Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ / MATEMATİK EĞİTİMİ DOKTORA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
1982 tarihinde eğitim fakültelerinin kurulması ile fen bilimleri eğitimi bölümü kuruldu. Fen bilimleri eğitimi bölümü altında yer alan matematik eğitimi anabilim dalı programında matematik öğretmeni yetiştirilmekteydi. Mezunlar lise ve ortaöğretimde öğretmenlik yapmaktaydılar. Fen bilimleri enstitüsünde de matematik eğitimi yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktaydı. 1998 de yeni uygulamaya göre yeni bir bölümleşme oldu. Eğitim fakültelerinde fen bilimleri eğitimi bölümü; İlköğretim ve Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi bölümleri adı altında iki bölüm kurularak, eğitim fakülteleri yeniden organize oldu.
1998 tarihinden öncede matematik eğitimi doktora ve yüksek lisans programlarımız fen bilimleri eğitimi bölümü altında açıktı. 1998 tarihinden sonra bu programlar Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümüne transfer edildi ve matematik öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programımız açıldı. Tezsiz matematik öğretmenliği programımız 2007 yılına kadar üç dönem okutulmaktaydı, 2007 yılından sonra iki dönem şeklinde okutulmaya başlandı. Şu anda matematik eğitimi doktora, tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarımız açık ve öğrenci alınmaktadır.
Kazanılan Derece  
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Matematik Eğitimi Doktora derecesi verilir.
Derecenin Seviyesi:  Doktora  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1 - Kabul edilebilir alanlardan yüksek lisans diploması,
2 - Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olma,
3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 6 IELTS puan almış olma)
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Matematik Eğitimi alanında doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar;
a) 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alıp, en az BB derecesiyle geçmiş olmak,
b) 4.0 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak,
c) Bir doktora lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak.
Program Profili  
Matematik Eğitimi ABD, doktora eğitiminde çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü doktora programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Üniversitenin sınav, değerlendirme ve puanlama sistemi üniversite senatosu tarafından düzenlenmektedir. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü (Matematik Eğitimi) bu düzenlemeler çerçevesinde hareket etmektedir. Her bir ders, ağırlıkları %30, %20 ve %50 olmak üzere, ara sınav, yarıyıl içi çalışması (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavı ile değerlendirilmektedir. Puanlama 100 üzerinden yapılmaktadır. 90-100 AA, 85-89 BA, 80-84 BB, 75-79 CB, 70-74 CC, 60-69 DC, 50-59 DD, 40-49 FD ve 0-39 FF harfleri ile belirtilmektedir. AA en yüksek not olup, 4 kredidir. BA 3.5, BB 3.0, CB 2.5, CC 2.0, DC 1.5, DD 1.0, FD 0.5 ve FF 0.0 kredidir. BB ve üzeri notlar başarılı, CB ve daha aşağı notlar başarısız kabul edilmektedir. Programda her bir ders için verilen detaylar, ikinci ara sınava yönelik bir tanımlama ile birlikte detaylı değerlendirme metotlarını içerir.
Mezuniyet Şartları  
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere MATEMATİK EĞİTİMİ alanında Doktora diploması verilir.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Mezun olan öğrencilerimiz farklı üniversitelerde akademisyen olarak görev alabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi, OFMAE Anabilim Dalı, 61335, D Blok, Akçaabat-TRABZON
Telefonu      : +90 462 3777381
Belge Geçer           : +90 462 248 73 44
E-Posta      : skayan@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://www.ktu.edu.tr/2014/egitimbilimleriens
Bölüm Olanakları : 
Bölümümüz 25 bilgisayarlık bir bilgisayar laboratuarı, projeksiyon ve bilgisayar donanımlı 4 adet 40ar kişilik derslik, 4 adet 50şer kişilik derslik ve bir adet 80 kişilik anfide öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca öğretmen adaylarının mesleki yaşamlarında teknolojik imkanlardan yararlanmaları konusunda deneyim kazanmaları amacıyla tesis edilmiş ve içerisinde bilgisayar, projeksiyon, akıllı tahta, episkop, tepegöz ve uydu bağlantılı görüntü-ses sistemi barındıran teknoloji laboratuarı bulunmaktadır. Bölüm öğrencilerinin yaralanabilecekleri fakülte içinde birde kütüphane bulunmaktadır.