Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

HUK1008 HUKUK FELSEFESİ 3+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl1. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuHukuk Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Mehmet SOYTÜRK
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYrd. Doç. D. Ahmed Niyazov
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Hukuk felsefesinin genel esaslarına ilişkin temel bilgi, kavram ve ilkelerin öğretilmesidir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Felsefe ile ilgili genel kavramları tanımlayabilir.

ÖÇ - 2 :

Felsefe-Hukuk ilişkisini açıklayabilir.

ÖÇ - 3 :

Evrensel hukuk ilkelerini analiz edebilir.

ÖÇ - 4 :

Yargılamada tarafsızlık ve objektifliği kavrayabilir.

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Felsefenin tanımı, niteliği ve konusu, felsefe-hukuk ilişkisi, hukukun etik değer boyutu, hukuk ve toplumsallık ilişkisi, hukuksal meşruluk, hukukun nesnel ve evrensel ilkeleri, hukukun temel yapısına ilişkin tarihsel akım ve kişiliklerin özgün yaklaşımları, evrensel hukuk ilkelerinin oluşum süreci, evrensel hukuk ilkeleri, yargılamada tarafsızlık ve objektiflik.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Hukuk felsefesi bilimi ve dersin önemi

 Hafta 2

Felsefenin tanımı; Büyük felsefi akımlar.

 Hafta 3

Felsefe ve yöntem

 Hafta 4

Hukuk felsefesinin tanımı ve önemi

 Hafta 5

Hukuk felsefesinin hukuk dogmatiği, hukuk tarihi, hukuk sosyaloğisi ve ahlak ile ilişkileri

 Hafta 6

Doğal hukukun temel kavramları

 Hafta 7

Tarihte doğal hukuk

 Hafta 8

Hukuk ve devletin kökeni hakkında farklı mülahazalar

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Hukuksal pozitivizm akımı ve normativizm

 Hafta 11

Hukuk felsefesinde güncel tartışmalar

 Hafta 12

Özgürlük temel ilke ve değerlerinin önemi

 Hafta 13

Yargılamada tarafsızlık objektiflik kavramları ve önemi

 Hafta 14

 Hafta 15

 Hafta 16

Final

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Niyazi Öktem?Ahmet Ülvi Türkbağ, Felsefe, Sosyoloji, Hukuk ve Devlet, Der yayınları, İst. 2014

2Abdülhak Kemal Yörük, Hukuk Felsefesi Dersleri, İstanbul, 1958

3Adnan Güriz, Hukuk Felsefesi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2014.

 

İlave Kaynak

1Richard Honig, Hukuk Felsefesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi , İstanbul, 1935.

2Gerhard Leibholz, Hukukun Gayesi, (Trc: Y. Abadan) İstanbul Hukuk Fakultesi Mecmuası/1937

3Aral, V. 2007; Hukuk Felsefesinin Temel Sorunları, Filiz Kitabevi,

4Ronald Dworkin, Hakları Ciddiye Almak, Ankara, Dost, 2007

5GustavRadbruch, Beş Dakika Hukuk Felsefesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, s. 2, çev: Hayrettin Ökçesiz, 1994

6Georg W. F. Hegel, Hukuk Felsefesinin Prensipleri, İstanbul, Sosyal, 2006

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

50

Dönem sonu sınavı

16

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

2

14

28

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

4

3

12

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

6

3

18

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

102