Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

HUK 412 SİGORTA HUKUKU 3+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuHukuk Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Mustafa TÜYSÜZ
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYRD. DOÇ. DR. Recep NARTER,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilere sigorta hukuku konuları ile ilgili genel bilgiler vermektir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Sigorta Hukukuna ilişkin temel kavramları öğrenebilir

6,9

1

ÖÇ - 2 :

Sigorta Sözleşmesi, sigorta sözleşmesinin konusu, tarafların hak ve borçlarını kavrayabilir

6,9

1

ÖÇ - 3 :

Olay çalışması yapabilir

1,2,3,4,6,9

1

ÖÇ - 4 :

Sigortalının ve sigorta şirketlerinin hak ve sorumluluklarını analiz edebilir

1,2,6,7,9

1

ÖÇ - 5 :

Hukuki problemleri tanımlayabilir ve çözebilir

1,2,3,4,6,7,9

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Sigorta hukukunun genel ilkeleri, sigorta sözleşmesi, sigorta sözleşmesinin kapsamı, sigortacı ve sigortalının hak ve sorumlulukları.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Sigorta Hukukuna giriş

 Hafta 2

Sigorta sözleşmesi, sözleşmenin içeriği, tipik yükümlülükler, sözleşmenin sona ermesi

 Hafta 3

Sigortanın başlangıcı ve sonu, poliçe hamili tarafından verilen bilgiler,ihbar yükümlülüğü

 Hafta 4

Sigorta süresi, sona ermesi, değişiklikler (adres, isim, risklerdeki)

 Hafta 5

Ödemeler, üçüncü kişi tarafından ödemeler

 Hafta 6

Ödemede gecikme

 Hafta 7

Sigortalı ve sigortacının hak ve borçları

 Hafta 8

Aşkın ve eksik sigorta

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Çifte sigorta

 Hafta 11

Çifte sigortada sorumluluk

 Hafta 12

Mal sigortası

 Hafta 13

Sorumluluk sigortası, zorunlu sigorta

 Hafta 14

Hayat ve sağlık sigortası

 Hafta 15

Taşıma sigortası, Yangın sigortası

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Çeker M. Sigorta Hukuku, 2013, Karahan Kitabevi, Adana.

 

İlave Kaynak

1Kender R., Türkiye'de Hususi Sigorta Hukuku, 2013, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

2017

1

50

Dönem sonu sınavı

16

2017

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Arasınav için hazırlık

4

6

24

Arasınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

6

6

36

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

105