Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Amaçlar :Hukuk fakültesi, gelişen ve küreselleşen dünyada çağdaş hukuk normlarına uygun bir eğitimi teorik ve uygulamalı biçimde ülkenin koşullarına uygun olarak vermeyi amaçlamaktadır.

ÖÇ-1 : Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda hukuki bir sorunu çözümleme becerisi sağlayabilirler.
ÖÇ-2 : Hukuki vakaların çözümlenmesi ve sonuçları yorumlama becerisi kazanabilirler.
ÖÇ-3 : Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanabilirler.
ÖÇ-4 : Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanabilirler.
ÖÇ-5 : Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanabilirler.
ÖÇ-6 : Sözlü ve yazılı iletişim becerileri gösterebilirler.
ÖÇ-7 : Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı gösterebilirler.
ÖÇ-8 : Ulusal ve uluslar arası çağdaş hukuki sorunlar hakkında bilgi sahibi olabilirler.
ÖÇ-9 : Küresel ve toplumsal çerçevede kapsamlı bir eğitime sahip olabilirler.
YETKİNLİKPROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi-Kuramsal -Uygulamalı    Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda hukuki bir sorunu çözümleme becerisi sağlayabilirler.
   Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanabilirler.
Beceriler-Kavramsal -Bilişsel    Ulusal ve uluslar arası çağdaş hukuki sorunlar hakkında bilgi sahibi olabilirler.
   Küresel ve toplumsal çerçevede kapsamlı bir eğitime sahip olabilirler.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği   Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanabilirler.
Öğrenme Yetkinliği   Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanabilirler.
   Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı gösterebilirler.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik    Hukuki vakaların çözümlenmesi ve sonuçları yorumlama becerisi kazanabilirler.
   Sözlü ve yazılı iletişim becerileri gösterebilirler.
Bilgi
-Kuramsal -Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda hukuki bir sorunu çözümleme becerisi sağlayabilirler.12
Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanabilirler.12,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Çeşitli hukuk disiplinlerine ilişkin kavram ve kurumları ve bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar.
 2. Hukuk metodolojisi ile yorum yöntemlerinin bilgisine sahiptir.
 3. Hukukun her bölümünde onunla ilgili yasal düzenlemelerden, yargı organlarının kararlarından, bunların gelişiminden ve bunlarla ilgili olarak bilimsel değerlendirmelerden haberdardır.
 4. Hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları sıralar.
Beceriler
-Kavramsal -Bilişsel
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Ulusal ve uluslar arası çağdaş hukuki sorunlar hakkında bilgi sahibi olabilirler.1,21,2,3
Küresel ve toplumsal çerçevede kapsamlı bir eğitime sahip olabilirler.1,21,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 1. Mevzuat metinlerini, yargı kararlarını ve bilimsel kaynakları hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle inceler, yorumlar, değerlendirir.
 2. Mevzuat metinleri, yargı kararları ve bilimsel kaynaklardan hareketle hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları çözer.
 3. Hukuki uyuşmazlıkları mevzuat metinleri, yargı kararları ve doktrindeki görüşleri değerlendirerek çözüme kavuşturur.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanabilirler.2,31,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.
 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 3. Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 1. Hukuk uygulamasında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 2. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanabilirler.1,32,3
Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı gösterebilirler.
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme
 1. Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri izleyerek değerlendirir.
 2. Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 3. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Hukuki vakaların çözümlenmesi ve sonuçları yorumlama becerisi kazanabilirler.1,21
Sözlü ve yazılı iletişim becerileri gösterebilirler.1,2,3,4,51,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 4. Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi"nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 1. Hukukla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 2. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
 3. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 4. Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.