Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ / GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ / MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
1988 yılında Resim-iş öğretmenliği ve Müzik öğretmenliği bölümleri olarak kurulan bölümümüz, 1997 yılından itibaren resim öğretmenliği ve müzik öğretmenliği anabilimdalı altında birleştirilerek Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü halini almıştır. Halen anabilimdallarında ayrı öğretim programlarıyla öğrenci yetiştiren bölümümüz, resim ve müzik öğretmeni yetiştirmektedir.
Kazanılan Derece  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1-Lise ve dengi okul diploması 2-Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'den yetenek sınavı için öngörülen yeterli puan 3-Müzik özel yetenek sınavı birinci aşamayı geçerek ikinci aşama sınavından yeterli puanın alınması
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Müzik öğretmenliği programı tüm lise ve dengi okul mezunlarını kabul etmekle birlikte, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinden mezun olan öğrencilerin öncel eğitimlerini tanıyarak yetenek sınavında farklı katsayı ile ayrıcalık tanımaktadır.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Müzik eğitimi alanında lisans derecesi elde edebilmek için (Müzik Öğretmeni unvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri başarmış olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak,
Program Profili  
Müzik öğretmenliği programı Türk milli eğitiminin ihtiyaçları ve Günümüz müzik eğitimi süreçlerinin gerekleri doğrultusunda öğrenci yetiştirmekte ve öğretmen adaylarının donanımlı bir şekilde mezun olmalarını sağlayarak gelecekte örnek birer müzik öğretmeni veya müzik eğitimcisi olmalarını sağlamaktadır. Öğretim programının gerekleri, Türk milli eğitiminin ve sanat eğitiminin esasları düşünülerek yetiştirilen öğrenciler, Türk sanat eğitimi sisteminin önemli bir parçası haline gelmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Öğrenciler her yarıyılda, ara sınav, sunum, proje, seminer, kısa sınav, ödev, laboratuvar veya benzeri yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bir dersin hem yarıyıl içi çalışma hem de yarıyıl sonu sınavının yıl sonu başarı notuna katkısı % 50?dir. Yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için teorik derslerin en az %70`ine, uygulama ve/veya laboratuarların en az %80?ine devam etmek zorunludur. Bir dersten yarıyıl sonunda başarılı olabilmek için yarıyıl içi notları ne olursa olsun yarıyıl sonu sınavından 100 üzerinden en az 40 puan alma zorunluluğu vardır. Başarı notlarının hesaplanmasında, şubedeki öğrenci sayısının 10'dan fazla olduğu durumlarda bağıl değerlendirme sistemi, şubedeki öğrenci sayısının 10'dan az altında olduğunda ise mutlak değerlendirme sistemi uygulanır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Ayrıca, dönemlik ağırlıklı not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler (DC) harf notu aldığı derslerinden de başarılı kabul edilirler. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait başarısız oldukları bütün derslerden bütünleme sınavına girebilirler. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme sistemi hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.16677&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch= sayfasını ziyaret ediniz.
Mezuniyet Şartları  
Müzik öğretmenliği programından mezun olabilmek için 4 yıllık programın başarıyla tamamlanması, programda mevcut olan toplam 240 AKTS karşılığı derslerin tümünün başarılmış olması ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde edilmesi yeterlidir.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Müzik öğretmenliği programından mezun olan öğrenciler, öncelikli olarak müzik öğretmeni olarak istihdam edilmektedir. Bunun yanında alanında başarılı olan öğrenciler milli eğitim sistemi içerisinde Anadolu Lisesi, AGSL gibi okullarda istihdam edilebilmekte ve lisans eğitiminin yanısıra yüksek lisans yada doktora eğitimini de başarıyla sürdüren öğrencilerimiz Üniversitelerin çeşitli kademelerinde görev alabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Müzik öğretmenliği programından mezun olan başarılı öğrenciler, ALES sınavından yeterli puanı almaları ve diploma notlarının başvuruya yeterli olması durumunda tezli yüksek lisans programına girmeye hak kazanırlar.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : K.T.Ü. Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Söğütlü/Trabzon
Telefonu      : +90 462 3777387
Belge Geçer           : +90 462 2487344
E-Posta      : kayhankurtuldu@gmail.com
Web Adresi : http://www.fatih.ktu.edu.tr/
Bölüm Olanakları : 
Bölümümüzde 4 adet amfi, 4 büyük ve iki küçük olmak üzere toplam 6 adet toplu derslik, çeşitli atölyeler, öğrenci çalışma odaları, öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin kullanımına sunulmuş biri kuyruklu 29 adet piyano ve 3 adet dijital piyano, enstrüman odasında orf çalgıları, org, bağlama, keman gibi pek çok enstrüman, orkestra çalışma odası gibi olanaklar bulunmaktadır.