Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

MM2007 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ 2+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuMakina Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Levent GÜMÜŞEL
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Tarih öncesi devirlerden günümüze kadar uzanan dönemdeki entelektüel ve bilimsel kültürün gelişimi hakkında temel bilgiler sağlamaktır. Dünya tarihindeki Türk ve İslam toplumlarının bilimsel etkinlikleri özellikle vurgulanmaktadır. Bilimin toplumsal yaşama, dini aktivitelere ve kültüre etkisi özellikle vurgulanmaktadır. Tanınmış bilim adamlarının bilimsel faaliyetlerinin karakteristik yanları özel hayatları ile birlikte sunulmaktadır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Bilim tarihini analiz edebilme becerisi kazanacaklardır.

11

1,5

ÖÇ - 2 :

Bilimsel metot ve sorgulama mantığını anlama becerisi kazanacaklardır.

11

1,5

ÖÇ - 3 :

Toplumsal yaşam ve bilim arasında ilişki kurabilme becerisi kazanacaklardır.

11

1,5

ÖÇ - 4 :

Yeni bilimsel fırsatlar ve imkanları fark edebilme becerisi kazanacaklardır.

11

1,5

ÖÇ - 5 :

Bilimsel birikimin oluşma sürecinin dinamik yapısını tarihsel gelişim açısından analiz edebilme becerisi kazanacaklardır.

11

1,5

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Bilim ve bilimsel yöntem. Bilgi edinme ihtiyacı. Bilimsel sorgulama ve araştırma, Bilim felsefesi. İlk uygarlıklar ve eski çağda bilim. Orta çağda bilim. Rönesans döneminde bilim. Yeni çağda bilim. Sanayi devrimi ve bilim. Modern çağda bilim. Modern bilimlerin tarihi (Fizik, Kimya, Jeoloji, Astronomi, Biyoloji ve Tıp). Makina mühendisliğinin bilim tarihi içindeki yeri.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Bilim ve bilimsel yöntem

 Hafta 2

Bilgi edinme ihtiyacı

 Hafta 3

Bilim felsefesi

 Hafta 4

Tarih öncesi devirlerde bilim

 Hafta 5

Eski kültürlerde bilim (Eski Mezopotamya)

 Hafta 6

Eski kültürlerde bilim (Hindistan ve Çin)

 Hafta 7

Eski Yunan dünyasında bilim

 Hafta 8

Orta çağda bilim (İslam dünyası)

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Orta çağda bilim (Ortaçağ Avrupası)

 Hafta 11

Rönesans döneminde bilim

 Hafta 12

Modern bilimlerin tarihi (Fizik, Kimya Jeoloji)

 Hafta 13

Modern bilimlerin tarihi (Astronomi, Biyoloji ve Tıp) Tanımış bilim adamlarının hayat hikayeleri

 Hafta 14

Tanımış bilim adamlarının hayat hikayeleri

 Hafta 15

Cumhuriyet Türkiye'sinde Bilimsel çalışmalar ve önemli bilim insanları

 Hafta 16

Yarıyı sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1C. Yıldırım, 2003, Bilim Tarihi, Remzi Kitabevi

 

İlave Kaynak

1S.Sacit Tameroğlu, 2001, Bilimlerin Tarihi, Birsen Yayınevi

2M.Doğan, 2013, Bilim ve Teknoloji Tarihi, Anı Yayıncılık, Ankara

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

15/11/2016

1,5

30

Yıl içi çalışma

12

12/12/2016

1,5

12

Sunum

8,11,12

05/11/2016
24/11/2016
01/12/2016

1

8

Dönem sonu sınavı

16

12/01/2017

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

1

14

14

Arasınav için hazırlık

2

8

16

Arasınav

1

1

1

Ödev

2

8

16

Kısa sınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

3

8

24

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

1

5

5

Toplam iş yükü

120