Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
ORMAN FAKÜLTESİ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

DERSLER
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Dönem Dersleri
ORM1009 Orman Mühendisliğine Giriş X XX
ORM1003 Botanik - I X
YDB1001 İngilizce - I X X X
AITB1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - IX
TDB1001 Türk Dili - I
MAT1007 Genel MatematikX X X
KIM1010 Temel KimyaXX X
ORM1005 Temel BiyolojiX X X XX
ORM1001 Temel İstatistik YöntemlerXXXX
2. Dönem Dersleri
ORM1013 Botanik - II X X
AITB1000 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II X
TDB1000 Türk Dili - IIXXXXX
MAT1012 Genel Matematik - IIXX X X X
ORM1004 Biyometri XX XX X
YDB1004 İngilizce - II XX X
KIM1016 Analitik KimyaX XX
FIZ1006 Genel FizikXX
MAT1014 Matematiksel Modelleme XX X
3. Dönem Dersleri
ORM2031 Zooloji X XX X
ORM2033 Fitopatoloji X X
ORM2027 Toprak İlmi X X X X
ORM2025 Ormancılık İş Bilgisi ve Güvenliği X X X
ORM2021 Ormancılık Hukuku X XX
ORM2011 GymnospermaeX X X
ORM2005 Ölçme ve Kadastro XX XX X
ORM2013 Bilgisayar Destekli ÇizimX X X X
ORM2007 Mesleki İngilizce - I X X
ORM2009 Ormancılıkta İnşaat BilgisiX X X X X
ORM2001 Türkiye'nin Ekolojik Bölgeleri X X
ORM2003 Ekonomi X X X
ORM2035 Ormancılık TarihiX XX
USEC0001 Bilim Tarihi XXXX
4. Dönem Dersleri
ORM2004 AngiospermaeX X X
ORM2028 Orman Entomolojisi XX X X
ORM2022 Orman Yolları X X X X
ORM2020 Orman Koruma XXXXX
ORM2018 Orman Ekolojisi XX X
ORM2000 DendrometriX X XX
ORM2002 Coğrafi Bilgi Sistemleri X X X
ORM2008 Meslek Etiği X XX X
ORM2024 Orman İçi Su KaynaklarıX X X X
ORM2006 Genel Ekoloji X X X
ORM2014 Çiçekli BitkilerX XXX
ORM2026 İklim Bilgisi XX X XX
ORM2016 Mesleki İngilizce - II X X
ORM2010 Bitki GenetiğiX X X
5. Dönem Dersleri
ORM3007 Hasılat Bilgisi X X X XX
ORM3001 Havza Amenajmanı X XXX X
ORM3023 Orman İşletme EkonomisiXXX X
ORM3017 Ormancılıkta Uzaktan AlgılamaXX X
ORM3015 Silvikültürün Tem. Prens.XX X
ORM3003 Çayır- Mera Ekolojisi X XXX
ORM3011 Bitkisel Biyoçeşitlilik X XX X
ORM3025 Girişimcilik X X
ORM3005 Bigisayar Destekli İstatistik Uygulamaları X X X
ORM3019 Bitki Beslenmesi X X X
ORM3009 Yetişme Ortamlarının Haritalanmas X XXXX
ORM3021 Ormancılıkta BilişimXX X X X
ORM3013 Kırsal KalkınmaX X X X
6. Dönem Dersleri
ORM3008 Ormancılık Yönetim Bilgisi XXX
ORM3002 Erozyon ve Sel KontrolüXXX X
ORM3000 Silvikültür Tekniği XX XX X
ORM3022 Orman Bakımı X X XX X
ORM3020 Transport Tekniği ve Tesisleri X X X
ORM3006 Havza Hidrolojisi XX X
ORM3016 Biyolojik Çeşitlilik Envanterleri X X X
ORM3010 Ormancılıkta MekanizasyonX X X X X
ORM3012 Yöneylem Araştırması XX X
ORM3014 Diri Örtü X X
ORM3004 Orman Ürünlerinin PazarlanmasıXXX
ORM3018 Orman Zararlarının Yönetimi XX X X
7. Dönem Dersleri
ORM4023 Orman Uygulamaları - IX XX X X XX
ORM4009 Amenajmanın Temel EsaslarıX XX X
ORM4011 Mesleki Deneyim - IX XX X X
ORM4021 Ormancılık Politikası X X X
ORM4003 Tohum Tek. ve Fidanlık Tekniği X XXX
ORM4017 Ormancılıkta Halkla İlişkiler X XX
ORM4019 Ormancılık Proje TasarımıXX X X
ORM4005 Milli Park Yönetimi X X X X
ORM4013 Odun Dışı Orman Ürünleri X X
ORM4001 Ağaç Islahı XX X
ORM4007 Tarımsal Ormancılık XX X X
ORM4015 Silvikültürel PlanlamaX X X X X
8. Dönem Dersleri
ORM4018 Orman Amenajmanı X XX X X
ORM4000 Bitirme Çalışması X XX X
ORM4022 Ormancılık Uygulamaları - IIX X X XX XX
ORM4020 Mesleki Deneyim - IIX XX X X
ORM4010 Ağaçlandırma Tekniği XXX X X
ORM4006 Ormancılıkta ProjelendirmeXX X X
ORM4002 Kent Ormancılığı X X X X
ORM4012 Korunan Alanlarının PlanlanmasıXX XXX
ORM4004 Yangın Ekolojisi XXX X
ORM4014 Çevre Koruma XX X X
ORM4016 Endüstriyel Ağaçlandırma XX X X
ORM4008 Mera Amenajmanı XXXX X

Katkı yokAz oranda katkıOrta derecede katkıİyi derecede katkıÇok iyi derecede katkı