Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

HUK1006 İSLAM HUKUKU 3+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl1. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuHukuk Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Recep NARTER
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriArş. Gör. Gamze Nur DEMİR
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
İslam hukuk ilminin kavram ve kurumlarını bir hukuk nosyonu elde edecek şekilde öğrenciye tanıtmak.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

İslam Hukukunun genel yapısı ve temel özelliklerini tahlil eder.

ÖÇ - 2 :

İslam Hukukunun tarihi gelişimi ve evrelerini açıklar

ÖÇ - 3 :

İslam Hukuk ekollerini mukayese eder.

ÖÇ - 4 :

İslam Hukukunun temel kavram, kurum ve teorisini kavrar

ÖÇ - 5 :

Doktriner açıdan İslam hukuku ile diğer hukuk sistemleri arasında karşılaştırma yapar

ÖÇ - 6 :

Yeni fikirler üretme kapasitesine sahip olur.

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

İslam Hukukunun kavramları, kaynakları, tarihi ve kurumları genel hatlarıyla tanıtılacaktır.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

İslam Hukukunun mahiyeti

 Hafta 2

İslam Hukukunun temel özellikleri

 Hafta 3

İslam Hukukunun kaynakları, İslam Hukukunun sistematiği ve literatürü

 Hafta 4

İslam Hukukunun doğuşu ve tarihsel gelişimi

 Hafta 5

İslam Hukuk Ekolleri

 Hafta 6

Hüküm Teorisi

 Hafta 7

İctihad ve Mekasıd Teorisi

 Hafta 8

Şahıs Hukuku (Ehliyet Teorisi)

 Hafta 9

Ara Sınav

 Hafta 10

Borçlar Hukuku (Akit Teorisi, Mülkiyet Teorisi)

 Hafta 11

Aile Hukuku-I

 Hafta 12

Aile Hukuku- II

 Hafta 13

Miras Hukuku

 Hafta 14

Ceza Hukuku

 Hafta 15

Kamu Hukuku

 Hafta 16

Yarıyılsonu Sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Yaman, Ahmet, 2012; İslam Hukukuna Giriş, İFAV Yayınları, İstanbul

2Aydın, Mehmet Akif, 1995; Türk Hukuk Tarihi, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul

 

İlave Kaynak

1Hamidullah, Muhammed, 2005; İslam'ın Hukuk İlmine Katkıları, Beyan yay.,

2Aşur, Tahir b. İslam Hukuk Felsefesi , Rağbet yay.

3Hallaq, Wael B., 2014; İslam Hukukuna Giriş,

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

2

50

Dönem sonu sınavı

16

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

3

14

42

Arasınav için hazırlık

2

8

16

Arasınav

2

1

2

Dönem sonu sınavı için hazırlık

2

8

16

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

120