Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / KAMU HUKUKU / TEZLİ YÜKSEK LİSANS
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
Kamu hukuku yüksek lisansı programı, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında açılmıştır. Her yıl ortalama 15-20 öğrenci programa devam etmektedir.
Kazanılan Derece  
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere KAMU HUKUKU alanında yüksek lisans diploması verilmektedir.
Derecenin Seviyesi:  Yüksek Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1 - Kabul edilebilir alanlardan lisans diploması, 2 - Lisans üstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olma, 3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 6 IELTS puan almış olma).
Öncel Eğitim Tanımlaması  
1 - Kabul edilebilir alanlardan lisans diploması, 2 - Lisans üstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olma, 3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 6 IELTS puan almış olma).
Dereceye Yönelik Kurallar  
Lisansüstü öğrencilerinin mezuniyet için en az 24 kredilik ders yüklerini en az 3.00 genel not ortalaması ile başarı ile tamamlamış olmaları ve tezlerini savunmuş olmaları gerekmektedir.
Program Profili  
Yüksek lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaya yardımcı olur.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Her dönem 1 arasınav, 1 dönem içi çalışması ve bir de dönem sonu sınavı vardır. Arasınavın % 30'u, dönem içi çalışmasının %20'si ve dönemsonu sınavının %50'si başarı notunu belirlemektedir.
Mezuniyet Şartları  
Lisansüstü öğrencilerinin mezuniyet için en az 21 kredilik ders yüklerini en az 3.00 genel not ortalaması ile başarı ile tamamlamış olmaları ve tezlerini savunmuş olmaları gerekmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Mezunlar doktora programına başvurabilme yeterliliği elde etmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Sosyal bilimler enstitülerinin hukuk ve kamu yönetimi doktora programlarına devam edebilir.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : KTÜ HUKUK FAKÜLTESİ
Telefonu      : +90 462 3778651
Belge Geçer           : +90 462 0462 3252792
E-Posta      : 
Web Adresi : 
Bölüm Olanakları : 
Tam donanımlı bilgisayar salonları, projeksiyon ve slayt makineleri öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır.