Türkçe | English
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://dis.ktu.edu.tr
Tel: +90 0462 3774700
DHF
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

DIS 502Çene - Yüz Cerrahisi1+0+0AKTS:2
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüDİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 1 saat teorik
Öğretim ÜyesiProf. Dr. Yavuz Tolga KORKMAZ
Diğer Öğretim ÜyesiProf. Dr. Yavuz Tolga Korkmaz, Prof. Dr. Cem Üngör
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Orofasiyal ağrılar, Temporomandibular eklem rahatsızlıkları ve tedavisi, Gelişimsel orofasiyal bölge hastalıkları, Yarık dudak ve damak tedavisi ve tedavisi, Uyku apnesi ve tedavi yöntemleri, Mesleki bilgi ve beceri gerektiren ortognatik cerrahi, Gerektiğinde uzmanlara nasıl danışılacağı hakkında genel bilgi vermek, Çene yüz bozukluğuna ilişkin ve değerlendirme özel bilgi ve muayene, Orofasiyal Ağrısı için özel bilgi ve muayenesi, Orofasiyal ağrılı deformiteler, Dudak-damak Yarıkları ve obstrüktif Apne etiyolojisi, Tedavi stratejilerine yönlendirilecek hasta ve olguları planlama.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Orofasiyal ağrıyı tanımlar, hasta ile iletişim kurarak teşhisi kolaylaştırır Orofasiyal ağrı karakterlerini bilir, etyolojisini sınıflandırır Tedavi protokollerini bilir, sıralar 1,2,71,
ÖK - 2 : Temporomandibular bozuklukları tanımlar ve sınıflandırır Temporomandibular bozuklukların etyolojisini bilir ve sınıflandırır Temporomandibular bozuklukların epidemiyolojisini bilir ve sınıflandırır 71,
ÖK - 3 : TME internal düzensizliklerini tanımlar TME internal düzensizliklerini sınıflandırır ve ayırt eder TME internal düzensizliklerinde semptomları bilir 71,
ÖK - 4 : TME internal düzensizliklerini tanımlayacak klinik ve radyolojik kazanım elde eder TME internal düzensizliklerinin tanısında uygulanması gereken protokolleri bilir TME internal düzensizliklerinin ayırt eder 71,
ÖK - 5 : TME internal düzensizliklerinin cerrahi olmayan tedavilerini tanımlar ve sınıflandırır TME internal düzensizliklerinin cerrahi olmayan tedavi yöntemlerini doğru endikasyonda kullanımını ayırt eder TME internal düzensizliklerinin cerrahi olmayan tedavi protokolerini (hastane dışı) bilir 71,
ÖK - 6 : Ağız bölgesi gelişimsel bozuklukları tanımlar ve sınıflandırır Ağız bölgesi gelişimsel bozuklukların embriyolojik gelişimini bilir ve açıklar Ağız bölgesi gelişimsel bozuklukların tedavi protokollerini bilir 71,
ÖK - 7 : Dudak damak yarıkarını tanımlar ve sınıflandırır Dudak damak yarıkarının embriyolojik gelişimini bilir ve açıklar Dudak damak yarıklı hastalara yaklaşımı bilir ve klinik kazanım elde eder 1,
ÖK - 8 : Dudak damak yarığının etyolojisini bilir Dudak damak yarıkarının embriyolojik gelişimini bilir ve açıklar Dudak damak yerığının genetik etkisini bilir 71,
ÖK - 9 : Dudak damak yarıklı hastalarda tedavi öncesi estetik ve fonksiyonel sorunları bilir Dudak damak yarıklı hastalarda tedavi öncesi estetik ve fonksiyonel sorunları çözümünde uygulanması gereken tedavi metodlarını ayırt eder Dudak damak yarıklı hastalarda tedavi sonrası oluşacak sorunları analiz edebil71,
ÖK - 10 : Dudak damak yarıklarının cerrahi tedavilerini sıralar Dudak damak yarıklarının cerrahi tedavilerini açıklar, cerrahi planmasını ayırt edebilir Dudak damak yarıklı bireylerde cerrahi tedavi yöntemlerini sıralar Obstruktif uyku apnesi ve ortognatik cerrahiyi bilir.71,
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Orofasiyal ağrı,temporomandibular eklem rahatsızlıkları ve tedavisi, gelişimsel orofasiyal bölge hastalıklarının tedavisi, yarık dudak ve damak ve tedavisi, uyku apnesi ve tedavi yöntemleri, ortognatik cerrahi.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Orofasiyal ağrı
 Hafta 2Orofasiyal ağrı
 Hafta 3Temporomandibular Bozuklukların Tanım, Epidemiyolojisi ve Etyolojisi
 Hafta 4TME internal Düzensizlikleri
 Hafta 5TME İnternal Düzensizliklerinde Tanı Yöntemleri
 Hafta 6TME İnternal Düzensizliklerinde cerrahi olmayan tedavi yöntemleri
 Hafta 7Ağız Bölgesi Gelişim Bozuklukları ve Tedavileri
 Hafta 8Dudak damak Yarıklarının Tanımı ve Embriyolojik özellikleri
 Hafta 9Dudak Damak Yarıklarının Oluşum Sebepleri
 Hafta 10Dudak Damak Yarıkları ile İlgili Sorunlar ve Çözümleri
 Hafta 11Dudak Damak Yarıklarının Cerrahi Tedavi Yöntemleri
 Hafta 12Obsturktif Uyku Apnesinin Tanımı, Tanı Yöntemleri ve Tedavisi
 Hafta 13Ortognatik Cerrahinin Tanımı ve Cerrahi Planlaması
 Hafta 14Ortognatik cerrahi Yöntemleri, Endikasyonları, Kontrendikasyonları, Komplikasyonları ve Ortognatik Cerrahide Post-op Hasta Takibi
 Hafta 15Ara Sınav
 Hafta 16
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Okeson JP.1996; Orofacial Pain. Guidelines for Assessment, Diagnosis, and Management. Quintessence Publishing Co Inc, Illinois.
2Zarb GA, Carlsson GE, Sessle BJ, Mohl ND. 1994; Temporomandibular joint and masticatory muscle disorders. Munksgaard,Copenhagen
 
İlave Kaynak
1Proffit, White, Server. 2003; Mosby co. Contemporary Treatment of Dentofacial Deformity
2Miharo et all. Peterson's Pr. 2004; Priinciples of OMF Surgery
3Regezi, Schiabba, Jordan. Oral Pathology. 4th edit. Saunders co.
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 15 Dönem arası uygulanacaktır. 50
Dönem sonu sınavı 33 Dönem sonu uygulanacaktır. 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 1 14 14
Arasınav için hazırlık 1 8 8
Arasınav 1 1 1
Dönem sonu sınavı için hazırlık 1 8 8
Dönem sonu sınavı 1 1 1
Toplam Çalışma Yükü32