Türkçe | English
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/sbeturkdili
Tel: +90 0462 0462 3257298
SBE
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANABİLİM DALI / TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
alt_img
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu gereğince 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında Yüksek Lisans eğitimine başlamıştır.
KAZANILAN DERECE  
alt_img
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunan öğrencilere TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI alanında yüksek lisans diploması verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
alt_img
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 2. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 7. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
alt_img
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
alt_img
1 - Kabul edilebilir alanlardan lisans diploması,
2 - Lisans üstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olma,
3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 6 IELTS puan almış olma)
PROGRAMIN AMACI  
alt_img
Yüksek lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaya yardımcı olur.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
alt_img
İngilizce Hazırlık Eğitimini tamamlamış yahut yeterli muafiyet puanını almış olmak.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
alt_img
Lisansüstü öğrencilerinin mezuniyet için en az 24 kredilik ders yüklerini en az 2.00 genel not ortalaması ile başarı ile tamamlamış olmaları ve tezlerini savunmuş olmaları gerekmektedir.
KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
alt_img
Her ders için bir ara sınav (%30), bir ödev ya da bir kısa sınav (%20) ve bir final sınavı (%50) uygulanmaktadır.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
alt_img
Programda mevcut olan minimum 24 kredilik ders yükünü (toplam 60 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi ve bir tez hazırlayarak savunma yapması.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
alt_img
Anabilim dalından mezun olan öğrenciler alanlarında akademisyen olabilmektedirler.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
alt_img
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 3. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 8. Düzey  
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
alt_img
Adresi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 61080 TRABZON/TURKEY
Telefonu: 0462 3257298
Belge Geçer: 0462 325 31 95
E-Postamcosar@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.ktu.edu.tr/sbeturkdili
Anabilim Dalı Olanakları  
alt_img
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim dalı, Edebiyat Fakültesi binasında hizmet vermekte olup bölüm olanakları aşağıdaki gibidir: Bölümde 3 profesör, 2 doçent, 6 doktor öğretim üyesi 8 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Akademik personele ait 16 oda, 1 toplantı odası ve 1 bölüm sekreterliği odası mevcuttur. Ayrıca 7 derslik ve 1 arşiv odası bulunmaktadır.