Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

MM2003 MÜHENDİSLİK ETİĞİ 2+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuMakina Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Mete AVCI
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Öğrencilere, mezuniyetten sonraki iş yaşamları boyunca yüklenecekleri görevlerin getireceği sorumlulukların önemini öğretmek. Öğrencilerin sahip oldukları yurttaşlık bilincini çalışma biçimlerine yansitmalarini sağlamak. Teknolojik ve bilimsel gelişmelerde karşılaşılan etik sorunlan çözecek bilgileri kazanmış, mezunlan yetiştirmek.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Teknik ve sosyal kısıtları göz önünde bulundurarak sağduyulu karar verme becerisine sahip olacaklar

11

1,3,5

ÖÇ - 2 :

Küresel ve ulusal düzeydeki sorunların çözümüne duyarlı olacaklar

11

1,3,5

ÖÇ - 3 :

Teknik alt yapıyı, toplumu çağdaş toplum düzenine yönelebilecek ve uyum sağlayabilecek biçimde kullanacaklar

11

1,3,5

ÖÇ - 4 :

Meslekle ilgili konularda tartışabilme, çok yönlü düşünebilme ve düşüncelerini dinleyici kitlesine aktarabilme becerisi

11

5,6

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Etik kavramı ve insan hayatında etiğin önemi. Etik teorileri. Etik standartları ve evrensel prensipler. Etiğin temel prensipleri. Etik modeller. Uygulamada etik. Mühendislik etiğinin tanımı. Mühendislik etiği ilkeleri, Mühendislikte dürüstlük ve sorumluluk. Topluma karşı sorumluluk. Mühendislik uygulamalarının toplumsal ve sosyal boyutu. Doğaya ve çevreye karşı sorumluluk. Mesleğe ve meslektaşlara karşı sorumluluk. İşçi ve müşterilere karşı sorumluluk. Makina mühendisliğinde etik prensipler, yasal düzenlemeler

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Etik kavramı ve insan hayatında etiğin önemi. Etik teorileri.

 Hafta 2

Etik standartları ve evrensel prensipler. Etiğin temel prensipleri.

 Hafta 3

Etik modeller. Uygulamada etik. Mühendislik etiğinin tanımı. Mühendislik etik kodları

 Hafta 4

Mühendislikte dürüstlük ve sorumluluk. Topluma karşı sorumluluk. Mühendislik uygulamalarının toplumsal ve sosyal boyutu.

 Hafta 5

Doğaya ve çevreye karşı sorumluluk.

 Hafta 6

Mesleğe ve meslektaşlara karşı sorumluluk.

 Hafta 7

İşçi ve müşterilere karşı sorumluluk. Makina mühendisliğinde etik prensipler, Yasal düzenlemeler.

 Hafta 8

Vaka (grup çalışması) sunumu.

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Vaka (grup çalışması) sunumu.

 Hafta 11

Vaka (grup çalışması) sunumu.

 Hafta 12

Vaka (grup çalışması) sunumu.

 Hafta 13

Vaka (grup çalışması) sunumu.

 Hafta 14

Vaka (grup çalışması) sunumu.

 Hafta 15

Vaka (grup çalışması) sunumu.

 Hafta 16

Yarıyıl sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Mike W. Martin, Ronald Schinzinger, Introduction to Engineering Ethics, Mc Graw Hill, 2010

 

İlave Kaynak

1Odabaşoğlu Seyhan, Mühendislik Etiği , Doğa Yayınları, 2003

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

8

15/11/2016

1

30

Sunum

12

13/12/2016

0,5

20

Dönem sonu sınavı

16

12/01/2017

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

2

14

28

Arasınav için hazırlık

2

8

16

Arasınav

1

1

1

Ödev

2

10

20

Dönem sonu sınavı için hazırlık

2

8

16

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

1

10

10

Toplam iş yükü

120