Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

MM2009 MALZEME BİLİMİ 3+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuMakina Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Tevfik KÜÇÜKÖMEROĞLU
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriDOÇ. DR. Murat AYDIN,DOÇ. DR. Yasin ALEMDAĞ,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Atom ve kristal yapısı, metallerin plastik deformasyonu, alaşımların yapısı, faz diyagramları, çeliklerin ısıl işlemleri ve korozyon konularına ilişkin esas ve ilkeleri öğretmek.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

malzemelerin atom ve kristal yapılarını öğrenecek ve kristal kusurlarının oluşumunu ve etkilerini yorumlayabilecek

1

1

ÖÇ - 2 :

malzemelerdeki şekil değişiminin (deformasyon) nasıl meydana geldiğini ve bunun malzeme özelliklerini nasıl etkilediğini öğrenecek

1,2

1

ÖÇ - 3 :

alaşımların yapılarını ve dolayısıyla alaşım tasarımını öğrenecek

1,2

1

ÖÇ - 4 :

faz diyagramlarını öğrenerek malzemelerde meydana gelen yapısal değişimlerin nedenlerini yorumlayabilecek

1,2

1

ÖÇ - 5 :

çeliklere uygulanan ısıl işlemleri öğrenecek ve uygulama aşamasında en uygun yöntem seçimini yapabilecek.

1,2

1

ÖÇ - 6 :

metal malzemelerde meydana gelen korozyonun nedenini öğrendikten sonra korozyonu önlemek için alınması gereken önlemleri tasarlayabilecek

1,2

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Atom yapısı. Kristal yapısı ve kristal kusurları. Metallerin plastik deformasyonu. Alaşımların yapısı. Faz diyagramları. Demir-karbon alaşım sistemi. Çeliklere uygulanan ısıl işlemler. Metallerin korozyonu ve korozyonun önlenmesi.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Malzeme bilimine giriş, atom yapısı ve elementlerin periyodik tablosu

 Hafta 2

Atomsal bağlar

 Hafta 3

Kristal yapılar, koordinasyon sayısı ve atomsal paketlenme veya dolgu faktörü, Kübik yapılardaki kristalografik düzlem ve yönler, düzlemsel ve doğrusal atom yoğunluğu

 Hafta 4

Hegzagonal yapılardaki kristalografik düzlem ve yönler, düzlemsel ve doğrusal atom yoğunluğu, X-ışını difraksiyonu ve kristal kusurları

 Hafta 5

Metallerin deformasyonu ve plastik şekil değiştirme mekanizmaları

 Hafta 6

Soğuk ve sıcak şekil değiştirme ve tavlama

 Hafta 7

Alaşımların yapısı, faz diyagramlarına giriş ve Gibbs faz kuralı

 Hafta 8

Mühendislik alaşımlarında karşılaşılan ikili faz diyagramları

 Hafta 9

Ara sınav

 Hafta 10

Demir-karbon alaşım sistemi

 Hafta 11

Çeliğin ısıl işlemine giriş, ostenitleştirme, yumuşatma tavı ve normalizasyon işlemi Küreselleştirme, gerilme giderme işlemleri

 Hafta 12

Su verme sertleştirmesi

 Hafta 13

İzotermal dönüşüm (ID), sürekli soğuma dönüşüm (SSD) diyagramları, menevişleme, martemperleme ve ostemperleme işlemleri

 Hafta 14

Yüzey sertleştirme işlemleri: Karbürleme (sementasyon)ve nitrürleme, alev ve endüksiyon yöntemleriyle yüzey sertleştirme

 Hafta 15

Metallerin Korozyonu, korozyonu önleme yöntemleri

 Hafta 16

Final sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Savaşkan, T. 2009; Malzeme Bilgisi ve Muayenesi, Beşinci Baskı, ISBN 978-9944-0068-1-1, Trabzon

2William D.Calister-David G.Rethwisch (Çev. Prof. Dr. Kenan GENEL), “ Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (Materials Science and Engineering), Nobel Yayınları, Ankara, 2011.

 

İlave Kaynak

1Askeland, D. R. 1988; The Science and Engineering of Materials, VNR International, Hong Kong

2Smith, W. F. 1996; Principles of Materials Science and Engineering, McGraw-Hill, Inc., New York

3Avner, S. H.1974; Introduction to Physical Metallurgy, McGraw-Hill Book Company, New York

4W. D. Callister, “Materials Science and Engineering, An Introduction”, John Wiley and Sons, Inc., New York, USA, 1997.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

10/11/2016

1,5

50

Dönem sonu sınavı

16

02/01/2017

1,5

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

2

14

28

Arasınav için hazırlık

3

8

24

Arasınav

1.5

1

1.5

Dönem sonu sınavı için hazırlık

4

6

24

Dönem sonu sınavı

1.5

1

1.5

Toplam iş yükü

121