Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü eğitim-öğretime 1993 yılında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde başlamıştır. Bölüm, fakültenin 2005 yılında Mühendislik ve Mimarlık fakültelerine ayrılmasından sonra Mühendislik Fakültesine bağlanmıştır. 1997-1998 eğitim-öğretim yılından itibaren Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı (İngilizce) açılmış ve karma dille lisans eğitim programı uygulanmaya başlanmıştır. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına girerek başarılı olanlar doğrudan 1. sınıfa kayıt yaparlar, başaramayanlar ise bir yıl yabancı dil hazırlık okurlar. Bölümde Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Donanımı ve Bilgisayar Bilimleri olmak üzere üç anabilim dalı bulunmaktadır.
Kazanılan Derece  
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1 - Lise ve dengi okul diploması,
2 - Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'den yeterli puan,
3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 6 IELTS puan almış olma).
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk Yüksek öğretim kurumlarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için (Bilgisayar Mühendisi ünvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar;
a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak,
b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak,
c) 60 günlük zorunlu staj dönemini en az iki farklı yerde tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporlardan geçer not almak,
d) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak.
Program Profili  
Programın hedefleri, öğrencilere bilgisayar bilimleri, mühendisliği ve ilgili alanlarında bilgi kazandırma, öğrencilerin çeşitli teknikler ve modern mühendislik araçlarını kullanarak bilgisayar mühendisliği sorunları çözme yeteniğinin geliştirilmesi, donanım ve yazılım mühendislik problemlerinin gerektirdiği sistemlerin tasarlanması, gerçeklenmesi ve sonuçlarının analiz etme yeteneğini geliştirme ve etkili iletişi tekniklerinin kazandırılmasıdır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Başarı notlarının değerlendirilmesinde öğrenci sayısının 10'u geçtiği derslerde bağıl değerlendirme sistemi ve öğrenci sayısının 10'un altında olduğu derslerde ise mutlak değerlendirme sistemi uygulanır. Bağıl değerlendirme sistemi öğrencinin başarısını içinde bulunduğu sınıftaki diğer öğrencilere göre gösterdiği performans düzeyine bağlı olarak ölçer. Yarıyıl içi notları ne olursa olsun öğrencilerin bir dersten geçebilmesi için final sınavından 100 üzerinden en az 40 almaları gerekmektedir. Başarı notu yarıyıl içi değerlendirme notu ve final sınavından alınan notlar üzerinden hesaplanır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda ilgili yarıyıla ait başarısız oldukları tüm derslerden bütünleme sınavına girebilir.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden, bitirme çalışmasını başarıyla tamamlayan ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Bilgisayar Mühendisleri eğitim, sağlık, haberleşme, ulaşım, bankacılık, üretim endüstrisi, savunma sanayi, ticaret ve hizmet gibi birçok alanda faaliyet gösteren tüm kamu ve özel kuruluşlarda istihdam edilebilirler. Bu kuruluşlarda sistem çözümleyicisi, sistem tasarımcısı, sistem programcısı, sistem değerlendirmecisi, uygulama programcısı, bilgisayar sistem yöneticisi, veritabanı yöneticisi gibi çeşitli görevler yaparlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : KTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Kanuni Kampüsü, 61080, Trabzon
Telefonu      : +90 462 377 2080
Belge Geçer           : +90 462 325 7405
E-Posta      : ulutas@ktu.edu.tr
Web Adresi : https://www.ktu.edu.tr/bilgisayar
Bölüm Olanakları : 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile paylaştığı binada aşağıda sunulan altyapı ve laboratuar imkanlarına sahiptir: Lisans ve lisansüstü programları için 150 kişilik 1 anfi, 50 kişilik 1 seminer salonu, 60 kişilik 4 derslik (2'si teknik donanımlı), 200 kişilik 1 derslik, 30 kişilik 1 bilgisayar salonu ve 6 öğrenci laboratuarı (Sayısal Elektronik Lab., Sayısal Tasarım Lab., Mikroişlemciler Lab., Bilgisayar Sistemleri Lab., Bilgisayar Grafikleri Lab. ve Bilgisayar Ağları Lab.) bulunmaktadır. Ayrıca lisansüstü programı ve araştırmalar için değişik teknik özellik ve donanımda 2 laboratuar (Bilgisayarla Görme Lab. Ve Paralel Bilgisayarlar Lab.) vardır.