Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR / BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TEZLİ YÜKSEK LİSANS
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
Beden eğitimi ve spor ana bilim dalı 1992 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Yüksek lisansa başlayan öğrenciler İngilizce sınavına tabi tutulur ve başarılı öğrenciler ders almaya başlarken İngilizceyi geçemeyen öğrenciler ise bir yıl hazırlık sınıfına devam edip başarılı olduğu takdirde ders aşamasına geçebilmektedir.
Kazanılan Derece  
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunan öğrencilere BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR alanında yüksek lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Yüksek Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1- Kabul edilebilir alanlardan lisans diploması,
2 - Lisans üstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olma,
3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 4 IELTS puan almış olma).
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk Yüksek Öğretim kurularında Öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da Öncel Eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu Sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten Muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi alanında yüksek lisans diploması verilir.
Program Profili  
Yüksek lisans programı, Beden Eğitimi Öğretmeni, antrenör, spor bilimcisi, spor yöneticisi ve rekreason lideri yetiştirmek amacıyla bir müfredat yürütmektedir. Bu program, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi için önemli bir ihtiyaçtır. Program,lisans üstü ve genel kültür ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler, programa çok yönlü bir özellik katmıştır. Böylece, Beden Eğitimi ve Spor lisans üstü eğitimi, gerek bireysel gerekse de gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla beden eğitimi ve spor problemlerini tanımlayarak çözüm üretebilecek.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır.. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (toplam 60 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve yüksek lisans tez savunmasını başarıyla savunan öğrenciler bu yüksek lisans programından mezun olma hakkını kazanırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Bu program mezunları, KPSS'den gereken puanı almaları durumunda MEB tarafından beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak atanmaktadır. Ayrıca gerekli sınavları geçmeleri durumunda üniversitelerde akademik hayatlarına devam edebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Beden eğitimi ve spor öğretimi anabilim dalında doktora eğitimine devam etmeleri mümkündür.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : KTÜ- Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 61335 Söğütlü-Trabzon/ TÜRKİYE
Telefonu      : +90 462 3777383
Belge Geçer           : +90 462 248 10 72
E-Posta      : mmerter_61@hotmail.com
Web Adresi : www.besyo.ktu.edu.tr
Bölüm Olanakları : 
1 bölüm kitaplığı, 1 laboratuvar, 14 büro, 1 bilgisayar odası, 1 seminer odası, 1 sauna, 1 vücut geliştirme salonu, 1 tenis kortu, 3 spor salonu.