Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
ORMAN FAKÜLTESİ / ORMAN ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Amaçlar :EA-1) Birincil orman ürünleri, ahşap levha, mobilya, kağıt-karton-ambalaj ve odun dışı orman ürünleri endüstrilerinde; üretim mühendisi, kalite sorumlusu, tedarik zinciri/lojistik yöneticisi, satış/pazarlama sorumlusu, ürün geliştirme (ÜR-GE) çalışanı, araştırma geliştirme (AR-GE) çalışanı, iş güvenliği uzmanı, çevre görevlisi olarak üretim ve hizmet sektörlerinde, Kamu ve/veya Özel Kurum ve kuruluşlarında görev almalarını,
EA-2) Kişisel gelişimlerinin bir gereği olarak, kariyerlerinde ilerlemeleri ve uzun vadeli hedefleri ile ilgili bilgi ve becerilerini artırmaları için lisansüstü eğitimine devam etmelerini,
EA-3) Mesleki ve sivil toplum kuruluşları il işbirliği içinde Serbest Meslek Mensubu (SMM) unvanı ile hizmet vermelerini ve mesleki projelerde yer almalarını amaçlamaktadır.

ÖÇ-1 : Matematik, fen ve Orman Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi kazanabilmelidir.
ÖÇ-2 : Orman Endüstrisi alanındaki karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanabilmelidir.
ÖÇ-3 : Orman Endüstrisi alanındaki karmaşık bir sistem, süreç, cihaz veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde proje olarak tasarlayıp yürütebilme, bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanabilmelidir.
ÖÇ-4 : Orman Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisine ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahip olabilmelidir.
ÖÇ-5 : Karmaşık Orman Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olabilmelidir.
ÖÇ-6 : Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi ve bireysel çalışma yürütme yeteneği kazanabilmelidir.
ÖÇ-7 : Türkçe sözlü ve yazılı etkin etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanabilmelidir.
ÖÇ-8 : Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmeli, bu bilgilerin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilmelidir.
ÖÇ-9 : Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanabilmelidir.
ÖÇ-10 : İşletmecilik, kalite, pazarlama, yönetim ve organizasyon bilgi ve becerilerine sahip olabilmeli; proje, risk ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanabilmelidir.
ÖÇ-11 : Ülkenin orman endüstri mühendisliği alanıyla ilgili sorunlarına küresel ve toplumsal çerçevede sağlık, güvenlik ve çevre koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli; çağın sorunları hakkında bilgi ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanabilmelidir.
YETKİNLİKPROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi-Kuramsal -Uygulamalı    Matematik, fen ve Orman Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi kazanabilmelidir.
Beceriler-Kavramsal -Bilişsel    Karmaşık Orman Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olabilmelidir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği   Orman Endüstrisi alanındaki karmaşık bir sistem, süreç, cihaz veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde proje olarak tasarlayıp yürütebilme, bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanabilmelidir.
   Orman Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisine ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahip olabilmelidir.
   Ülkenin orman endüstri mühendisliği alanıyla ilgili sorunlarına küresel ve toplumsal çerçevede sağlık, güvenlik ve çevre koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli; çağın sorunları hakkında bilgi ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanabilmelidir.
Öğrenme Yetkinliği   Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanabilmelidir.
   İşletmecilik, kalite, pazarlama, yönetim ve organizasyon bilgi ve becerilerine sahip olabilmeli; proje, risk ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanabilmelidir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik    Türkçe sözlü ve yazılı etkin etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanabilmelidir.
Alana Özgü Yetkinlik   Orman Endüstrisi alanındaki karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanabilmelidir.
   Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi ve bireysel çalışma yürütme yeteneği kazanabilmelidir.
   Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmeli, bu bilgilerin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilmelidir.
Bilgi
-Kuramsal -Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Matematik, fen ve Orman Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi kazanabilmelidir.1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
Beceriler
-Kavramsal -Bilişsel
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Karmaşık Orman Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olabilmelidir.13,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 1. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
 2. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
 3. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
 5. Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Orman Endüstrisi alanındaki karmaşık bir sistem, süreç, cihaz veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde proje olarak tasarlayıp yürütebilme, bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanabilmelidir.1,31
Orman Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisine ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahip olabilmelidir.22
Ülkenin orman endüstri mühendisliği alanıyla ilgili sorunlarına küresel ve toplumsal çerçevede sağlık, güvenlik ve çevre koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli; çağın sorunları hakkında bilgi ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanabilmelidir.
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.
 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 3. Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 1. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
 2. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanabilmelidir.2,31,2
İşletmecilik, kalite, pazarlama, yönetim ve organizasyon bilgi ve becerilerine sahip olabilmeli; proje, risk ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanabilmelidir.23,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme
 1. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
 2. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
 3. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
 4. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
 5. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
 6. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
 7. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Türkçe sözlü ve yazılı etkin etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanabilmelidir.1,2,34
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 4. Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi"nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 1. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 2. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
 3. Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
 4. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
 5. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Orman Endüstrisi alanındaki karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanabilmelidir.13
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi ve bireysel çalışma yürütme yeteneği kazanabilmelidir.1,21
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmeli, bu bilgilerin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilmelidir.1,23
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması,  uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
 2. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
 3. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.