Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ / TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ / COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
Temelleri 1982 yılına kadar dayanan Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü, 2016 tarihinde eğitim fakülteleri programlarının yeniden teşkilatlanmasıyla beraber şu anki ismiyle anılmaya başlanmıştır. Bölümün bünyesinde Tarih Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans ve lisansüstü programları bulunmaktadır.

Uluslararası tanınırlığa sahip olan Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlemenin yanında, öğretim üyesi ve öğrenci değişim programı kapmasında yurt dışında misafir öğretim üye ve öğrencilerini programlarına kabul etmektedir.

Bilgi çağının öğretmenlerini yetiştirmeyi hedefleyen Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü, aktif ve öğrenci merkezli eğitim faaliyetleriyle sadece bilgi değil aynı zamanda öğrencilerin beceri ve tutumlarını da geliştirmeyi hedeflemektedir.
Kazanılan Derece  
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Coğrafya Eğitimi alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1- Lise ve dengi okul diploması, 2 ? Yükseköğretim Kurumunun Coğrafya Öğretmenliği Programına kayıt için gerekli koşul olarak öne sürdüğü puan türünden yeterli dereceyi almış olma
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Ortaöğretim Sosyal Alanlar eğitimi bölümünün Coğrafya Eğitimi programına kayıt olmuş olan öğrencilerin lisans derecesi elde edebilmesi için sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Belirtilen süre zarfında staj dönemini başarıyla tamamlamış olmak
Program Profili  
Coğrafya Eğitimi alanındaki öğretmen ihtiyacını karşılamak için düzenlenmiş olan program, kabul ettiği öğrencileri Coğrafya eğitimi alanında bilgi ve beceri sahibi, yetkin öğretmenler olarak yetiştirmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her yarıyılda, ara sınav, sunum, proje, seminer, kısa sınav, ödev, laboratuvar veya benzeri yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bir dersin hem yarıyıl içi çalışma hem de yarıyıl sonu sınavının yıl sonu başarı notuna katkısı % 50?dir. Yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için teorik derslerin en az %70`ine, uygulama ve/veya laboratuarların en az %80?ine devam etmek zorunludur. Bir dersten yarıyıl sonunda başarılı olabilmek için yarıyıl içi notları ne olursa olsun yarıyıl sonu sınavından 100 üzerinden en az 40 puan alma zorunluluğu vardır. Başarı notlarının hesaplanmasında, şubedeki öğrenci sayısının 10'dan fazla olduğu durumlarda bağıl değerlendirme sistemi, şubedeki öğrenci sayısının 10'dan az altında olduğunda ise mutlak değerlendirme sistemi uygulanır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Ayrıca, dönemlik ağırlıklı not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler (DC) harf notu aldığı derslerinden de başarılı kabul edilirler. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait başarısız oldukları bütün derslerden bütünleme sınavına girebilirler. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme sistemi hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.16677&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch= sayfasını ziyaret ediniz. http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/08_00_00_f6570
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (toplam 300 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden, ve programın öngördüğü staj dönemini başarıyla tamamlayan öğrenciler Coğrafya Öğretmeni olarak mezun olmaya hak kazanırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Bölümden mezun olan öğrenciler, Ortaöğretim kurumlarında Coğrafya öğretmeni olmaya hak kazanırlar. Bölümün mezunları Özel ve Kamu eğitim kurumlarında çalışma imkanına sahiptirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü
Telefonu      : +90 462 3777382
Belge Geçer           : +90 462 04622487344
E-Posta      : demircioglu61@yahoo.com
Web Adresi : http://www.ktu.edu.tr/ortasosyal
Bölüm Olanakları : 
Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümünün bünyesinde barındırdığı her Ana Bilim Dalı için bir adet 'U' şeklinde düzenlenmiş sınıfı bulunmaktadır. Sınıflarda akıllı tahta, bilgisayar, projektör, tepegöz vs. gibi multimedya araçları, çeşitli türde haritalar, koleksiyon dolapları bulunmaktadır. Derslerde farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılmakta ve eğitim faaliyetleri yürütülürken bölüm-çevre işbirliğine önem verilmektedir.