Türkçe | English
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI
KAMU HUKUKU ORTAK DOKTORA
Ders Bilgi Paketi

Tel: +90 0462 3778651
SBE
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI / KAMU HUKUKU ORTAK DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
alt_img
Kamu hukuku doktora programı, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında açılmıştır. Her yıl ortalama 8-10 öğrenci programa devam etmektedir.
KAZANILAN DERECE  
alt_img
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere kamu hukuku alanında doktora diploması verilmektedir.
DERECENİN DÜZEYİ  
alt_img
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 3. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 8. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
alt_img
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
alt_img
1 - Kabul edilebilir alanlardan lisans diploması, 2 ? Lisans üstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olma, 3 ? Yüksek Lisans diploması 4 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 6 IELTS puan almış olma).
PROGRAMIN AMACI  
alt_img
Doktora programı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaya yardımcı olur.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
alt_img
1 - Kabul edilebilir alanlardan lisans diploması, 2 ? Lisans üstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olma, 3 ? Yüksek Lisans diploması 4 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 6 IELTS puan almış olma).
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
alt_img
Doktora öğrencilerinin mezuniyet için en az 24 kredilik ders yüklerini en az 3.50 genel not ortalaması ile başarı ile tamamlamış olmaları ve tezlerini savunmuş olmaları gerekmektedir.
KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
alt_img
Her dönem 1 arasınav, bir dönem içi çalışması bir de dönem sonu sınavı vardır. Arasınavın % 30'u, dönem içi çalışmasının %20?si ve ve dönemsonu sınavının %50'si başarı notunu belirlemektedir.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
alt_img
Doktora öğrencilerinin mezuniyet için en az 24 kredilik ders yüklerini en az 3.50 genel not ortalaması ile başarı ile tamamlamış olmaları ve tezlerini savunmuş olmaları gerekmektedir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
alt_img
Bitirmiş olduğu alanın kurum ve kuruluşlarında çalışmak, hakimlik yazılı sınavından muaf olmak, öğretim üyesi olmak.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
alt_img
-
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
alt_img
Adresi: KTÜ HUKUK FAKÜLTESİ
Telefonu: 3778651
Belge Geçer: 0462 3252792
E-Posta
Web Adresi
Anabilim Dalı Olanakları  
alt_img
İnternet veri tabanı, e-dergilere ulaşım.