Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

HUK2022 İMAR HUKUKU 2+0+0 ECTS:3
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuHukuk Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Özge ATIL
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
İmar planı ile mülkiyet haklarının kullanılmasının düzenlenmesinden kaynaklanan problemlerin tanıtımı.Temel terimlerin kazandırılması.İmar planı uygulama yöntemlerinin tanıtımı.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

kent planı türlerini ve planlama birimleri ile planlamanın temel kavramlarını listeleyebileceklerdir.

1,2,8

1

ÖÇ - 2 :

plan türleri ile planlama birimleri arasındaki bağı gösterebileceklerdir.

1,2,8

1

ÖÇ - 3 :

idari yargı kararlarını plânlamanın dayandığı temel kavramlar açısından yorumlayabileceklerdir.

1,2,8

1

ÖÇ - 4 :

her plan türünde planlamayı yapan birimler, planlamaya temel teşkil eden kavramlar ve plan ilişkisini analiz edebileceklerdir.

1,2,8

1

ÖÇ - 5 :

Başarılı bir planlama modeli tasarlayabileceklerdir.

1,2,8

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

İmar hukukunun tanımı, imar hukukunun kaynakları, imar hukukunun idare hukuku içinde yeri, Türkiye'de plânlama kademeleri, plânlamadan sorumlu olan kamusal kurumlar, imar hukukunun tarihi, 3194 sayılı İmar Kanunu, diğer kanunlar (Çevre Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, vs.), Danıştay ve Anayasa Mahkemesi kararlarının incelemesi.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Teknik Terimlerin Tanımlanması

 Hafta 2

İmar planı türleri ve plan hiyerarşisi

 Hafta 3

Mülkiyet hakkı ve sınırlandırması

 Hafta 4

Çevre düzeni planı, nazım imar planı ve uygulama imar planının yapımı

 Hafta 5

İmar planlarının onanması ve askı süreci

 Hafta 6

Bir yapının inşasına ve kullanımına dair yasal izinler

 Hafta 7

Şehircilik ilkelerinin incelenmesi

 Hafta 8

İmar planına ilişkin dava türleri ve örnekler

 Hafta 9

Ara sınav

 Hafta 10

İmar planı uygulama yöntemleri

 Hafta 11

Kamulaştırma yöntemi ile plan uygulaması

 Hafta 12

Arsa ve arazi düzenlemesi yöntemi ile plan uygulamaları

 Hafta 13

İmar planı uygulama yöntemlerine ilişkin dava türleri ve örnekleri

 Hafta 14

İmar planı yoluyla taşınmazlara el atma

 Hafta 15

 Hafta 16

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Mengi, A. ve Keleş, R. 2003; İmar Hukukuna Giriş, İmge Kitabevi, Ankara.

2Kalabalık, H., 2015, İmar Hukuku Dersleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

3Ergen C.2013; İmar Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara

4Ergen C.2010; İmar Davaları Rehberi, Seçkin Yayınevi, Ankara

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

/04/2016

1

50

Dönem sonu sınavı

16

/06/2016

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı