Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ / RESİM
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
Karadeniz Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2004 yılında, Resim Bölümü ise 2005 yılında kurulmuştur. Akçaabat Yerleşkesinde bulunan binasında 2009-2010 eğitim-öğretim yılında, özel yetenek sınavı ile Resim Bölümü Lisans programında eğitim-öğretime başlamıştır. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Resim Anasanat Dalında Tezli Yüksek Lisans Programında eğitime başlamıştır. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Resim Bölümü Lisans Programında ilk mezunlarını vermiştir.
Kazanılan Derece  
Lisans.
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
Özel Yetenek Sınavları ile öğrenci kabul edilir. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puan türlerinden en az birinden 140 ve üzeri puan almak, Sınav ve Değerlendirmeler; ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu gereği Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre Dekanlıkça yürütülür. Kayıt İşlemleri; ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun ilgili bölümünde belirlenen esaslara göre KTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Lise ve dengi okullar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Müfredattaki bütün Dersleri başarmış olmak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak.
Program Profili  
Bölüm'de sanatçı adaylarının düşünsel, görsel ve sanatsal yeteneklerinin geliştirilmesi ve günümüz sanatına ve sanat ortamına katkı sağlayabilecek niteliklere ulaştırılmaları doğrultusunda eğitim yapılmaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Güzel Sanatlar Fakültesinde bitirme projesi ve ön koşulu atölye dersleri için bütünleme sınavı ve mezuniyet sınavı yapılmaz. Atölye dersi 08.10. 2012 tarihli ve 763 sayılı yazının senato kararınca tek final olarak değerlendirilmektedir. (RES 103) Perspektif-I, (RES 106) Perspektif-II, (STA 103) Uygarlık Tarihi-I, (STA 104 ) Uygarlık Tarihi-II, (SECK 207) İkonografi, (STA 201) Türk Sanatı-I, (STA 202) Türk Sanatı-II, (GSF 201) Bilgisayar Destekli Grafik-I, (GFS 202) Bilgisayar Destekli Grafik-II, (SECK 202) Estetik dersleri bir yarıyıl içi yazılı sınav notu (%30), bir ödev (%20), bir final (%50) ortalaması alınarak değerlendirmeye alınmaktadır. Bu derslerin dışında kalan tüm dersler bir yarıyıl içi yazılı sınav notu (%50) ve bir final (%50) ortalaması alınarak değerlendirmeye alınmaktadır. Yarıyıl / yılsonu bitirme veya bütünleme sınavının ders başarı notuna katkısı %50 dir. Bir dersin yarı yıl sonu sınavına girebilmek için o derse kayıtlı olmak ve ilk defa alınan dersleri en az % 70 ine, uygulama ve laboratuarların en az %80 ine katılmak zorunludur. Yarıyıl sınavının harf notuna katkısı %50 dir. Yarıyıl sonu sınavında 100 (yüz) üzerinden en az 40 (kırk) puan alma zorunluluğu vardır. Öğrenciler DC ve daha düşük notlu derslerden bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme sınavında 100 üzerinden en az 40 puan almak zorunludur. Bütünleme sınavından alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Madde 6.(1) Bir Eğitim- Öğretim yılı ; güz yarıyılı ve bahar yarıyıl olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Herbir yarıyıl; ondört hafta ders, bir hafta ara sınav, iki hafta yarıyıl sonu sınav haftası ve bir hafta bütünleme sınav haftası olmak üzere onsekiz haftadan oluşur.Ara sınavlar dokuzuncu haftada yapılır ve bu hafta içinde ders yapılmaz. 2)Eğitim-öğretim
Mezuniyet Şartları  
Programdaki toplam 240 AKTS karşılığı derslerin başarılmış olması ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması sağlanmış olması gerekmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Sanat ve yaratıcılık ile ilgili geniş bir alanda istihdam olanağı.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Tezli Yüksek Lisans
İletişim Bilgileri  
Adresi         : K.T.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, İnönü Cad. No:53, 61300 Akçaabat / TRABZON.
Telefonu      : +90 462 2281202 , 2281205
Belge Geçer           : +90 462 228 1283
E-Posta      : gsfdean@ktu.edu.tr
Web Adresi : www.ktu.edu.tr
Bölüm Olanakları : 
Öğrencilerin yaratıcı yeteneklerini geliştirecek, eğitim-öğretim kalitesini yükseltecek gerekli donanımlara sahip Sanat Atölyeleri. Derslikler, Multi-Medya Salonlar, Baskı ve Duvar Resmi Atölyeleri, Resim Atölyeleri ve Sergi Salonu mevcuttur.