Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ / BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ DOKTORA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı doktora programı 2014 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece  
Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (210 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla) ders alarak yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayan ve tümünü başarıyla tamamlayan, ayrıca 4.00 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi savunan öğrencilere BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ alanında doktora diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Doktora  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
a) Kabul edilebilir alanlardan lisans diplomasına sahip olma, b) Lisansüstü giriş sınavında (ALES) ilgili alandan gerekli puanı almış olma, c) İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (YDS 55 ve eşdeğeri).
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk yüksek öğretim kurumlarında öncel eğitimin tanınma süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce vb. dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler, bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar öğretim programındaki ilgili derslerden muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Programda mevcut olan (210 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla) 21 kredilik derslerin tümünü ve doktora yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden, konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi savunan öğrencilere BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ alanında doktora diploması verilir.
Program Profili  
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, gerek alan eğitiminde gerekse öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımlar ile 4 yıllık öğretim programından oluşmaktadır. Verilen eğitim ile bilgisayar ve öğretim teknolojileri konusunda güncel teknolojileri takip eden ve uygulayabilen, alanında lisansüstü teorik ve uygulamalı çalışmalar yapabilen, elde edilen sonuçları bilgisayar ve diğer öğretim teknolojilerinin okullarımıza entegrasyonu konusunda değerlendirebilen ve bu alanda geliştirilecek politikalara destek sunabilen lisansüstü öğrenim görmüş öğrenciler yetiştirilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Bir öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten yarıyıl notu olarak, yüksek lisans programında en az BB almış olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu dersleri tekrar alabileceği gibi bunun yerine farklı ders/dersler de alabilir. Öğrenci farklı ders alması durumunda aldığı derslerden yalnızca birini danışmanının onayı ve EYK'nın kararı ile başarısız bir dersinin yerine saydırabilir.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (210 AKTS?den az olmamak koşuluyla) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden, bitirme çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrencilere Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doktora diploması verilir.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Mezunlar; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri öğretmeni, Kamu / Özel Kuruluşlarında Bilgi-Bilişim Merkezi Yöneticisi- Danışmanı, Eğitim-Öğretim Teknolojileri Uzmanı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni, Eğitim ve Öğretim Teknoloğu, Web Tabanlı Eğitim Uzmanı, Çoklu Ortam (Multimedia) ve Grafik Tasarımcısı, Ağ Sistemleri yöneticisi ve üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Mezun olan öğrenciler ilgili alanlarda doktora sonrası araştırma programlarına başvurabilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : 
Telefonu      : +90 462 
Belge Geçer           : +90 462 
E-Posta      : ktubotelisansustu@gmail.com
Web Adresi : 
Bölüm Olanakları : 
Bölüm binasında 3 derslik, 60 bilgisayardan oluşan bir bilgisayar laboratuarı, ilgili donanımların bulunduğu bir ağ laboratuarı ve 20 bilgisayar ve akıllı tahtanın bulunduğu bir teknoloji laboratuarı yer almaktadır. KTU Uzaktan Eğitim Merkezi?nde bulunan akıllı sınıf ve içerik geliştirme laboratuarı ihtiyaç duyulduğunda bölüm öğrenciler tarafından kullanılabilmektedir.