Türkçe | English
FEN FAKÜLTESİ / İSTATİSTİK ve BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/isbb
Tel: +90 0462 +90 (462) 3773112
FENF
FEN FAKÜLTESİ / İSTATİSTİK ve BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

IST1003İstatistiğe Giriş4+0+0AKTS:6
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüİSTATİSTİK ve BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze , Uzaktan Eğitim
Dersin Süresi14 hafta - haftada 4 saat teorik
Öğretim ÜyesiDr. Öğr. Üyesi Erdinç KARAKULLUKÇU
Diğer Öğretim ÜyesiProf. Dr. Türkan ERBAY DALKILIÇ
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Bu dersin amacı öğrencilere istatistik bilimini tanıtmak ve onları veri toplama, veri görselleştirme, istatistiksel serilerin analizi, regresyon analizi, korelasyon, hipotez testi gibi veri bilimin genel kavramları ile tanıştırmaktır .
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Bir veri setinin frekans tablosunu oluşturabilirler.1,2,3,41,
ÖK - 2 : Sıklık tablosunu kullanarak verilere ilişkin ortalama, tepe değeri, medyan, varyans ve standart sapma değerlerini belirleyebilirler.1,2,3,41,
ÖK - 3 : Verilere ilişkin histogram ve tanımlayıcı grafikleri çizebilirler.1,2,3,41,
ÖK - 4 : Veri setine ilişkin basit doğrusal regresyon denklemini belirleyebilirler.1,2,3,41,
ÖK - 5 : Ortalamaya ilişkin hipotez testi yapabilirler.1,2,3,41,
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
İstatistikte Temel Kavramlar, İstatistiksel Seriler, İstatistiksel Serilerin Grafiksel Çözümlemesi, Merkezi Eğilim ve Değişkenlik Ölçüleri, İki Değişkenli Veriler, Basit Doğrusal Regresyon Analizi, Korelasyon, Hipotez Testleri (Önem Kontrolü), Bağımsızlık ve Homojenlik İçin Ki-Kare Analizi (Çözümlemesi), Ortalamaya İlişkin Hipotez Testleri
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1İstatistiğin kısa tarihçesi, temel kavramlar
 Hafta 2Verilerin düzenlenmesi
 Hafta 3Sıklık tabloları, birikimli sıklık tabloları
 Hafta 4İstatistikte kullanılan grafik türleri
 Hafta 5Merkezi eğilim ölçüleri
 Hafta 6Değişkenlik Ölçüleri
 Hafta 7Çarpıklık, basıklık ve sapan değer
 Hafta 8Nitel verilerde konum ve değişim ölçüleri
 Hafta 9Ara sınav
 Hafta 10İki değişkenli nitel ve nicel verilerin sıklık çizelgeleri
 Hafta 11Basit doğrusal regresyon çözümlemesi
 Hafta 12Açıklanan ve açıklanamayan değişim, korelasyon katsayısının hesaplanması
 Hafta 13Hipotez testlerine giriş, birinci ve ikinci tip hata
 Hafta 14Bağımsızlık ve homoenlik için ki-kare testleri
 Hafta 15Tek örnek ve iki örnek için ortalamaya ilişkin hipotez testleri
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Akdeniz, A., 1984; Olasılık ve İstatistik, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 
İlave Kaynak
1Ersoy, N., Erbaş, S.O. 1996; Olasılık ve İstatistiğe Giriş, Gazi Kitabevi, Ankara.
2N. Çömlekci, 1985; İstatistiğin tarihcesi, Anadolu Ü., Eskişehir.
3Apaydın, A., Kutsal, A., Atakan, C., 1994; Uygulamalı İstatistik, Baran Ofset, Ankara.
4Spiegel, M. R. ve Stephens, L. J., 1988; İstatistik. Çev. Erdal Öney ve Nahit Töre. AÜ Basımevi, Ankara.
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 1,5 50
Dönem sonu sınavı 16 1,5 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 4 14 56
Sınıf dışı çalışma 2 14 28
Arasınav için hazırlık 5 1 5
Arasınav 1.5 1 1.5
Ödev 5 5 25
Dönem sonu sınavı için hazırlık 10 1 10
Dönem sonu sınavı 1.5 1 1.5
Toplam Çalışma Yükü127