Türkçe | English
FEN FAKÜLTESİ / İSTATİSTİK ve BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/isbb
Tel: +90 0462 +90 (462) 3773112
FENF
FEN FAKÜLTESİ / İSTATİSTİK ve BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

Eğitim Amaçları :
Bölümün amacı; olasılık, istatistik ve stokastik modellerin temellerini vermek ve öğrencilere bu temel bilgileri öğretirken de bilgisayar kullanmaktır.
 
Programın Öğrenim Kazanımları :
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
PÖK-1: İstatistiksel analizlerde kullanılan teknikleri etkin olarak kullanabilme becerisine sahip olmalı.
PÖK-2: İstatistiksel problemlerin deneysel tasarımını yapabilmeli, matematiksel olarak modelleyebilmeli, çözebilmeli ve sonuçlarını yorumlayabilmeli.
PÖK-3: Verilerin istatistiksel analizinde kullanılacak uygun yöntemlere karar verebilmeli, uygulayabilmeli ve istatistik alanındaki hazır yazılımları kullanabilmeli.
PÖK-4: İstatistik ve Bilgisayar bilimlerine ait problemlerin çözümünde matematiği etkin olarak kullanabilmeli.
PÖK-5: İstatistik ve bilgisayar bilimlerine ilişkin problemleri tespit etme, tanımlama, formüle etme ve çözebilme bilgi ve becerisine sahip olmalı ve tüm bu aşamalarda, mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli.
PÖK-6: Ekip çalışmalarında görev alabilmeli, sosyal ve etik sorumluluklarının farkında olmalı
PÖK-7: Bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeleri izleyebilmeli ve bu teknolojileri etkin bir biçimde kullanabilmeli.
PÖK-8: Olasılık ve istatistik ile ilgili sorunların çözümünde edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilir, bu problemlerin çözümlerine bilimsel yöntemlerle öneriler getirerek yazılı ve sözlü olarak kişi ve kurumlara aktarabilir.
PÖK-9: Problemlerin çözümüne ilişkin algoritmalar tasarlayabilmeli, programlama dillerini ve bilgisayar biliminin temel prensip ve metotlarını uygulayabilmeli.
PÖK-10: Yaratıcı ve eleştirel düşünebilmeli, bağımsız ve birlikte çalışabilmeli.
PÖK-11: Elde ettiği bilgi, beceri ve teknikleri sürekli olarak geliştirebilmeli, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmeli ve farklı disiplinlere uygulayabilmeli.
   
   
TYYÇ/Program Kazanımları Matrisi