Türkçe | English
FEN FAKÜLTESİ / İSTATİSTİK ve BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/isbb
Tel: +90 0462 +90 (462) 3773112
FENF
FEN FAKÜLTESİ / İSTATİSTİK ve BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

IST4020Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz4+0+0AKTS:6
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüİSTATİSTİK ve BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 4 saat teorik
Öğretim ÜyesiDr. Öğr. Üyesi Uğur ŞEVİK
Diğer Öğretim ÜyesiPROF. DR. Türkan ERBAY DALKILIÇ, PROF. DR. Zafer KÜÇÜK
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Çok değişkenli verilere ilişkin analiz yöntemlerinin kavratılması.
 
Öğrenim KazanımlarıBPKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : çok boyutlu parametreler hakkında sonuç çıkarımı yapabileceklerdir1,2,61
ÖK - 2 : çok boyutta düşünebilme yeteneği geliştireceklerdir1,2,61
ÖK - 3 : çok boyutlu dağılımlar ve veriler üzerinde hesap yapabilme becerisi kazanacaklardır1,2,61
ÖK - 4 : çok boyutlu verilere ilişkin analizleri bilgisayarda yapabileceklerdir1,2,61
BPKK :Bölüm program kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Çok değişkenli normal dağılım, Hotelling'in T2 istatistiği, çoklu varyans analizi, genelleştirilmiş MANOVA, tekrarlı ölçüler ve profile analizi, sınıflama ve tanımlama, korelasyon, faktör analizi.
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Temel tanım ve kavramlar: Matrisler, determinantlar, özdeğer ve özvektörler
 Hafta 2İki boyutlu rasgele değişkenler, marjinal olasılık ve dağılım fonksiyonları, iki boyutlu rasgele değişkenlerin beklenen değeri
 Hafta 3Bağımsızlık, karakteristik fonksiyon, kovaryans ve korelasyon, koşullu dağılımlar
 Hafta 4Normal dağılım, İki değişkenli Normal dağılım, marjinalleri, koşullu dağılımları
 Hafta 5Normal dağılımın bazı olasılık karakteristikleri, momentleri
 Hafta 6Çok boyutlu Normal dağılım kavramı
 Hafta 7Çoklu normal dağılımın en çok olabilirlik tahmin edicileri, tekrar ve problem çözümü
 Hafta 8Arasınav
 Hafta 9Korelasyon matrisi, koşullu normal dağılım
 Hafta 10Korelasyon katsayısı: basit, parçalı, çoklu
 Hafta 11Korelasyon katsayılarında hipotez testleri, Wishost dağılımı
 Hafta 12t dağılımı ve F dağılımı; beklenen değer ve varyansları
 Hafta 13Çoklu varyans analizi MANOVA
 Hafta 14Önemli Bileşenler Analizi (ÖBA)
 Hafta 15Ayırıcı Faktör Analizi (AFA),genel tekrar, problem çözümü ve örnekler
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Tatlidil, H. (1996). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz, Akademi Matbaası, Ankara.
 
İlave Kaynak
1Alpar, R. (1997). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlere Giriş I, Bağırhan Yayınevi, Ankara.
2Tuncer, Y. (2002). Çok değişkenli İstatistik Analize Giriş: Normal Teori, Bıçaklar Kitapevi, Ankara.
3Johnson, R. A. and Wichern, D. W. (1982). Applied Multivariate Statistical Analysis, Prentice-Hall.
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 08/04/2019 1,5 50
Dönem sonu sınavı 16 28/05/2019 1,5 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 6 14 84
Sınıf dışı çalışma 5 14 70
Laboratuar çalışması 0 0 0
Arasınav için hazırlık 15 1 15
Arasınav 0 1 0
Uygulama 0 0 0
Klinik Uygulama 0 0 0
Ödev 8 2 16
Proje 0 0 0
Kısa sınav 0 0 0
Dönem sonu sınavı için hazırlık 18 1 18
Dönem sonu sınavı 1 2 2
Diğer 1 0 0 0
Diğer 2 0 0 0
Toplam Çalışma Yükü205