Türkçe | English
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM) - %30 İngilizce
Ders Bilgi Paketi
http://www.muhfak.ktu.edu.tr/makina
Tel: +90 0462 377 2905
MF
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM) - %30 İngilizce
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

Amaçlar :
alt_img
Bölümün ana hedefi, hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgiyi sağlamak, gelişen teknolojiye paralel olarak gerekli bilgi ve bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilerle donatılmış ve gerektiğinde analiz ve sentez yapabilme yeteneğine sahip mühendisler yetiştirmektir.
 
Programın Öğrenim Kazanımları :
alt_img
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK-1 : Matematik, fen bilimleri ve makina mühendisliği ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi kazanabilmelidir.
ÖK-2 : Makina mühendisliği ile ilgili karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanabilmelidir.
ÖK-3 : Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanabilmelidir.
ÖK-4 : Makina mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi gösterebilmelidir.
ÖK-5 : Makina mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanabilmelidir.
ÖK-6 : Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi gösterebilmelidir.
ÖK-7 : Türkçe ve/veya İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanabilmelidir.
ÖK-8 : Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi gösterebilmelidir.
ÖK-9 : Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmalıdır.
ÖK-10 : Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık gösterebilmelidir.
ÖK-11 : Makina mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; makina mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık gösterebilmelidir.