Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ / BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültelerinin yeninden yapılanması kapsamında 1998 yılında kurulmuştur. Amacı, öğretim teknolojilerinin okullara entegrasyonunda görev alacak ve ilköğretimdeki bilgisayar derslerini yürütecek olan öğretmenleri yetiştirmektedir.
Kazanılan Derece  
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
a) Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak, b) Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almak.
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk yüksek öğretim kurumlarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar öğretim programındaki ilgili derslerden muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Öğretmenlik uygulamasını başarıyla tamamlamak.
Program Profili  
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, gerek alan eğitiminde gerekse öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımlar ile 4 yıllık öğretim programını sürdürmektedir. Bölümde verilen eğitim ile bilgisayar ve öğretim teknolojileri konusunda güncel teknolojileri takip eden ve uygulayabilen, farklı ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanabilen, öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, diğer alanlardaki öğretmenlere teknolojinin öğretim amaçlı kullanılması doğrultusunda destek sağlayabilen nitelikli öğretmenler yetiştirilmektedir. Ayrıca mezunlar, web tabanlı eğitim uzmanı, çoklu ortam (multimedia) ve grafik tasarımcısı, ağ sistemleri yöneticisi olabilir ve üniversitelerde akademisyen olarak görev alabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her yarıyılda, ara sınav, sunum, proje, seminer, kısa sınav, ödev, laboratuvar veya benzeri yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bir dersin hem yarıyıl içi çalışma hem de yarıyıl sonu sınavının yıl sonu başarı notuna katkısı % 50'dir. Yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için teorik derslerin en az %70`ine, uygulama ve/veya laboratuarların en az %80'ine devam etmek zorunludur. Bir dersten yarıyıl sonunda başarılı olabilmek için yarıyıl içi notları ne olursa olsun yarıyıl sonu sınavından 100 üzerinden en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Başarı notlarının hesaplanmasında, şubedeki öğrenci sayısının 10'dan fazla olduğu durumlarda bağıl değerlendirme sistemi, şubedeki öğrenci sayısının 10'dan az altında olduğunda ise mutlak değerlendirme sistemi uygulanır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Ayrıca, dönemlik ağırlıklı not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler (DC) harf notu aldığı derslerinden de başarılı kabul edilirler. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait başarısız oldukları bütün derslerden bütünleme sınavına girebilirler. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme sistemi hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.16677&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch= sayfasını ziyaret ediniz.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan, ayrıca 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Bölüm mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet ve özel statülü okullarda öğretmen, danışman, eğitim programı danışmanı, sınav ve değerlendirme uzmanı, ayrıca üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilmektedirler. Mezunların istihdam profilleri aşağıda sıralanmaktadır:
Kamu/Özel Kuruluşlarında Bilgi-Bilişim Merkezi Yöneticisi/Danışmanı,
Eğitim-Öğretim Teknolojileri Uzmanı,
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni,
Eğitim ve Öğretim Teknoloğu,
Web Tabanlı Eğitim Uzmanı,
Üniversitelerde Akademisyen,
Çoklu Ortam (Multimedia) ve Grafik Tasarımcısı,
Ağ Sistemleri Yöneticisi.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilir.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : Fatih Eğitim Fakültesi, F Blok, Söğütlü -Akçaabat /Trabzon
Telefonu      : +90 462 3777380
Belge Geçer           : +90 462 0462 2487344
E-Posta      : ktubotebabd@gmail.com
Web Adresi : http://www.ktu.edu.tr/bote
Bölüm Olanakları : 
Bölüm binasında 3 derslik, 61 bilgisayar ve akıllı tahtadan oluşan bir bilgisayar laboratuvarı, 21 bilgisayar ve akıllı tahtadan oluşan bir teknoloji laboratuvarı, İlgili donanımların bulunduğu bir ağ laboratuvarı, öğrencilerin serbest zamanlarında kullanabildikleri kulüp odası yer almaktadır.