Türkçe | English
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://dis.ktu.edu.tr
Tel: +90 0462 3774700
DHF
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

DIS 547Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi1+0+0AKTS:2
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüDİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 1 saat teorik
Öğretim ÜyesiProf. Dr. Yavuz Tolga KORKMAZ
Diğer Öğretim ÜyesiProf. Dr. Yavuz Tolga Korkmaz. Prof. Dr. Cem Üngör
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Öğrencilerin maksillofasiyal kırıklar üzerinde teorik açıdan beceri ve bilgiye sahip olması hedeflenmektedir.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Travma terimini tanımlar Acil ilk yardım prensiplerini sıralar, uygulayabilecek teorik bilgi kazanımı elde eder, Acil ilk yardımda değişimleri takip eder, sağlık personeli ile sağlıklı iletişim kurar Oral ve maksillofasiyal travma epidemiyolojisini tanımlar ve sıralar 1,3,71,
ÖK - 2 : Fraktür sebeplerini tanımlar ve sıralar Travma çeşitlerinin fraktür potensiyelini bilir Fraktür çeşitlerini bilir ve sıralar 3,5,71,
ÖK - 3 : Fraktürlerin tespit edilmesinde rafyografik teşhis yöntemini seçer Fraktürlerin tespit edilmesinde uygulanacak radyografik görüntü yöntemlerini bilir Radyografiden elde ettiği görüntü sonuçlarını yorumlar 71,
ÖK - 4 : Mandibula kırıklarını sınıflandırır ve açıklar Mandibula kırıklarının klinik belirtilerini bilir Kırık deplasmanlarının klinik ve radyografik bulgularını bilir 1,71,
ÖK - 5 : Kondil fraktürleri çeşitlerini sıralar Kondil Fraktürlerinde klinik ve radyografik bulguları bilir Kondil kırıklarının klinik belirtilerini bilir 1,71,
ÖK - 6 : Dentoalveol fraktürü ve laserasyonu tanımlar Dentoalveolar fraktürlerinde klinik ve radyografik bulguları bilir Dentoalveolar fraktürlerde yumuşak doku yaralanmalarını saptar ve tedavilerini bilir 1,71,
ÖK - 7 : Çocuklarda oluşan fraktürlerin sebeplerini bilir Çocuklarda oluşan fraktürlerin klinik belirtilerini bilir Çocuklarda oluşan fraktürlerin tedavisini bilir ve sıralar 1,71,
ÖK - 8 : Geriatrik hastalarda oluşan fraktürlerin sebeplerini bilir Geriatrik hastalarda oluşan fraktürlerin klinik belirtilerini bilir Geriatrik hastalarda oluşan fraktürlerin tedavisini bilir ve sıralar 1,61,
ÖK - 9 : Maksiller ve orta yüz fraktür kavramını tanımlar, etiyolojisini sıralar Maksiller ve orta yüz fraktürlerin tedavi yöndetimini bilir, sıralar Blow out Fraktürünü tanımlar, açıklar 1,61,
ÖK - 10 : Zigoma fraktürleri kavramını tanımlar, etiyolojisini sıralar Zigoma fraktürlerin tedavi yöndetimini bilir, sıralar Zigoma fraktürlerinin anatomik sınırlarını açıklar 1,61,
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Oral ve Maksillofasiyal Travmaya Giriş, Maksiller, Mandibular, Alveol, Kondil, Zigoma, orbita kırıklarının sınıflandırılması ve tedavisi, Çocuklarda ve geriatrik hastalarda kırıkların tanı ve tedavisi, Ameliyat Öncesi Değerlendirme ve Ameliyat Sonrası Bakım
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Oral ve maksillofasiyal travmaya giriş, epidemiyoloji, acil ilk yardım
 Hafta 2Fraktür sebepleri ve sınıflandırma
 Hafta 3Fraktürlerin radyolojik tetkikleri ve değerlendirme
 Hafta 4Mandibula kırıkları,semptomları ve deplasman
 Hafta 5Kondil fraktürleri, sınıflandırma, radyolojik değerlendirme, semptomlar ve tedavi
 Hafta 6Dentoalveoler fraktürler, yumuşak doku yaralanmaları, ve tedavileri
 Hafta 7Çocuklarda oluşan fraktürlerin sebepleri, kliniği ve tedavi yöntemleri
 Hafta 8Geriatrik hastalarda oluşan fraktürlerin sebepleri, kliniği ve tedavi yöntemleri
 Hafta 9Maksiller fraktürler ve tedavi yöntemleri , blow-out fraktürler
 Hafta 10Zygoma fraktürleri,etyoloji,sınıflandırma ve tedavi yöntemleri
 Hafta 11Fraktür ve tedavi sonrası kemik iyileşmesi
 Hafta 12Fraktür ve tedavi sonrası kemik iyileşmesi
 Hafta 13Bilimsel veri tarama yöntemleri
 Hafta 14Preoperatif değerlendirme ve postop bakım
 Hafta 151. Ara sınav
 Hafta 16Tükürük bezi hastalıklarının tanı yöntemleri, ve sınıflandırılması
 Hafta 17Tükürük bezi hastalıklarında medikal ve cerrahi tedavi yöntemleri
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Hupp J., Peterson L.J., Tucker M.R., Ellis E. 2002; Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery, 4th Ed., Lippincott-Raven
 
İlave Kaynak
1Fonseca R.J. 2000; Oral and Maxillofacial Surgery, Saunders
2Laskin D.M. 1980;Oral and Maxillofacial Surgery, Mosby
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 15
30
18 /12/2023
13/05/2023
1 50
Dönem sonu sınavı 33 10/06/2024 1 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 1 28 28
Arasınav için hazırlık 1 20 20
Arasınav 1 2 2
Dönem sonu sınavı için hazırlık 1 20 20
Dönem sonu sınavı 1 1 1
Toplam Çalışma Yükü71