Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU / SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ / YAŞLI BAKIMI
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
Hizmet sektörü ve yerel ürünlerin değerlendirilmesi, Trabzon ili ekonomisinde lokomotif sektör konumundadır. Hizmet sektörünün en önemli bileşenlerinin başında eğitim gelmektedir. Karadeniz Teknik Üniversitesi eğitim bu alt sektörün öncüsüdür. 01 Şubat 2013 tarihi itibari ile öğrenci sayısı 52448, 904?ü öğretim üyesi olmak üzere toplam öğretim elemanı ile 2147?dir. Üniversitenin politikası, esas itibariyle ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu beşeri sermayeyi yetiştirmek olup üniversite yeni bölümler ve programlar açarken bu temel politikayı titizlikle gözetmektedir.

Dünya nüfusunun artışına paralel oluşan sosyal ihtiyaçlar ve büyük aile yapılarının değişmesiyle sağlık ve özellikle yaşlı bakım konularında akademik desteğe ve eğitime ihtiyaç artmaktadır. Bu bağlamda Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nün teklifi 28.03.2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüş ve Tonya `da bu alan konusunda Tonya meslek yüksekokulu açılarak bünyesine Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü , Yaşlı Bakım Programı eklenmiştir.
Kazanılan Derece  
Yaşlı Bakım Teknikeri
Derecenin Seviyesi:  Ön Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
Üniversite sınavında yeterli puan alan ve programımızı tercih eden öğrenciler, meslek lisesi mezunları yaşlı bakım bölümü ön lisans programına kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Eğitim-öğretim 4 yarıyıl ve 2 sene devam etmektedir.
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Öncel eğitimin tanınması Türk Yüksek Eğitim Sisteminde henüz başlangıç aşamasındadır. Karadeniz Teknik Üniversitesi istisna değildir. Buna rağmen muafiyet sınavları müfredatta zorunlu olan dersler için her dönemin başında yapılır örneğin yabancı diller ve bilgisayar dersleri gibi. Bu dersler için öğrenme sürecini kendi başlarına yada başka yollarla tamamlayan ve öğrenme çıktılarını elde ettiğine inanan öğrencilere söz konusu muafiyet sınavlarına girme hakkı tanınır. Bu sınavlardan geçer not alan öğrenciler müfredattaki ilgili dersten muaf olur ve bu not öğrencinin transkriptine işlenir.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 60 iş günlük zorunlu öğrenci stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
Program Profili  
Nufusun giderek yaşlandığı, kadınların çalışma hayatına girmesiyle oluşan ileri yaş bireylerin ihtiyaç duyduğu özbakım gereksinimlerinin profesyonel şekilde karşılanmasına adına kurulan bölümümüz gelecekte potansiyel iş imkanı vermektedir
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Her öğrencinin akademik takvimdeki önceden belirlenmiş tarihlerde kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavlarına girebilmesi için ise derslerin en az % 70'ine uygulamaların ise en az %80'ine devam etmiş olması gerekmektedir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavları katkısı % 50, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir.Ayrica öğrencilerin sunum ve staj notlarıda geçme notuna yansıtılmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) notu şartlı başarılı nottur. Öğrencinin DC notu aldığı bir dersten başarılı olması için dönem not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
Mezuniyet Şartları  
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 40 iş günlük zorunlu öğrenci stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Mezun öğrenciler kamu kurum kuruluşları ve özel bakım evlerinde çalışma imkanı bulabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler dikey geçiş sınavına girerek, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince uygun görülen lisans programları olan Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik yada Fizik Tedavi bölümlerine yerleştirilmeleri halinde lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : 
Telefonu      : +90 462 3771990
Belge Geçer           : +90 462 0 (462) 881 3694
E-Posta      : tomyamyo@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://tmyo@ktu.edu.tr
Bölüm Olanakları : 
Bölümüz öğrencilerine Kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapabilme olanağı sunmaktadır.