Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU / BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK / BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü, Büro Yönetimi ve Sekreterlik programı olarak 2005 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece  
Meslek elemanı.
Derecenin Seviyesi:  Ön Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
Lys'de gerekli puanı almak ve yüksekokula kayıt olmak.
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Bölümün amacı, öğrencilerin Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanında bir uzman olabilmeleri için gerekli temel koşulları sağlamaktır.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak ve 60 günlük zorunlu stajı tamamlamış olmaktır.
Program Profili  
Büronun ve yöneticinin haberleşmesini etkin kılan, yazışmaları yapan, toplantıları organize eden, büro teknolojilerini etkin bir şekilde kullanan ve büronun yönetimini gerçekleştiren, yeniliklere, gelişmelere açık kişiler yetiştirmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma zorunluluğu vardır. Puanlandırma sistemi şöyledir: 81-100 AA, 76-80 BA, 70-75 BB, 60-69 CB, 50-59 CC, 45-49 DC, 40-44 DD, 30-39 FD ve 0-29 FF. AA en yüksek not olup kredi karşılığı 4.0, BA 3.5, BB 3.0, CB 2.5, CC 2.0, DC 1.5, DD 1.0, FD 0.5 ve FF 0.0'dır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DD) ve (FF) notları alan öğrenciler başarısız sayılırlar. (DC) ise koşullu geçme notudur ve ilgili dönem genel akademik not ortalamasının en az 2.00 olması gereklidir.
Mezuniyet Şartları  
4 dönem sonunda 120 AKTS'yi tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, 60 günlük meslek stajının yapılması mezuniyet için şarttır.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Özel sektör ve kamu kuruluşlarında yönetici sekreterleri; çeşitli işletmeler ile kamu ve özel sektöre ait idarelerin; belediyeler, dernekler, odalar, barolar gibi kurumların ilgili bölümlerinde istihdam edilirler. Ayrıca; hukuk, hekimlik, mühendislik, mimarlık bürolarının temel ihtiyacı olan yönetici sekreterliği görevini en iyi bir şekilde yapabilecek elemanlardır.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Mezun olan öğrencilere ÖSYM tarafından uygulanan dikey geçiş sınav (DGS) ile alanlarındaki lisans programlarına dikey geçiş yapabilme imkânı sağlanmıştır. Meslek yüksekokulu mezunları, dikey geçiş için örgün lisans programlarına başvurabileceği gibi açıköğretim lisans programlarına da başvurabilirler. Burada herhangi bir sınırlama olmayıp açıköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyen adayların DGS'ye girmelerine gerek yoktur.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : Vardallı Mahallesi, Aydın Dumanoğlu Bulvarı No:1, 61800 Beşikdüzü/Trabzon
Telefonu      : +90 462 8716922
Belge Geçer           : +90 462 8717424
E-Posta      : dgurdal@ktu.edu.tr
Web Adresi : www.bmyo.edu.tr
Bölüm Olanakları : 
Öğrencilerin kullanablecekleri kütüphane, kablosuz internet imkanı ile kampüste bilgiye oldukça kolay şekilde ulaşılabilmekte olup, bölüm dersleri projeksiyonlu sınıflarda işlenmektedir. Ayrıca kampüse ait sosyal hizmetler sayesinde boş vakitlerinde çeşitli aktivitelerde yer alabilme imkanları mevcuttur.