Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

MM2002 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 2+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuMakina Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim Üyesi
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Yönetim ve organizasyon temel bilgilerini vermek.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

işletme yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecekler.

11

1

ÖÇ - 2 :

yönetim ve organizasyon teorilerini (Klasik, Neo-Klasik, Modern ve Modern sonrası) açıklayabilecekler.

11

1

ÖÇ - 3 :

yönetim ve organizasyon teorilerini örnek olaylar aracılığı ile uygulayabilecekler.

11

1

ÖÇ - 4 :

yönetim ve organizasyon teorilerini kullanarak örnek olay verilerini planlayabilecekler.

11

1

ÖÇ - 5 :

yönetim ve organizasyon teorilerini özetleyebilecekler.

11

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Yönetim, yöneticilik ve karar verme, yöneticilik ve planlama, amaçlara göre yönetim, klasik organizasyon teorisi, neo-klasik organizasyon teorisi, sistem yaklaşımı, durumsallık yaklaşımı, toplam kalite yönetimi, müşteri tatmini, kalite kontrol çemberleri, kalite güvence sistemi, standardizasyon

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Yönetim

 Hafta 2

Yöneticilik ve Karar Verme

 Hafta 3

Yöneticilik ve Planlama

 Hafta 4

Amaçlara Göre Yönetim

 Hafta 5

Klasik Organizasyon Teorisi

 Hafta 6

Neo-Klasik Organizasyon Teorisi

 Hafta 7

Sistem Yaklaşımı

 Hafta 8

Durumsallık Yaklaşımı

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Toplam Kalite Yönetimi

 Hafta 11

Müşteri Tatmini

 Hafta 12

Kalite Kontrol Çemberleri

 Hafta 13

Kalite Güvence Sistemi

 Hafta 14

Standardizasyon

 Hafta 15

Stratejik Yönetim

 Hafta 16

Yarıyıl sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Koçel, T., 2005, İşletme Yöneticiliği, Arıkan Yayıncılık, İstanbul.

 

İlave Kaynak

1Eren, E., 2008, Yönetim ve Organizasyon, Beta Basım Yayın, İstanbul.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

10

27/04/2017

1

50

Dönem sonu sınavı

16

07/06/2017

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

2

14

28

Arasınav için hazırlık

2

8

16

Arasınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

3

12

36

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

1

10

10

Toplam iş yükü

120