Türkçe | English
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://dis.ktu.edu.tr
Tel: +90 0462 3774700
DHF
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

DIS 549Toplum Ağız - Diş Sağlığı1+3+0AKTS:5
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüDİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin Süresi14 hafta - haftada 1 saat teorik ve 3 saat uygulama
Öğretim ÜyesiDr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk GÜDÜK
Diğer Öğretim ÜyesiProf. Dr. Esra Baltacıoğlu, Prof. Dr. Seda Nur Turğut,, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Güdük, Dr. Öğr. Üyesi. Kıvanç Dülger
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Toplum ağız diş sağlığının önemini belirtmek; Ülkemiz çocuklarında çürük prevalansı, koruyucu diş hekimliğinin önemi ve tedavi yöntemlerinin topluma öğretilmesi, diş çürüğünden korunmada anne ve çocuk beslenmesinin etkisi, hipoplazi yaygınlığı ve korunması, çocukta diş renklenmelerinden korunmanın aktarılması, Ortodontik tedavilerin gereği ve öneminin topluma anlatılması, Periodontal hastalıklardan korunmak için bireysel ve toplumsal düzeyde yapılması gereken işlemler, epidemiyolojik bir çalışmayı planlama bilgileri, periodontal hastalıklar ile genel sağlık ilişkisinin öğretilmesi, Sağlık çalışanlarının klinik ve sosyal becerilerinin entegrasyonunu sağlamak ve çalışanların toplum ve bireyler için önemine onları motive etmektir. Okulumuzda farklı bilim dallarından personel desteği ile multidisiplinler birlikte çalışma içersinde çalışmaktadır. Sabit protetik restorasyonların ağız ortamında neden olduğu değişimler ve önlemler hakkında bilgilendirmek. Bölümlü ve total protezlerin ağız ortamında ve dişlerde oluşturduğu kötü sonuçların nedenleri ve protezlerin bakımı, temizliği. Diş hekimliği öğrencilerini geriatri konusunda bilgilendirmektir. Diş Hekimliği öğrencilerine oral kanser nedir, erken teşhis yöntemleri ve toplumda oral kanser görülme sıklığı hakkında bilgilendirmek
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : ailelerin ve grupların, ağız sağlıklarını daha yüksek seviyeye çıkarabilecek yeterlilikte olmalıdırlar. 1
ÖK - 2 : periodontal hastalıklar hakkında bireylerin ve toplumun bilinçlendirilmesinin, epidemiyolojik alan çalışmalarında kullanılması gereken indeksler ve yöntemlerin ve periodontal hastalıkların genel sağılığa etkisinin öğrenmelidirler. 1
ÖK - 3 : diş hekiminin tedavi planlamasında bireyin ağız koşullarını dikkate alma gereği ve uygulanacak tedavinin olası etkileri konusunda bilgi kazanmalıdırlar. 1
ÖK - 4 : kötü yapılmış total ve bölümlü protezlerin ne gibi sorunlar yarattığı, bunlar için ne gibi önlemler alınması gerektiği ve protezlerin bakımlarının nasıl yapılacağı bilmelidirler.
ÖK - 5 : yaşlıyı tanımalı, geriatrik hastayı farklı şekilde tedavi etmelidirler 1
ÖK - 6 : oral kanser erken teşhis ve tedavi yöntemleri, oral kanser epidemiyolojisini öğrenmelidirler 1
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Ülkemiz Çocuklarında Çürük Prevelansı; Ağız Hijyeni Motivasyonu ağız sağlığı programları,bireysel fluorid uygulamaları ve fluorid reçeteleri;fluorid toksikolojisi;diş çürüğünden ve hipoplaziler ve korunma yolları dersin içeriğini oluşturmaktadır. Toplum ağız ve diş sağlığı ile ortodontinin ilişkisi. Büyük populasyonlarda periodontal değerlendirme için kullanılan indeks sistemleri, toplumda periodontal sağlık için yapılması gereken işlemler, periodontal hastalıklardan korunma yöntemleri, diş hekimliğinde epidemiyoloji, ağız diş sağlığı ile genel sağlık arasındaki ilişki Sabit protetik restorasyonların taşıması gereken temel nitelikler;ağız mikroflorasına etkileri; protez öncesi, sonrası ve yapım aşamalarında periodontal sağlığa etkileri. Protezlerin bakım ve temizliği, ağız hijyeni, ağızda kalan dişlerin planlama yönünden önemi. Protez kullanımı ve geriatri, protezlerin temizliği ve hijyenin korunması, yaşlı hastada beslenmenin önemi. Oral kanser nedir, teşhis yöntemleri, farklı toplumlarda görülme sıklığı, en çok rastlanılan tipleri.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Toplum Ağız Diş Sağlığı-Giriş
 Hafta 2Toplum Ağız Diş Sağlığı-Giriş
 Hafta 3Toplum Ağız Diş Bakım Alışkanlıklarına ve Tedavi Hizmet Kullanımına İlişkin Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi
 Hafta 4Sağlığın Yönetilmesi Kavramı/ Modern Çağın Diş Hekimliği Hizmeti/DeğişenParadigma ve Bileşenleri
 Hafta 5Sağlığın İyileştirilmesi (Health Promotion) İlk Aşama Sağlık Eğitim- Sağlık Eğitimi Teori ve Modelleri
 Hafta 6Sağlık Eğitimi - İletişim Becerileri
 Hafta 7Diş çürüğünün epidemiyolojisi
 Hafta 8Ağız-Diş Sağlığı Taramaları-II
 Hafta 9Ağız-Diş Sağlığı Taramaları-II
 Hafta 10Türkiye ağız-diş sağlığı profil-I
 Hafta 11Türkiye ağız-diş sağlığı profili-II
 Hafta 12Engelli Çocuklarda Koruyucu Hekimlik
 Hafta 13Arasınav
 Hafta 14Bireysel Florid Uygulamaları ve Florid Reçeteleri, Florid Toksikolojisi
 Hafta 15Hipoplazi Yaygınlığı ve Korunması
 Hafta 16Periodontal Sağlık ve hastalıkları alanında yapılacak çalışmalar ile ilgili uygulama bilgileri
 Hafta 17Periodontolojinin Toplum Sağlığındaki Yeri- Bireysel ve Kitlesel Eğitim Programları
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Mathewson RS, Primosch RE, Morrison JT. 1995; Fundamentals of Pediatric Dentistry, Third edition, Quintessence Publishing Co.
2Welbury R.1997;Paediatric Dentistry, Oxford, Newyork, Tokyo, Oxford University Press.
3Carranza FA, Takei HH, Newman HG. 2002; Carranza?s clinical periodontology, ninth edition, WB Saunders Company Philadelphia.
 
İlave Kaynak
1Fejerskov O, Kidd E. 2004; Dental caries the disease and its clinical management. Blackwell, Munksgaard
2Axelsson P. 2000; Diagnosis and risk prediction of dental caries. Quintessence Publishing Co. Ltd.,Chicago
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 15
30
22/12/2023
14/05/2024
1 50
Dönem sonu sınavı 31 12/06/2024 1 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 1 28 28
Sınıf dışı çalışma 3 28 84
Arasınav için hazırlık 1 5 5
Arasınav 1 2 2
Dönem sonu sınavı 1 1 1
Toplam Çalışma Yükü120