Türkçe | English
FEN FAKÜLTESİ / İSTATİSTİK ve BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/isbb
Tel: +90 0462 +90 (462) 3773112
FENF
FEN FAKÜLTESİ / İSTATİSTİK ve BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

HRT 344Kırsal Alan Düzenlemesi2+1+0AKTS:5
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüHARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 2 saat teorik ve 1 saat uygulama
Öğretim ÜyesiDoç. Dr. Okan YILDIZ
Diğer Öğretim ÜyesiPROF. DR. BAYRAM UZUN
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Kırsal alanlardaki arazi yönetimine ilişkin genel sorunların ortaya konulması, mülkiyet ve toprak dağılımının değerlendirilmesi, kırsal alanların düzenlenmesi ve kırsal kalkınma projelerinin değerlendirilmesi/yorumlanması.
 
Öğrenim KazanımlarıBPKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Kırsal alanlarda arazi yönetiminin önemini kavrayacaklar.3,111
ÖK - 2 : Türkiye'de kırsal alanlardaki mülkiyet, arazi kullanımına ilişkin sorunları kavrayacaklar ve çözüm önerileri hakkında bilgi sahibi olacaklar.3,111
ÖK - 3 : Tarım ve Kırsal Kalınma politikalarının ve önemini anlayacaklar.3,111
ÖK - 4 : Arazi toplulaştırma projesi aşamalarını ve önemini kavrayacaklar.66
BPKK :Bölüm program kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Kırsal alanlar ve kırsal kalkınma. Türkiye'de tarım politikası ve tarihsel gelişimi. Türkiye'nin tarım sektörü yapısal analizi ve AB ortak tarım politikası. Tarım ve tarımsal üretim kavramları, tarımsal üretimi etkileyen faktörler. Organik tarımın gelişimi ve önemi. Hassas uygulamalı tarım teknolojileri. Toprak, Arazi Sınıflaması. Türkiye'de tarım işletmeleri ve özellikleri. Tarım arazilerinin parçalanması ve işletmelere etkisi. Tarım arazilerinin parçalanma nedenleri, Türkiye'de arazi parçalanması. Arazi toplulaştırması hakkında genel bilgiler. Türkiye'de toplulaştırma çalışmaları. Diğer bazı ülkelerde arazi toplulaştırma çalışmaları ve kırsal arazi yönetimi uygulama örnekleri (köy yenileme, kırsal kalkınma) . Arazi toplulaştırmasının safhaları. Toplulaştırmada ölçme işleri ve uygulamalar. Bazı toplulaştırma projelerinin tanıtımı.
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Giriş, Ders İçeriği, Kaynak Tanıtımı, Kırsal Kalkınma, Türkiye'deki Tarım Politikası Ve Tarihsel Gelişimi, Türkiye'nin Tarım Sektörü Yapısal Analizi Ve AB Ortak Tarım Politikası hakkında bilgi verilmesi
 Hafta 2Tarım Ve Tarımsal Üretim Kavramları, Tarımsal Üretimi Etkileyen Faktörler, Türkiye'de Toprak Ve Su Kaynakları?nın anlatılması
 Hafta 3Organik Tarımın Gelişimi Ve Önemi, Hassas Uygulamalı Tarım Teknolojileri hakkında bilgi verilmesi.
 Hafta 4Türkiye'deki Tarım İşletmeleri Ve Özellikleri. Tarım Arazilerinin Parçalanması Ve İşletmelere Etkisi hakkında bilgi verilmesi.
 Hafta 5Tarım Arazilerinin Parçalanma Nedenleri, Türkiye'de Arazi Parçalanması, Toplulaştırmaya Giriş hakkında bilgi verilmesi.
 Hafta 6Arazi Toplulaştırması Hakkında Genel Bilgiler, Türkiye'de Toplulaştırma Çalışmaları konusunda bilgilerin verilmesi. AT uygulamasının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi verilmesi.
 Hafta 7Karmaşık bir sistem olan AT uygulamasını gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlanması.
 Hafta 8ARA-SINAV
 Hafta 9Arazi Toplulaştırma Safhaları Ve Proje Çalışmalarından bahsedilecektir.
 Hafta 10Toplulaştırmada Ölçme İşlemleri, Toplulaştırma İmar İlişkileri, Uygulanmış AT Projelerinin Tanıtımı, Yapılacak AT Projeleri Açıklanacaktır.
 Hafta 11AT Projelerinin Öğrencilere Dağıtımı Ve Proje Alanının Belirlenmesi, Çizim Ve Proje Alanlarının Kontrolü anlatılacak, mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık oluşturulacaktır.
 Hafta 12AT?nin genel değerlendirmesi, uygulama sürecine etkisi ve günümüzde yaşanan sorunlar hakkında bilgi verilmesi.
 Hafta 13Toprak-Verim-Konum Endeks Sınırlarının Tespiti, "Endeks Ve Derecelendirme Haritalarının" Hazırlanması Ve Kontrolü anlatılacaktır.
 Hafta 14Yeni İşletme Blok Alanlarının (Yol-Su Ağı) Oluşturulması, Blok Alanlarının Hesabı Ve Kontrolü. Yeni Parsellerin Oluşturulması (Parselasyon) Ve Arazi Dağılımı gösterilecektir.
 Hafta 15Ödevlerin kontrolü, toplanması ve soru-cevapların yapılması.
 Hafta 16FİNAL SINAVI
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Milletlerarası Tarım Reformu ve Kırsal Kalkınma kongresi Tebliğler 22-27 eylül 1992; Ankara; Yıldız,N. Yayın no:167,1983
 
İlave Kaynak
1Arazi Toplulaştırması YTÜ Istanbul; Yaşar A. 1997
2Arazi Toplulaştırması Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler, T.C Köy Hizmetleri Genel Md. Sulama Dairesi Başk. Ankara.
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 8 1,5 30
Proje 10 42 20
Dönem sonu sınavı 16 1,5 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Uygulama 2 7 14
Ödev 6 7 42
Toplam Çalışma Yükü56