Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

MM4027 TERMİK SANTRALLER 3+0+0 ECTS:6
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuMakina Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Tülin BALİ
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYok
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Termodinamik bilgilerini pekiştirmek, ülkemizde ve dünyamızdaki enerji kaynakları ve enerjinin önemi konularında öğrencileri bilinçlendirmek, ısı güç çevrimlerini ve çevrim ana elemanlarını termodinamik açıdan incelemek, çevrimleri tasarlayabilmek, sistemlerin ekonomik analizlerini yapabilmek, güç üretiminin çevresel etkileri ve çevresel etki değerlendirmesi hakkında öğrencileri bilinçlendirmek
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

dünya ve Türkiye'deki enerji üretim/tüketim dengesi ve politikaları hakkında bilgi edinecekler

1

1,5

ÖÇ - 2 :

enerji ve enerji ekonomisinin önemini anlayacaklar, enerji ve çevre sorunlarına karşı duyarlılık gösterecekler

1

3,5

ÖÇ - 3 :

termik santrallerin ana yapı elemanları, işletimi ve kullanılan yakıtlar hakkında bilgi sahibi olacaklar

1,3

1,3,5

ÖÇ - 4 :

termodinamik bilgilerini uygulayabilecekler

1,3

1

ÖÇ - 5 :

problemlere mühendisçe bakış açısı kazanacak ve çözüm üretebilecekler

3

1,3

ÖÇ - 6 :

güç sistemlerinin tasarımlarını yapabilecekler

3

1,6

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Dünya ve Türkiye'deki enerji kaynakları. Türkiye'deki termik santraller. Güç çevrimleri. Bileşik ısı güç üretimi-Kojenerasyon. Bileşik gaz-buhar güç çevrimi. Çevrimlerin ikinci yasa çözümlemesi. Ekonomik analiz. Güç üretiminin çevresel etkileri. Isı ve/veya güç ihtiyacına göre sistem tasarımı.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Dünya ve Türkiye'deki Enerji Kaynakları

 Hafta 2

Türkiye'deki Termik Santraller

 Hafta 3

Buhar Çevrimleri

 Hafta 4

Buhar Çevrimleri

 Hafta 5

Bileşik Isı Güç Üretimi-Kojenerasyon

 Hafta 6

Gaz Türbini Çevrimleri

 Hafta 7

Gaz Türbini Çevrimleri

 Hafta 8

Bileşik Gaz-Buhar Güç Çevrimleri

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Çevrimlerin İkinci Yasa Çözümlemesi

 Hafta 11

Economik Analiz

 Hafta 12

Termik Güç Sistem Tasarımı

 Hafta 13

Termik Güç Sistem Tasarımı

 Hafta 14

Proje Sunumu

 Hafta 15

Uygulamalar

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Sorensen, H.A., 1983; Energy Conversion Systems, John Wiley Sons, USA

 

İlave Kaynak

1Çengel, Y. and Michael, B., 2000; An Engineering Approach Thermodynamic, Mc Graw Hill Book Company

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

16/11/2017

2

25

Proje

15

27/12/2017

0,5

25

Dönem sonu sınavı

16

08/01/2018

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

1

14

14

Arasınav için hazırlık

1

5

5

Arasınav

2

1

2

Proje

2

6

12

Dönem sonu sınavı için hazırlık

1

10

10

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Diğer 1

1

3

3

Toplam iş yükü

90