Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

DERSLER
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Dönem Dersleri
HUK1009 Hukuk SosyolojisiXXXXXXXXX
YDB1001 İngilizce - I X
AITB1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
HUK1001 Anayasa Hukuku - I XXXXXXXXX
TDB1001 Türk Dili - I X X
HUK1005 Medeni Hukuk - IX XX X X
HUK1007 Hukuka Giriş XXXXXXXXX
HUK1003 Hukuk Tarihi X XX XXX X X X
2. Dönem Dersleri
AITB1000 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II X
HUK1004 Anayasa Hukuku - II
YDB1004 İngilizce - II XX
HUK1006 İslam Hukuku
TDB1000 Türk Dili - II X X
HUK1000 Medeni Hukuk - II X XXX X X X X
HUK1008 Hukuk Felsefesi
HUK1002 Genel Kamu HukukuX XXXXXXXX
3. Dönem Dersleri
HUK2013 Uluslararası Hukuk - I X X XXX XX X
HUK2011 Borçlar Hukuku Genel - IX XXXX X XX X
HUK2009 Kamu Maliyesi - I XXXXX X
HUK2015 Ceza Hukuku Genel - I
HUK2005 İdare Hukuku - I X XX X XX
HUK2025 Kriminoloji
HUK2027 İletişim HukukuXXXXX XXX
HUK2017 Roma Hukuku
HUK2001 Tıp Hukuku
HUK2029 Research Methods-I X X X X X X X X X
HUK2019 Spor Hukuku
4. Dönem Dersleri
HUK2002 Borçlar Hukuku Genel - II X XXX X XX X X
HUK2016 Uluslararası Hukuk - II X XX X X X XX
HUK2000 İdare Hukuku - IIXXXXXXX XX
HUK2006 Ceza Hukuku Genel - II
HUK2018 Kamu Maliyesi - II
HUK2004 Orman Hukuku
HUK2008 Kabahatler Hukuku
HUK2022 İmar HukukuXX X
HUK2024 Research Methods-II X X X X X X X X X
HUK2010 Avrupa Birliği Hukuku
5. Dönem Dersleri
HUK3003 Ticaret Hukuku - I
HUK3027 Ceza Hukuku Özel - I
HUK3017 Eşya Hukuku - I X X X X X X X X X
HUK3013 Medeni Usul Hukuku - IX XX XX XX XX
HUK3023 Vergi Hukuku - I
HUK3019 Borçlar Hukuku Özel - I X X X X X X X X X
HUK3029 Uluslararası Vergi Hukuku
HUK3025 Rekabet Hukuku
HUK3007 Hukuk MetodolojisiXXXXXXXXX
HUK3005 Devlet Bütçesi X X
6. Dönem Dersleri
HUK3012 Medeni Usul Hukuku - II X XX XX XX X
HUK3000 Ticaret Hukuku - II
HUK3002 Ceza Hukuku Özel - II XX X X
HUK3022 Eşya Hukuku - II X X X X X X X X X
HUK3006 Borçlar Hukuku Özel - IIXXXXXXXXX
HUK3018 Vergi Hukuku - II X X X X X X X X X
SEC 304 Fikri Mülkiyet Hukuku X XX XX X XXX
HUK3026 Bankacılık HukukuXXXXXXXXX
HUK3024 Sermaye Piyasası Hukuku
HUK3008 Tüketici Hukuku
HUK3014 Vergi Ceza Hukuku
7. Dönem Dersleri
HUK4013 Kıymetli Evrak Hukuku
HUK4023 İş Hukuku - I X XX X X X X XX
HUK4021 Ceza Muhakeme Hukuku - I
HUK4011 İcra İflas Hukuku - IXXX X XXX
HUK4005 Milletlerarası Özel Hukuk - IXXX XXXXX
HUK4025 Adli TıpXXXX XX
HUK4027 Fikri Mülkiyet Hukuku
HUK4009 Sigorta Hukuku
HUK4017 Çevre Hukuku
8. Dönem Dersleri
HUK4000 Milletlerarası Özel Hukuk - II
HUK4020 Miras Hukuku
HUK4016 Ceza Muhakeme Hukuku - II
HUK4022 Deniz Hukuku
HUK4010 İş Hukuku - II
HUK4014 Avukatlık Hukuku
HUK4002 İcra İflas Hukuku - II
HUK4004 İnsan Hakları Hukuku
HUK4018 İnfaz Hukuku
HUK4024 Mali Yargılama Hukuku
HUK4006 Vergi İcra Hukuku
HUK4008 Tebligat Hukuku
HUK4012 Sosyal Güvenlik Hukuku
HUK4026 Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri

Katkı yokAz oranda katkıOrta derecede katkıİyi derecede katkıÇok iyi derecede katkı