Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU / MUHASEBE VE VERGİ / MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
Program 2002 yılında açılmıştır.
Kazanılan Derece  
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrenciye, Muhasebe ve Vergi alanında Ön Lisans diploması verilir. Mezunlara Muhasebe Meslek Elemanı ünvanı verilir.
Derecenin Seviyesi:  Ön Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1- Lise ve dengi okul diploması,
2- Üniversite Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) 'den yeterli puan,
3- Meslek Liselerinin ilgili alan (muhasebe vb.) mezunu olmak tercih nedenidir.
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Mezuniyet için öğrenciler 4.00 üzerinden 2.00 akademik ortalamaya sahip olmalıdırlar ve her sınavı başarıyla tamamlamış olmalıdırlar. Ayrıca toplam 40 gün olan meslek stajının da başarılı olarak yapılmış olması gerekir.
Program Profili  
Programın amacı kamu ve özel sektör işletmelerine muhasebe meslek elemanı unvanına sahip öğrenci yetiştirmektir. Program 2 yıllık eğitim süresi içerisinde 4 yarıyıldan oluşan bir eğitim yapısına sahiptir. 1. Sınıf müfredatında genel kültür derslerinin yanı sıra, temel meslek (alan) dersleri de yer almaktadır. 2. Sınıf müfredatında uzmanlaşmayı amaçlayan meslek (alan) dersleri ağırlık taşır.
Programda Muhasebe Mesleğine yönelik muhasebe ve vergi uygulamaları yoğunluk içerirken, iş ve işletme ile ilgili de üretim, yönetim, pazarlama ve hukuk ile ilgili yetkinlikler kazandırılır. Derslerin çoğunda uygulamaya yönelik düzenlemeler yapılmıştır.
Programın 1. Sınıf sonunda 20 günlük meslek stajı, 2. Sınıf sonunda da 20 günlük meslek stajı olmak üzere toplam 40 günlük meslek stajı yer alır. Böylece teori-uygulama imkanı sağlanmış olur.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
1 Arasınav, 1 Dönem sonu sınavı yapılır. Sınavlar yazılı, sözlü, uygulamalı, ödev, proje, araştırma, seminer sunum vb. şekilde olabilir. Sınavların nasıl yapılacağı her dönem başında öğrencilere bildirilir. Başarı notu; Arasınavın %50'si, dönemsonu sınavının %50'si ile belirlenir.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan en az 2.0 ağırlıklı not ortlaması elde eden, meslek stajını da başarıyla tamamlayan öğrenciler MUHASEBE MESLEK ELEMANI unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Bu program, işletmelerin muhasebe bölümleriyle kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servisinde sorumluluk üstlenebilecek veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmektedir. Programdan mezun olan öğrenciler hem girişimci hem de çalışan olarak kamu ve özel sektörde çalışabilmektedirler. Kendi ilgi alanları çerçevesinde başta bankacılık, sigortacılık ve muhasebe alanında çalışabilmektedirler. İsteyenlerden yasal zorunlulukları yerine getirenler, Muhasebe Mesleği?ni kendi bürolarında icra edebilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Dikey Geçiş Sınavına girilerek, ÖSYM tarafından kontenjan ayrılan aşağıdaki 4 yıllık Fakülte programlarına kayıt yaptırılabilir.
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Uluslararası Finans, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Uluslararası Ticaret, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Uluslararası İşletmecilik.


Ayrıca mezunlar, isterler ise sınavsız olarak 3. Sınıf öğrencisi olmak üzere Açık Öğretim Fakültesi İşletme Programı?na kayıt yaptırabilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : Vardallı Mahallesi, A. Dumanoğlu Bulvarı, No: 1, 61800, Beşikdüzü / TRABZON
Telefonu      : +90 462 8716922
Belge Geçer           : +90 462 +90 462 871 74 24
E-Posta      : tbasfirinci@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://www.bmyo.edu.tr/
Bölüm Olanakları : 
Programda 2 kadrolu öğretim elemanı vardır. Gerek duyulması halinde görevlendirme yapılmak suretiyle öğretim elemanı temin edilebilmektedir.
Program ile ilgili sınıflar, bilgisayar laboratuarı, sportif ve kültürel etkinliklere yönelik ortamlar ve diğer eğitim donanımı mevcuttur.