Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / EĞİTİM BİLİMLERİ / REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK DOKTORA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
Eğitim Bilimleri Bölümü 1982 yılında eğitim fakültesi kapsamında kurulmuştur. 1995 yılından bu yana Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında doktora eğitimi verilmektedir.
Kazanılan Derece  
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunan öğrencilere Eğitim Bilimleri alanında doktora diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Doktora  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
Doktora programlarına 03.07.2009 tarih ve 225 sayılı KTÜ Senatosu Kararıyla ile Enstitümüzün her anabilim dalı için belirlenen lisans/yüksek lisans mezunları başvurabilir. Yüksek lisans derecesi ile programa başvuracakların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) istenilen puan türünden en az 70 puan almış olmaları; ALES'in %55'i, yüksek lisans mezuniyet ortalamasının %15i, lisans mezuniyet ortalamaların %20'si ve mülakat notunun %10'unun toplamı en az 70 olması gerekir. Lisans derecesi ile programa başvuracakların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) istenilen puan türünden en az 75 puan almış olmaları; ALES'in %55'i, lisans mezuniyet ortalamaların %35'i ve mülakat notunun %10'unun toplamı en az 70 olması gerekir.
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
PDR alanında doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alıp, en az BB derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Bir doktora lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak.
Program Profili  
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD, doktora eğitiminde çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü doktora programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır.. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait en çok iki dersten bütünleme sınavına girebilir.
Mezuniyet Şartları  
Bölümün doktora programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Doktora diploması verilir.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Mezun olan öğrencilerimiz farklı üniversitelerde akademisyen olarak görev alabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir. Ayrıca, doktorasını tamalayan öğrencilere milli eğitim bakanlığı ve diğer kurumlardan doktora sonrası burs olanakları sağlanabilir.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : KTÜ/Fatih Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü/Söğütlü/Trabzon
Telefonu      : +90 462 3777384
Belge Geçer           : +90 462 0462 148 73 44
E-Posta      : aslanakin70@hotmail.com
Web Adresi : http://www.ktu.edu.tr/2014/egitimbilimleri
Bölüm Olanakları : 
Bölüm öğrencilerinin yaralanabilecekleri fakülte içinde birde kütüphane bulunmaktadır.