Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU / DIŞ TİCARET / DIŞ TİCARET
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
Dış Ticaret Programı 2010 yılında kurulmuş ve 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır.
Kazanılan Derece  
Bu programdan mezun olan öğrencilere Dış Ticaret alanında Ön Lisans diploması verilir. Mezunlara Dış Ticaret Meslek Elemanı Ünvanı verilir.
Derecenin Seviyesi:  Ön Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1- Lise ve dengi okul diploması sahibi olmak. 2- Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'den yeterli puan almak.
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk Yüksek Öğretim Sisteminde öncel eğitimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı ve İngilizce dersi için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili derslerden muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Mezuniyet için öğrenciler 4.00 üzerinden 2.00 akademik ortalamaya sahip olmalıdırlar ve her sınavı başarıyla tamamlamış olmalıdırlar. Ayrıca toplam 60 gün olan meslek stajının da başarılı olarak yapılmış olması gerekir.
Program Profili  
Program 2 yıllık eğitim süresi içerisinde 4 yarıyıldan oluşan bir eğitim yapısına sahiptir. 1. Sınıf müfredatında genel kültür derslerinin yanı sıra, temel meslek (alan) dersleri de yer almaktadır. 2. Sınıf müfredatında uzmanlaşmayı amaçlayan meslek (alan) dersleri ağırlık taşır. Programda Dış Ticaret alanı uygulamaları yanısıra iş ve işletme ile ilgili ve hukuk ile ilgili yetkinlikler de kazandırılır. Derslerin çoğunda uygulamaya yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Öğrenciler, programın sonunda toplam 60 günlük meslek stajınu tamamlarlar. Böylece teori ve uygulama imkanı sağlanmış olur.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %50 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. ilgili dönem genel akademik not ortalamasının en az 2.00 olması gereklidir.
Mezuniyet Şartları  
4 dönem sonunda 120 AKTS'yi tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, 60 günlük meslek stajının yapılması mezuniyet için şarttır.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Programdan mezun olan öğrenciler hem girişimci hem de çalışan olarak iş hayatında bulunmaktadırlar. Mezun olan öğrenciler kendi ilgi alanlarına göre, kamu sektöründe veya dış ticaretle ilgili işletmelerde, bankaların kambiyo bölümlerinde, gümrük ve nakliye firmalarında çalışabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Mezun olan öğrencilere ÖSYM tarafından uygulanan dikey geçiş sınav (DGS) ile alanlarındaki lisans programlarına dikey geçiş yapabilme imkânı sağlanmıştır. Meslek yüksekokulu mezunları, dikey geçiş için örgün lisans programlarına başvurabileceği gibi açıköğretim lisans programlarına da başvurabilirler. Burada herhangi bir sınırlama olmayıp açıköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyen adayların DGS'ye girmelerine gerek yoktur.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : Vardallı Mahallesi, Aydın Dumanoğlu Bulvarı No:1, 61800 Beşikdüzü/Trabzon
Telefonu      : +90 462 8718591
Belge Geçer           : +90 462 871 74 24
E-Posta      : bmyo@ktu.edu.tr
Web Adresi : www.bmyo.edu.tr
Bölüm Olanakları : 
Bölümde teorik ve pratik uygulamaya yönelik projeksiyonlu sınıflar ve bilgisayar laboratuarları bulunmaktadır. Yüksekokul kütüphanesi ve öğrencilerin internetten faydalanmalarını sağlamak amacıyla kablosuz bağlantı yapılabilecek çalışma alanları mevcuttur.