Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ / REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
Eğitim Bilimleri Bölümü 1982 yılında Karadeniz Teknik Teknik Üniversitesinde kuruldu. Eğitim Bilimleri Bölümünde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ünvanı verilmektedir.
Kazanılan Derece  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1 - Lise ve dengi okul diploması,
2 - Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'den yeterli puan,
3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 6 IELTS puan almış olma)
Öncel Eğitim Tanımlaması  
1 - Lise ve dengi okul diploması,
2 - Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'den yeterli puan,
3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 6 IELTS puan almış olma)
Dereceye Yönelik Kurallar  
Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak
Program Profili  
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD'nın öncelikli amacı alanı ile ilgili profesyonel tutum ve davranışlara sahip öğretmenler yetiştirmektir. Aynı zamanda kültürel anlamda gelişime açık, eğitim ve dünyadaki yenilikleri takip edebilecek öğretmenler yetiştirmektir. Bu anlamda, bireysel farklılıklara duyarlı, saygılı ve etkin iletişim becerileri geliştirmeye yönelik yeterlikleri geliştirmek de önemsenmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her ders için ara sınav (veya proje, seminer, ödev gibi yarıyıl içi çalışma) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %50 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait en çok iki dersten bütünleme sınavına girebilir.
Mezuniyet Şartları  
Bölümümüzde mezuniyet için ayrıca bir başarı ya da yetenek sınavı yapılmamaktadır. Öğrencinin dört yıl boyunca sorumlu olduğu derslerden girdiği sınavları geçmesi mezun olması için yeterlidir.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Mezun olan bireyler milli eğitim bakanlığı tarafından her yıl yapılan KPSS neticesine göre devlet kadrolarında Rehber Öğretmen olarak istihdam edilme şansına sahiptir. Bununla beraber mezunlarımız Psiklojik Danışman olarak özel kurumlarda da iş bulabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi C Blok K/2 61335 Akcaabat/Söğütlü/ TRABZON, TÜR
Telefonu      : +90 462 3777384
Belge Geçer           : +90 462 0462 248 73 44
E-Posta      : aslanakin70@hotmail.com
Web Adresi :  www.fatih.ktu.edu.tr
Bölüm Olanakları : 
Bölüm Fatih Eğitim Fakültesi C Blok Kat 1-2'de bölüme tahsis edilmiş uygun fiziki mekana sahiptir. Bir adet eğitim ve uygulama labaratuvarı vardır.Bölümün derslikleri teknolojik donanıma sahiptir. Bölüm öğrencileri kampüs alanı içinde bulunan yurt, yemek, sosyal ve sportif tesislerden kolaylıkla yararlanabilmektedir. Bölüm mezunlarının neredeyse tamamı mezun oldukları yıl istihdam edilmektedir.