Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

DERSLER
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Dönem Dersleri
FIZ1001 Fizik - IXX
HRT1001 Harita Mühendisliğine Giriş XX
YDB1001 İngilizce - I XX
HRT1007 Ölçme Bilgisi - IXX
TDB1001 Türk Dili - I XX
KIM1010 Temel KimyaXX
MAT1011 Matematik - IXX
2. Dönem Dersleri
MAT1008 Matematik - IIXX
TDB1000 Türk Dili - II XX
FIZ1002 Fizik - IIXX
HRT1010 Bilgisayar Programlama X X
HRT1008 Ölçme Bilgisi - II X X
HRT1006 Mühendislik İstatistiğiXX
YDB1002 İngilizce - II XX
3. Dönem Dersleri
HRT2013 Taşınmaz Mal Hukuku X
HRT2011 GNSS Ölçmeleri X X
HRT2037 Mesleki İngilizce XX
HRT2033 Yükseklik Ölçmeleri X XX
HRT2035 Diferansiyel Denklemler X
HRT2017 Sayısal ÇözümlemeX X
HRT2029 KartografyaXX
HRT2025 Elektronik Ölçmeler X X
HRT2021 Plaka Tektoniği
HRT2003 İstatistiksel Hesaplama ve Veri Analizi Uyg.
HRT2007 Web ProgramlamaXX X
BIY2019 Moleküler Biyoloji X X
HRT2023 Uzaktan Algılamanın TemelleriX
4. Dönem Dersleri
HRT2008 Arazi UygulamasıXX XX
HRT2012 Bilgisayar Destekli Harita Yapımı X X
SBP2014 Bölge ve Şehir Planlama X
HRT2038 Jeodezik Ölçmeler X X
MAT2020 Mühendislik MatematiğiXX
HRT2016 Kadastro Bilgisi X
HRT2018 Sayısal Görüntü İşleme X X
HRT2020 Yükseklik Belirlemede Özel KonularX X
HRT2024 Madencilik Ölçmeleri X X
HRT2032 Deprem Jeolojisi
HRT2028 Uzaktan Algılamaya GirişX X
HRT2030 Veri Tabanı Yönetim Sistemi X X
HRT2026 Hidrografik Ölçmeler X
5. Dönem Dersleri
HRT3009 Uzaktan Algılama X X
HRT3001 Dengeleme Hesabı - IXX X
HRT3013 Fotogrametri - IXX X
HRT3015 Jeodezi - IXX
HRT3005 Kentsel Alan Düzenlemesi X X X X
HRT3019 Fiziksel Jeodezi X
HRT3031 Kıyı ve Liman Yapıları
HRT3021 Altyapı Kadastrosu X
HRT3023 Kadastro Uygulamaları
HRT3025 Korunan Alanlarda Arazi Yönetimi Uygulamaları X
HRT3029 Ulaşım
HRT3037 Kıyı Alanları YönetimiX X X X X
6. Dönem Dersleri
HRT3002 Proje Planlaması X X
HRT3008 Kırsal Alan Düzenlemesi X X
HRT3006 Jeodezi - IIXX
HRT3014 Fotogrametri - IIXX
HRT3012 Dengeleme Hesabı - IIXX X
HRT3016 Lazer Tarama Teknolojisi X
HRT3018 Yer Fotogrametrisi
HRT3020 Dijital FotogrametriXX X
HRT3022 Bilgisayarla Fotogrametrik GörmeXX X
HRT3024 Yapay Açıklıklı Radar TekniğiX X
HRT3026 İnsansız Hava Araçları Uygulamaları X X
HRT3010 Koordinat Sistemleri
HRT3030 Jeodezik Verilerin İstatistik AnaliziXX X
HRT3032 Jeodezik Ağların TasarımıXX X
HRT3036 Tapu UygulamalarıX X XXX X
HRT3038 Kadastro Verileri ve Uygulamaları
HRT3040 Taşınmaz Tabanlı Hukuki Süreçler X
HRT3028 Jeodezik Ağlar
7. Dönem Dersleri
HRT4027 Mesleki Deneyim - I X X
HRT4031 Coğrafi Bilgi SistemleriXX X
HRT4019 Mühendislik Tasarımı X X
HRT4017 Mühendislik Ölçmeleri X X
AITB4001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I X
HRT4047 Meslek Yaşamına Hazırlık X
HRT4045 Uzaktan Algılama Uygulamaları X X
HRT4029 Arazi Yönetiminde Uyg. Prob. X
HRT4043 Hiperspektral Görüntüler İle Uzaktan AlgılamaX X
HRT4013 İmar Uygulama ve Çevre İlişkileri X
HRT4001 Jeoid ve Düşey Datum
HRT4011 Jeodezi Tarihi X
USEC0001 Bilim Tarihi XXXX
HRT4035 Deformasyon Ağlarının AnaliziXX X
HRT4039 Jeodezide Zaman Serileri AnaliziXX X
USEC0007 Kişisel Verilerin Korunması XXXX
8. Dönem Dersleri
HRT4016 Mesleki Deneyim - II X X
HRT4000 Bitirme Projesi X X
AITB4000 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II X
HRT4042 Taşınmaz Değerlemesi X
HRT4040 Mühendislik Etiği X X
HRT4038 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hukuku X X
HRT4030 GPS Kullanım Alanları X X
USEC0006 Genel Sosyoloji XXXX
HRT4044 Jeodezide Konumsal Bilgiler X
HRT4046 Sabit GNSS İstasyonları Koordinat Zaman Seri. Anl.
HRT4034 Yapılaşmış Alanlarda İmar Uygula. X
HRT4056 Mesleki Faaliyetler
HRT4054 İngilizce Sunum ve İletişim Becerileri
HRT4008 Kamulaştırma Tekniği X
HRT4002 Kent Bilgi Sistemleri X
HRT4050 Girişimcilik XXXX X

Katkı yokAz oranda katkıOrta derecede katkıİyi derecede katkıÇok iyi derecede katkı