Türkçe | English
FEN FAKÜLTESİ / İSTATİSTİK ve BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/isbb
Tel: +90 0462 +90 (462) 3773112
FENF
FEN FAKÜLTESİ / İSTATİSTİK ve BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

IST2000Siyasal Düşünceler Tarihi2+0+0AKTS:4
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüİSTATİSTİK ve BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDr. Öğr. Üyesi İhsan ERDİNÇLİ
Diğer Öğretim ÜyesiÖğr. Gör. Dr. İhsan ERDİNÇLİ
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Tarihin başlangıcından itibaren çeşitli toplumların sosyo-ekonomik yapılarına bağlı olarak belli başlı siyaset felsefesi kuramcılarının devlet ve toplum tasavvurlarını açımlayarak tarihsel çerçevede bugüne olan yansımaları açısından irdelemek ve temel siyasi düşünce kavramlarını özümseyerek vatandaşlık bilincini pekiştirmek.
 
Öğrenim KazanımlarıBPKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Siyasi düşünce tarihindeki temel kavramlara hakim olacaklardır.1
ÖK - 2 : Siyasi düşünce tarihindeki modern öncesi dönemim en önemli düşünürlerinin fikirlerini kavrayacaklardır.1
ÖK - 3 : Siyasi düşünce tarihindeki temel kavram ve tasavvurlar ile bugünü yorumlayabileceklerdir.1
BPKK :Bölüm program kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Kronolojik perspektif içinde Antik Yunan, Antik Roma, Hristiyan ve İslam siyasi felsefe düşüncesinin doğuş, gelişim ve evrilme aşamaları. Bu aşamalarda köşetaşları olan büyük siyaset felsefesi kuramcıları ve bu kuramcıların ait oldukları toplumların sosyal, politik ve ekonomik yapılarının ana hatları. Günümüz siyasi yaşamındaki temel kavramların köken ve anlamları.
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Giriş: Dersin Tanımı, Kaynakları ve Sunumu
 Hafta 2Yunan Öncesi ve Çağdaşı Uygarlıklarda Toplum ve Siyasal Düşünüş
 Hafta 3Antik Yunan Medeniyetinde Siyasi Düşüncenin Başlangıcı
 Hafta 4Antik Yunan'da Siyasal Düşünüş Önderleri-1
 Hafta 5Antik Yunan'da Siyasal Düşünüş Önderleri-2
 Hafta 66- Roma’da Siyasal Düşünce
 Hafta 7Ortaçağ Avrupası'nda Siyasal Gelişmeler
 Hafta 8Ortaçağ Avrupası’nda Toplumsal Düzen
 Hafta 9Ara sınav
 Hafta 10Ortaçağ Avrupası’nda Düşünce Yapısı ve Önemli Temsilcileri
 Hafta 11Ortaçağ İslam Dünyasında siyaset felsefesi-I; Farabi
 Hafta 12Ortaçağ İslam Dünyasında siyaset felsefesi-II; İbni Rüşd, İbni Sina, İbni Haldun
 Hafta 13ORTAÇAĞ DİNSEL DÜŞÜNÜŞÜNDEN MODERN DÜŞÜNÜŞE GEÇİŞ
 Hafta 14Modern Dönemde Toplumsal-Siyasal Gelişmeler
 Hafta 15Erken Modern Dönem Avrupa siyaset felsefesi; Makyavelli ve Hobbes
 Hafta 16Final Sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Alâeddin (Adam) Şenel (2017); Siyasal Düşünceler Tarihi, Bilim ve Sanat Yayınları, İstanbul.
 
İlave Kaynak
1Warburton, Nigel. (2016); Felsefenin Kısa Tarihi, Alfa Yayınları, İstanbul.
2Göze, Ayferi. (1989); Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, Beta Basım Yayım, İstanbul.
3Hilav, Selahattin (1997); 100 Soruda Felsefe El Kitabı, Gerçek Yayınevi, İstanbul.
4Yalçınkaya, Ayhan- M. Ali Ağaoğulları. (2013); Siyasi Düşünceler Tarihi, AÖF Yayınları, Eskişehir.
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 10/04/2020 1 50
Dönem sonu sınavı 16 01/06/2020 1 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 2 14 28
Sınıf dışı çalışma 1 14 14
Laboratuar çalışması 0 0 0
Arasınav için hazırlık 5 1 5
Arasınav 1 1 1
Uygulama 0 0 0
Klinik Uygulama 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje 0 0 0
Kısa sınav 0 0 0
Dönem sonu sınavı için hazırlık 10 1 10
Dönem sonu sınavı 2 1 2
Diğer 1 0 0 0
Diğer 2 0 0 0
Toplam Çalışma Yükü60