Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / EĞİTİM BİLİMLERİ / REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞ. TEZLİ YÜKSEK LİSANS
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
Psikolojik Danışma ve Rehberlik programı Eğitim Fakültesi bünyesinde 1982 yılından beri eğitim vermektedir. Aynı zamanda alanda bilimsel çalışmalar da yapılmaktadır.
Kazanılan Derece  
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunan öğrencilere Eğitim Bilimlerİ alanında yüksek lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Yüksek Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
Tezli yüksek lisans programlarına 03.07.2009 tarih ve 225 sayılı KTÜ Senatosu Kararıyla Enstitümüzün her anabilim dalı için belirlenen lisans mezunları başvurabilir. Programa başvuracakların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) istenilen puan türünden en az 60 puan almış olmaları ve ALES'in %55'i ile lisans mezuniyet ortalamaların %45'inin toplamı en az 60 olması gerekir.
Öncel Eğitim Tanımlaması  
1 - Kabul edilebilir alanlardan lisans diploması,2 - Lisans üstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olma,3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 6 IELTS puan almış olma)
Dereceye Yönelik Kurallar  
PDR alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alıp, en az CC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak
Program Profili  
Rehberlik ve Psiklojik danışmanlık ABD, yüksek lisans eğitiminde çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü yüksek lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Notlar: 90-100 (AA), 85-89 (BA), 80-84 (BB), 75-79 (CB), 70-74 (CC), 60-69 (DC), 50-59 (DD), 40-49 (FD) and 0-39 (FF). AA en yüksek not olup kredisi 4.00'dir. Diğerlerinin kredileri şu şekildedir: BA (3.5), BB (3.0), CB (2.5), CC (2.0), DC (1.5), DD (1.0), FD (0.5) ve FF (0.0). Yüksek lisans programında CC ve yukarısı geçer diğer notlar kalır.
Mezuniyet Şartları  
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Rehberlik ve Psiklojik danışmanlık alanında yüksek lisans diploması verilir.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Mezun olan öğrencilerimiz üniversitemiz bünyesinde ya da farklı üniversitelerde akademisyen olarak görev alabilmektedir. Bununla beraber mezunlarımız uzman psiklojik danışman olarak kendi imkanlarıyla iş bulabilme imkanına da sahiplerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : KTÜ/Fatih Eğitim Fakültesi/Söğütlü/Trabzon
Telefonu      : +90 462 3777384
Belge Geçer           : +90 462 0462 148 73 44
E-Posta      : aslanakin70@hotmail.com
Web Adresi : http://www.ktu.edu.tr/2014/egitimbilimleri
Bölüm Olanakları : 
Rehberlik ve Psiklojik danışmanlık ABD yüksek lisans programı için yeterli olacak düzeyde yardımcı personel (uzman, teknisyen, sekreter) bölümümüzde mevcut olup, yetersiz hallerde diğer programlardan faydalanılması planlanmaktadır. Öğrenciler fakültedeki kütüphaneden yararlanabileceği gibi geniş veri tabanı ve araştırma kaynaklarının yer aldığı üniversite kütüphanesi olan Faik Ahmet Barutçu kütüphanesinden de yararlanabilmektedirler.