Türkçe | English
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / RESİM ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ders Bilgi Paketi
www.ktu.edu.tr
Tel: +90 0462 3777424
SBE
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / RESİM ANABİLİM DALI / TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
alt_img
KTÜ Resim Ana Sanat Dalı "Resim Yüksek Lisans Programı" 2011-2012 eğitim öğretim yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılmıştır.
KAZANILAN DERECE  
alt_img
Yüksek Lisans
DERECENİN DÜZEYİ  
alt_img
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 2. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 7. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
alt_img
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
alt_img
Kabul Koşulları: Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim Bölümlerinde/Eğitim Fakültelerinin Resim İş Eğitimi Alanlarında Lisans Öğrenimi görmüş olmak. Ales koşulu aranmamaktadır.Yetenek Sınavının %60'ı, Lisans akademik ortalamasının %30'u, çalışmalarını içeren dosya değerlendirmesinin %10'u alınarak değerlendirme yapılır.Değerlendirmeden 100 üzerinden 65 alma zorunluluğu vardır.Başarı sıralaması en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır.
PROGRAMIN AMACI  
alt_img
Öğrencinin teorik bilgi ve estetik bir görüşe sahip, bireysel sanatsal ifadesini ortaya koyabilecek eğitim imkanlarını oluşturmaktır.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
alt_img
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Lisans mezunu olmak.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
alt_img
1. İlk iki yarıyılda toplam en az 24 KTÜ kredisi (60 ECTS) karşılığı zorunlu ve seçmeli ders ve seminer alıp en az CC derecesi ile geçmiş olmak. 2. 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalama elde etmiş olmak. 3.Mezun olabilmek için 3. ve 4. yarıyılda araştırmalarına bağlı olan tezlerini/eser çalışma raporlarını hazırlamaları ve sözlü olarak sunarak başarılı olmaları gerekmektedir.
KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
alt_img
KTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ders sınav ve değerlendirmeleri madde 15'e göre yapılır. Yarıyıl sonu başarı notu; ara sınav, yarıyıl içi alışmaları ve yarıyıl sonu sınavları göz önünde bulundurularak belirlenir.Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.Genel not ortalaması,öğrencinin öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu ve bu lisansüstü programda geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Gerek yarıyılda, gerekse genel not ortalamasında (AA)'dan (FF)'ye kadar verilen notlar esas tutulur.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
alt_img
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik ( 60 ECTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili alanda hazırladığı tez/eser çalışma raporunu jüri önünde başarıyla sunan öğrencilere Resim Ana Sanat Dalı "Resim Yüksek Lisans" diploması verilir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
alt_img
Program mezunları akademisyen, sanatçı, sanat danışmanı, özel kurumlar ve kamu kuruluşlarının sanat bölümlerinde görev alma fırsatlarını yakalayabilirler.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
alt_img
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 3. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 8. Düzey  
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
alt_img
Adresi: KTÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Akçaabat Yerleşkesi Akçaabat/ Trabzon
Telefonu: 3777424
Belge Geçer: 228 12 83
E-Postafkirali@ktu.edu.tr
Web Adresiwww.ktu.edu.tr
Anabilim Dalı Olanakları  
alt_img
Öğrenciler resim alanında uzmanlaşma şansına sahiptirler.