Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

ME4014 INTRODUCTION TO GAS DYNAMICS 3+0+0 ECTS:6
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuMakina Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Mustafa SARIOĞLU
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleriyok
Öğretim Dili İngilizce
StajYok
 
Dersin Amacı
Ders içeriğinde belirtilen konularda genel bilgiler vermek ve öğrencilere sadece temel kavramlara hakim olmak değil, aynı zamanda sıkıştırılabilir akışlar (gaz dinamiği) konusunda iyi problem çözme becerilerini geliştirmek ve daha ileri konulardaki birçok referansı takip edebilme becerisi kazandırmak.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

gaz dinamiği konusunda bilgi edinebilecek.

1,2

1

ÖÇ - 2 :

(a) keyfi bir ortamda ses hızı (b) İdeal bir gazda ses hızı (c) Mach sayısı ile ilgili bağıntılar ifade edebilecekler.

1,2

1

ÖÇ - 3 :

yoğunluk, basınç ve hızdaki diferansiyel değişimleri Mach sayısı ve alandaki diferansiyel değişim ile ilişkilendirmek için süreklilik ve enerji temel denklemlerini basitleştirebilecek.

1,2

1

ÖÇ - 4 :

tablo ve denklemleri kullanarak normal normal şok problemlerini çözme becerisi gösterebilecek.

1,2

1

ÖÇ - 5 :

Normal şok veya eğik şokları içeren tipik problemleri uygun denklemler ve tablolar veya çizelgeler kullanarak çözme becerisi gösterebilecek.

1,2

1

ÖÇ - 6 :

uygun denklemleri ve tabloları kullanarak tipik Prandtl-Meyer akış problemlerini çözme becerilerini göstereceklerdir.

1,2

1

ÖÇ - 7 :

Uygun tablo ve denklemleri kullanarak tipik Fanno ve Rayleigh akış problemlerini çözebilme yeteneğini göstereceklerdir.

1,2

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

1. TEMEL İLKELERIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 2. SIKIŞTIRILABİLİR AKIŞA GİRİŞ (Ses Hızı and Mach Sayısı - Dalga Yayılması - İdeal Gazlar için Mach Sayısına Bağlı denklemler - h-s ve T-s Diyagramları) 3. DEĞİŞKEN ALANLI ADYABAKİK AKIŞ (Kayıpsız Genel Akış - Kayıplı İdeal Gazlar - ∗ Referans Kavramı - İzantropik Tablo - Lüle Çalışması - Lüle Performansı - Difüzör Performansı) 4. NORMAL ŞOKLAR (Şok Analizi - Genel Akışkan - İdeal Gazlar İçin Çalışma Denklemleri - Normal Şok Tablosu) 5. EĞİK ŞOKLAR (Teğetsel Hız Süperpozisyonu: Eğik Şoklar Eğik Şok Analizi ) 6. PRANDTL-MEYER AKIŞI (İzantropik Dönme Akım Argümanı - Prandtl-Meyer Akış analizi - Prandtl-Meyer Fonksiyonu) 7. FANNO AKIŞI (Giriş - Bir Genel Akışkan Analizi - İdeal Gazlar İçin Çalışma Denklemleri - Referans durum ve Fanno Tablosu - Uygulamalar) 8. RAYLEIGH AKIŞI (Giriş - Bir Genel Akışkan Analizi - İdeal Gazlar İçin Çalışma Denklemleri - Referans durum ve Rayleigh Tablosu - Uygulamalar)

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

TEMEL İLKELERIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

 Hafta 2

SIKIŞTIRILABİLİR AKIŞA GİRİŞ: Ses Hızı and Mach Sayısı

 Hafta 3

SIKIŞTIRILABİLİR AKIŞA GİRİŞ: Dalga Yayılması - İdeal Gazlar için Mach Sayısına Bağlı denklemler - h?s ve T ?s Diyagramları

 Hafta 4

DEĞİŞKEN ALANLI ADYABATİK AKIŞ: Kayıpsız Genel Akış - Kayıplı İdeal Gazlar -* Referans Kavramı

 Hafta 5

DEĞİŞKEN ALANLI ADYABATİK AKIŞ: İzantropik Tablo - Lüle Çalışması - Lüle Performansı - Difüzör Performansı

 Hafta 6

NORMAL ŞOKLAR: Şok Analizi ? Genel Akışkan

 Hafta 7

NORMAL ŞOKLAR: İdeal Gazlar İçin Çalışma Denklemleri - Normal Şok Tablosu

 Hafta 8

EĞİK ŞOKLAR: Teğetsel Hız Süperpozisyonu: Eğik Şoklar Eğik Şok Analizi

 Hafta 9

Ara sınav

 Hafta 10

PRANDTL?MEYER AKIŞI: İzantropik Dönme Akım Argümanı - Prandtl?Meyer Akış analizi

 Hafta 11

PRANDTL-MEYER AKIŞI: Prandtl?Meyer Fonksiyonu

 Hafta 12

FANNO AKIŞI: Giriş :Bir Genel Akışkan Analizi - İdeal Gazlar İçin Çalışma Denklemleri

 Hafta 13

FANNO AKIŞI: Referans durum ve Fanno Tablosu - Uygulamalar

 Hafta 14

RAYLEIGH AKIŞI: Giriş - Bir Genel Akışkan Analizi - İdeal Gazlar İçin Çalışma Denklemleri

 Hafta 15

RAYLEIGH AKIŞI: Referans durum ve Rayleigh Tablosu - Uygulamalar

 Hafta 16

DÖNEM SONU SINAVI

 

Ders Kitabı / Malzemesi

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

12-04-2018

100 dk.

50

Dönem sonu sınavı

16

31-05-2018

110 dk.

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

3.5

14

49

Arasınav için hazırlık

7.5

2

15

Arasınav

2

1

2

Dönem sonu sınavı için hazırlık

10

1

10

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

120