Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ / MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ / FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
1982 yılında Eğitim Fakültelerinin kurulması ile birlikte Fizik Eğitimi anabilim dalı olarak Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü bünyesinde yer aldı. 1998 yılına kadar fizik öğretmeni yetiştirmek amacıyla 4 yıllık lisans programı yürüttü. 1998 yılındaki eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması projesi sonucunda yürürlüğe giren uygulama ile birlikte fizik öğretmeni yetiştirmek amacıyla 5 yıllık lisans eğitimi vermeye başladı. Ancak 2014 yılında 4 yıllık lisans eğitiminin verilmesi yönünde bir kararın alınmasıyla birlikte fizik öğretmeni yetiştirmek amacıyla tekrar 4 yıllık lisans programı yürütülmeye başlandı. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17.06.2016 tarihli 36826 sayılı yazısında belirtilen karara göre Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü bünyesinde yer almaya başlamıştır. Programda bulunan alan dersleri, Fen-Edebiyat Fakültesinin ilgili bölümlerindeki öğretim elemanları tarafından geri kalan alan eğitimi dersleri ise Eğitim Fakültesindeki öğretim elemanları tarafından verilmektedir.
Kazanılan Derece  
Fizik Öğretmeni
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1 - Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak, 2 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavlarından (YGS, LYS) yeterli puanı almak.
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk Yüksek öğretim kurumlarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Program Profili  
Fizik Eğitimi ABD, öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü 5 yıllık lisans programlarıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her yarıyılda, ara sınav, sunum, proje, seminer, kısa sınav, ödev, laboratuvar veya benzeri yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bir dersin hem yarıyıl içi çalışma hem de yarıyıl sonu sınavının yıl sonu başarı notuna katkısı % 50'dir. Yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için teorik derslerin en az %70`ine, uygulama ve/veya laboratuvarların en az %80'ine devam etmek zorunludur. Bir dersten yarıyıl sonunda başarılı olabilmek için yarıyıl içi notları ne olursa olsun yarıyıl sonu sınavından 100 üzerinden en az 40 puan alma zorunluluğu vardır. Başarı notlarının hesaplanmasında, şubedeki öğrenci sayısının 10'dan fazla olduğu durumlarda bağıl değerlendirme sistemi, şubedeki öğrenci sayısının 10'dan az altında olduğunda ise mutlak değerlendirme sistemi uygulanır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Ayrıca, dönemlik ağırlıklı not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler (DC) harf notu aldığı derslerinden de başarılı kabul edilirler. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait başarısız oldukları bütün derslerden bütünleme sınavına girebilirler. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme sistemi hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.AspxMevzuatKod=8.5.16677&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch= sayfasını ziyaret ediniz.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler Fizik Öğretmeni unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Bu programdan mezun olan adaylar Fizik Öğretmeni unvanını kazanırlar. Mezunlar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında fizik öğretmeni olarak çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : 
Telefonu      : +90 462 3777381
Belge Geçer           : +90 462 2487344
E-Posta      : mat.fen.bil.egt.bol@gmail.com
Web Adresi : www.trabzon.edu.tr
Bölüm Olanakları : 
Bölümümüz 25 bilgisayarlık bir bilgisayar laboratuvarı, projeksiyon ve bilgisayar donanımlı 4 adet 40'ar kişilik derslik, 4 adet 50'şer kişilik derslik ve bir adet 80 kişilik amfide öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca öğretmen adaylarının mesleki yaşamlarında teknolojik imkanlardan yararlanmaları konusunda deneyim kazanmaları amacıyla tesis edilmiş ve içerisinde bilgisayar, projeksiyon, akıllı tahta, episkop, tepegöz ve uydu bağlantılı görüntü-ses sistemi barındıran teknoloji laboratuvarı bulunmaktadır. Bölüm öğrencilerinin yararlanabilecekleri fakülte içinde bir de kütüphane bulunmaktadır.