Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

HUK 402 İCRA İFLAS HUKUKU - II 3+0+0 ECTS:5
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuHukuk Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiÖĞR. GÖR. Hüseyin Cem ÇÖL
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri-
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
İflas takibinin yürütülmesi ve çeşitleri hakında öğrencilere bilgi vermek
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

İflas organları ile iflas takibinin çeşitlerini listeleyebilirler.

1,2,7,8

1

ÖÇ - 2 :

İflas takip çeşitleri arasındaki farklılıkları ortaya koyabilirler.

8,9

1

ÖÇ - 3 :

İfilas takibi yürütebilirler.

1,2,7,8,9

1

ÖÇ - 4 :

İflas takibinde karşılaşabilecek sorunları çözebilirler.

1,2,7,8,9

1

ÖÇ - 5 :

İflas takibinin yapılışını formüle edebilirler.

2,7,8,9

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

İflas takibi hakkında genel bilgi, iflasa tabi kişiler, iflas teşkilatı, iflas yolları, iflasın hukuki sonuçları, iflasın tasfiyesi, konkordato.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

İflas hukuku hakkında genel bilgi

 Hafta 2

İflaas organları, iflasa tabi kişiler

 Hafta 3

İflas yolları

 Hafta 4

İflasın hukuki sonuçlar: Müflis bakımından sonuçları

 Hafta 5

İflasın hukuki sonuçları: Alacaklılar bakımından

 Hafta 6

İflasın tasfiyesi

 Hafta 7

İflasın tasfiye şekilleri

 Hafta 8

İflas masasının idaresi

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Paraya çevirme (satış)

 Hafta 11

Paraların paylaştırılması

 Hafta 12

İflasın kapanması ve kaldırılması

 Hafta 13

İflasın kamu hukuku bakımından sonuçları

 Hafta 14

İflas suçları

 Hafta 15

Konkordato

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Kuru, B., Arslan, R., Yımaz, E., 2009, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, Yetkin Yay., 23. Bası, Ankara

 

İlave Kaynak

1Pekcanıtez, H., Özekes, M. 2009; İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar, Yetkin Yayınları,İstanbul

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

09

1

50

Dönem sonu sınavı

16

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

4

4

16

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

10

2

20

Arasınav

1

1

1

Uygulama

3

4

12

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

2

2

4

Proje

0

0

0

Kısa sınav

4

4

16

Dönem sonu sınavı için hazırlık

13

2

26

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Diğer 1

10

1

10

Diğer 2

1

4

4

Toplam iş yükü

153