Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
VAKFIKEBİR MESLEK YÜKSEKOKULU / FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK / BANKACILIK VE SİGORTACILIK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
İlk olarak 2005 yılında kapılarını eğitim öğretime açan Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu o günden bu güne 4 bölümde yer alan 5 program ve artan öğrenci sayısı ile hizmet vermeye devam etmektedir.
Kazanılan Derece  
Bankacılık ve Sigortacılık Meslek Elemanı
Derecenin Seviyesi:  Ön Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
Bankacılık ve Sigortacılık Programı birinci sınıflarına öğrenci kabulü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen seçme ve yerleştirme sonuçlarına göre olmaktadır. Programa kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nca ve Rektörlük onayı ile belirlenen günlerde yapılır. Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıda belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekir.
a)Lise veya dengi bir okuldan mezun olduğunu gösteren bir diploma veya resmi belgeyi ibraz etmek,
b)Sağlık durumu ve askerlik görevi veya benzeri yönlerden engelli olmamak.
Kabul edilen ve yukarıdaki şartları sağlamış olanların, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca istenen diğer belgeleri de sağlamaları ve tespit edilen harç ve ücretleri ödemeleri üzerine kesin kayıtları yapılır. Üniversitenin birinci yarıyılına ilk kayıt yaptıran öğrencilerin ders kayıt işlemleri doğrudan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır.
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar (Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı) dersi için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Programdan mezun olacak öğrenciler 4 yarı yıl sonucunda 39 dersi ( toplam 91,5 kredi ) başarıyla tamamlayacaklardır. Öğrencilerin mezun olabilmesi için 40 işgünü zorunlu stajlarını yapmaları gerekmektedir. 29 dersi veren ve 40 işgünü zorunlu stajlarını tamamlayan öğrenciler mezun olacaklardır.
Program Profili  
Dört yarıyılı kapsayan Bankacılık ve Sigortacılık Programı müfredatında; ticari matematik, mali tablolar analizi, banka ve sigorta pazarlaması, banka ve sigorta hukuku gibi mesleki beceri ve nitelik kazandırmaya yönelik dersler bulunmaktadır. Öğrencilere meslek için gerekli olan teorik bilgiler öğretilirken aynı zamanda mesleki uygulamalar da yaptırılmakta ve meslek ile ilgili beceriler kazandırılmaktadır. Diğer yandan, Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğrencilerinin, toplam 40 günlük de zorunlu stajları bulunmaktadır. Staj süresince mesleki uygulamalar yapmak suretiyle kendilerini geliştirme imkanı bulabilen Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğrencilerinin, mezun olabilmeleri için yapmış oldukları stajların Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Bir dersten her yarıyılda bir ara sınav mecburi olup,
Ara sınavın harf notuna katkısı %50'dir.
Yarıyıl sonu sınavları; ilgili bölüm başkanlığı veya yüksekokul müdürlüğünce ilan edilen yer, tarih ve saatlerde iki haftaya yayılarak yapılır ve bu konuda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına da bilgi verilir.
Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için, o derse kayıtlı olmak ve ilk defa alınan derslerin en az % 70'ine, uygulama ve/veya laboratuarların en az % 80?ine katılmak zorunludur. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Bu öğrenciye (D) devamsız harf notu verilir.
Mezuniyet Şartları  
Programdan mezun olacak öğrenciler 4 yarı yıl sonucunda 32 dersi ( toplam 94 kredi ) başarıyla tamamlayacaklardır. Öğrencilerin mezun olabilmesi için 40 iş günü zorunlu stajlarını yapmaları gerekmektedir. 32 dersi veren ve 40 iş günü zorunlu stajlarını tamamlayan öğrenciler mezun olacaklardır.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Orta ve büyük ölçekli işletmelerde, Muhasebe, Finansman ve Pazarlama departmanlarda ve bankalarda profesyonel eleman olarak.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Öğrenciler mezun olduktan sonra kendi bölümleri ile ilgili fakültelere (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi gibi) dikey geçiş yapabilirler. Ancak bunun için; öncelikle Yüksekokulumuzdan başarılı bir şekilde mezun olmaları ve ÖSYM'nin gerçekleştirmiş olduğu Dikey Geçiş Sınavından (DGS) gerekli başarı notunu almaları gerekmektedir. Bankacılık ve Sigortacılık Programından mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavını kazanmaları halinde Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat, İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik lisans programlarına yerleştirilebilirler
İletişim Bilgileri  
Adresi         : Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu Finans-Bankacılık Sigortacılık Bölümü
Telefonu      : +90 462 8417363
Belge Geçer           : +90 462 (0462) 841 73 64
E-Posta      : tz.yilmaz@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://www.ktu.edu.tr/vakfikebirfinansba
Bölüm Olanakları : 
Yüksekokulumuzda 40 bilgisayarın bulunduğu bilgisayar laboratuarı, öğrencilerin kullanımına açıktır. Bilgisayarların tamamı, internet bağlantısına sahip olmakla birlikte muhasebe ilgili pek çok yazılım uygulamaları da öğrencilerin kullanımı için hazırdır. Muhasebe programındaki öğrencilere, ETA, LOGO ve LINK gibi muhasebe yazılım programları yanında ileri düzeyde bilgisayar kullanımı da çağın gereklerine uygun bir şekilde öğretilmektedir. Programda ayrıca öğrencilere yönelik olarak çeşitli sertifika programları (ISO9001: 2008 KALİTE, ISO9001: 2008 İÇ DENETÇİ, DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON ve DTÖ gibi) düzenlenmektedir. Mesai saatleri içerisinde Öğrencilerin kullanımına açık tutulan bir kütüphane bulunmaktadır. Kütüphanede işletme ve işletme yönetimi ile ilgili olarak pek çok süreli ve süresiz yayın yer almaktadır. Ayrıca, kütüphanedeki internet bağlantısı ile ilgilendikleri konularla ilgili olarak özgürce araştırma yapabilmektedirler. Bunun yanısıra öğrenciler Trabzon'da bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesinin Kanuni Kampüsü'ndeki ana kütüphaneden de yararlanabilme imkanına sahiptir. Yüksekokul binasının zemin katında, öğrencilerin ders aralarını ve boş vakitlerini değerlendirebilmeleri için tahsis edilmiş bir kantin bulunmaktadır. Öğrenciler, Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne bağlı Dağcılık ve Kış Sporları, Satranç, Fotoğrafçılık, İşletme ve Ekonomi gibi kulüplere de üye olabilir ve istemeleri halinde okulun çeşitli spor takımlarında görev alabilirler.