Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

DERSLER
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Dönem Dersleri
FIZ1001 Fizik - IXX
HRT1001 Harita Mühendisliğine Giriş X X
YDB1001 İngilizce - I XX
HRT1007 Ölçme Bilgisi - I X X
TDB1001 Türk Dili - I XX
KIM1010 Temel KimyaXX
MAT1011 Matematik - IXX
2. Dönem Dersleri
MAT1008 Matematik - IIXX
TDB1000 Türk Dili - II XX
FIZ1002 Fizik - IIXX
HRT1010 Bilgisayar Programlama X X
HRT1008 Ölçme Bilgisi - II X X
HRT1006 Mühendislik İstatistiği
YDB1002 İngilizce - II XX
3. Dönem Dersleri
HRT2013 Taşınmaz Mal Hukuku X
HRT2011 GNSS Ölçmeleri X X
HRT2037 Mesleki İngilizce X X
HRT2033 Yükseklik Ölçmeleri X X
HRT2035 Diferansiyel Denklemler X
HRT2017 Sayısal Çözümleme X X X
HRT2029 Kartografya X X
HRT2025 Elektronik Ölçmeler X X
HRT2021 Plaka Tektoniği
HRT2003 İstatistiksel Hesaplama ve Veri Analizi Uyg.
HRT2007 Web Programlama
BIY2019 Moleküler Biyoloji X X
HRT2023 Uzaktan Algılamanın TemelleriX
4. Dönem Dersleri
HRT2008 Arazi Uygulaması X X X
HRT2012 Bilgisayar Destekli Harita Yapımı X X
SBP2014 Bölge ve Şehir Planlama X
HRT2038 Jeodezik Ölçmeler X X
MAT2020 Mühendislik MatematiğiXX
HRT2016 Kadastro Bilgisi X
HRT2018 Sayısal Görüntü İşleme X X
HRT2020 Yükseklik Belirlemede Özel KonularXXX XXXXXXX
HRT2024 Madencilik ÖlçmeleriXXXXXXXXXXX
HRT2026 Hidrografik Ölçmeler
HRT2032 Deprem Jeolojisi
HRT2030 Veri Tabanı Yönetim SistemiX X X X
5. Dönem Dersleri
HRT3009 Uzaktan Algılama X X
HRT3001 Dengeleme Hesabı - I X X
HRT3019 Fiziksel Jeodezi
HRT3015 Jeodezi - I X
HRT3013 Fotogrametri - I X X X
HRT3005 Kentsel Alan Düzenlemesi X X X
HRT3021 Altyapı Kadastrosu
HRT3023 Kadastro Uygulamaları
HRT3025 Korunan Alanlarda Arazi Yönetimi Uygulamaları
HRT3029 Ulaşım
HRT3037 Kıyı Alanları YönetimiX X X X X
HRT3031 Kıyı ve Liman Yapıları
6. Dönem Dersleri
HRT3008 Kırsal Alan Düzenlemesi X X X
HRT3006 Jeodezi - II X
HRT3014 Fotogrametri - II X X
HRT3012 Dengeleme Hesabı - II X X
HRT3002 Proje Planlaması X X
HRT3016 Lazer Tarama Teknolojisi
HRT3010 Koordinat Sistemleri
HRT3038 Kadastro Verileri ve Uygulamaları
HRT3040 Taşınmaz Tabanlı Hukuki Süreçler
HRT3036 Tapu UygulamalarıX X XXX X
HRT3032 Jeodezik Ağların Tasarımı
HRT3030 Jeodezik Verilerin İstatistik Analizi
HRT3028 Jeodezik Ağlar
HRT3026 İnsansız Hava Araçları Uygulamaları
HRT3022 Bilgisayarla Fotogrametrik Görme X X
HRT3020 Dijital Fotogrametri X X X
HRT3018 Yer Fotogrametrisi
7. Dönem Dersleri
HRT4031 Coğrafi Bilgi Sistemleri X X
HRT4017 Mühendislik Ölçmeleri X X
HRT4019 Mühendislik Tasarımı X X
HRT4027 Mesleki Deneyim - I X X
AITB4001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I X
HRT4045 Uzaktan Algılama Uygulamaları
HRT4029 Arazi Yönetiminde Uyg. Prob.
HRT4013 İmar Uygulama ve Çevre İlişkileri
HRT4047 Meslek Yaşamına Hazırlık
HRT4011 Jeodezi Tarihi X XXX
USEC0001 Bilim Tarihi X X
USEC0007 Kişisel Verilerin Korunması
HRT4035 Deformasyon Ağlarının Analizi
HRT4001 Jeoid ve Düşey Datum
8. Dönem Dersleri
HRT4016 Mesleki Deneyim - II X X
HRT4000 Bitirme Projesi X X
AITB4000 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II X
HRT4042 Taşınmaz Değerlemesi
HRT4040 Mühendislik Etiği X X X
HRT4038 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hukuku X X
HRT4030 GPS Kullanım AlanlarıXXXXXXXXX XX
USEC0006 Genel Sosyoloji X XXX
HRT4044 Jeodezide Konumsal Bilgiler
HRT4050 Girişimcilik XXXX X
HRT4034 Yapılaşmış Alanlarda İmar Uygula. X X X X X
HRT4052 Bilişim Hukuku
HRT4008 Kamulaştırma TekniğiXX XXX X X
HRT4002 Kent Bilgi Sistemleri XX X X
HRT4054 İngilizce Sunum ve İletişim Becerileri

Katkı yokAz oranda katkıOrta derecede katkıİyi derecede katkıÇok iyi derecede katkı