Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU / BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK / BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

BBYA2013 MUHASEBE 3+1+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiÖn Lisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuBüro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik ve 1 saat uygulama
Öğretim Üyesi
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriÖĞR. GÖR. Hilal OK,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Tekdüzen muhasebe sistemi çerçevesinde muhasebe uygulamalarını kavratmak Muhasebe uygulamalarını yönlendiren muhasebenin temel kavramları, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerini tanıtmak. Tekdüzen hesap planını ve işleyişini örneklerle kavratmak.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Muhasebede kullanılan temel terimler, kavramlar ve teknikleri açıklayabilir.

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 2 :

Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak, çiftyanlı kayıt yöntemine göre mali işlemleri kaydedebilir.

3

1

ÖÇ - 3 :

Mizanlardaki verilerden hareketle düzenlenmiş bilanço ve kademeli gelir tablosu oluşturabilir.

3

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Muhasebenin tanımı, Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, Muhasebede hesap kavramı ve gruplandırılması, Hesap planı ve hesapların işleyişi,Kayıt Yöntemleri, Bilanço ve Gelir Tablosu, Kayıt Tutma ve Defterler, Aktif, Pasif, Gelir ve Gider Hesaplarının İncelenmesi, Ticari Mallarla İlgili Değer Hareketlerini Kaydetme Yöntemleri, Katma Değer Vergisi ve Muhasebe İşlemleri, Çeşitli Uygulamalar.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

İşletme ve muhasebe ile ilgili temel kavramlar (Temel muhasebe kavramları, bilanço, gelir tablosu, hesap kavramı, hesap planı)

 Hafta 2

Muhasebede kullanılan defter ve belgeler.

 Hafta 3

Hesap kavramı, işleyiş kuralları ve kayıt yöntemleri.

 Hafta 4

Ticari mallar hareketlerinin muhasebeleştirilmesi.

 Hafta 5

Katma değer vergisi muhasebe işlemleri.

 Hafta 6

Hazır değerler hareketlerinin izlenmesi.

 Hafta 7

Senetli ve senetsiz alacakların muhasebeleştirilmesi.

 Hafta 8

Mali ve ticari borç işlemlerinin muhasebeleştirilmesi.

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Duran varlık işlemleri ve amortisman uygulamaları.

 Hafta 11

7/A Maliyet hesap seçeneği ve muhasebe kayıtları 7/B Maliyet hesap seçeneği ve muhasebe kayıtları

 Hafta 12

Tekrar ve uygulama. Genel ve kesin mizan düzenlenmesi

 Hafta 13

Genel ve kesin mizan düzenlenmesi (tekrar)

 Hafta 14

Bilanço ve gelir tablosu hazırlama ve hesapların kapatılması.

 Hafta 15

Uygulamalar.

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1FEYİZ, Mehmet Ali. 2012;Genel Muhasebe Murathan Yayınevi, Trabzon.

 

İlave Kaynak

1ŞENGEL,Salim.2015, Detay Yayıncılık

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

14/11/2016

1

50

Dönem sonu sınavı

16

09/01/2017

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

4

14

56

Sınıf dışı çalışma

2

14

28

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

1

8

8

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

1

14

14

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

108