Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ / TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ / SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
Temelleri 1982 yılına kadar dayanan Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü, 2016 tarihinde eğitim fakülteleri programlarının yeniden teşkilatlanmasıyla beraber şu anki ismiyle anılmaya başlanmıştır. Bölümün bünyesinde Tarih Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans ve lisansüstü programları bulunmaktadır.

Uluslararası tanınırlığa sahip olan Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlemenin yanında, öğretim üyesi ve öğrenci değişim programı kapmasında yurt dışında misafir öğretim üye ve öğrencilerini programlarına kabul etmektedir.

Bilgi çağının öğretmenlerini yetiştirmeyi hedefleyen Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü, aktif ve öğrenci merkezli eğitim faaliyetleriyle sadece bilgi değil aynı zamanda öğrencilerin beceri ve tutumlarını da geliştirmeyi hedeflemektedir.
Kazanılan Derece  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1 - Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak, 2 - Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'ndan yeterli puanı almak.
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
Program Profili  
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD'nın öncelikli amacı öğretime yönelik pozitif tutumlar geliştiren ve kendi alanında profesyonel becerilere sahip olan öğretmenleri yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan öğrencilerin kişisel ve mesleki yaşam açısından kendi öğrencilerine doğru bir modeli sergilemesi, kendi profesyonel gelişimi için alanıyla ilgili yenilikleri takip etmesi ve etkili iletişim becerilerine sahip olması beklenmektedir. Ayrıca bu program, öğrencilerin nasıl öğreneceğini tam olarak anlayan, teknoloji kullanımı konusunda kendine güvenen, problem çözme yeteneğine sahip olan, insan haklarına, demokrasiye ve etiğe önem veren, öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bu program, eleştirel düşünme, kişisel yansıma ve öğreten adaylarının profesyonel gelişimine vurgu yapar. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalında Lisans ve Lisans üstü düzeyinde eğitim verilmekte olup, programını tamamlayanlar, ilköğretimde öğretmen olarak görev alabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her yarıyılda, ara sınav, sunum, proje, seminer, kısa sınav, ödev, laboratuvar veya benzeri yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bir dersin hem yarıyıl içi çalışma hem de yarıyıl sonu sınavının yıl sonu başarı notuna katkısı % 50?dir. Yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için teorik derslerin en az %70`ine, uygulama ve/veya laboratuarların en az %80?ine devam etmek zorunludur. Bir dersten yarıyıl sonunda başarılı olabilmek için yarıyıl içi notları ne olursa olsun yarıyıl sonu sınavından 100 üzerinden en az 40 puan alma zorunluluğu vardır. Başarı notlarının hesaplanmasında, şubedeki öğrenci sayısının 10'dan fazla olduğu durumlarda bağıl değerlendirme sistemi, şubedeki öğrenci sayısının 10'dan az altında olduğunda ise mutlak değerlendirme sistemi uygulanır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Ayrıca, dönemlik ağırlıklı not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler (DC) harf notu aldığı derslerinden de başarılı kabul edilirler. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait başarısız oldukları bütün derslerden bütünleme sınavına girebilirler. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme sistemi hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.16677&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch= sayfasını ziyaret ediniz.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Sosyal Bilgiler Öğretmenliği alanında lisans diploması verilir.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Devlet ve özel okullarda istihdam edilir
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler
İletişim Bilgileri  
Adresi         : KTU Fatih Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Akçaabat / TRABZON
Telefonu      : +90 462 3777382
Belge Geçer           : +90 462 0462248 7344
E-Posta      : 
Web Adresi : http://www.fatih.ktu.edu.tr
Bölüm Olanakları : 
İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi programı, 8 öğretim elamanı ile Fatih Eğitim Fakültesi A Blokta yer alan İlköğretim Bölümü içerisinde yer almaktadır. Program bölümdeki dersliklerden anfilerden ve bilgisayar salonlarından faydalananarak eğitim-öğretimini sürdürmektedir.