Türkçe | English
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://dis.ktu.edu.tr
Tel: +90 0462 3774700
DHF
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

DIS1001Temel Bilimler Ders Kurulları - I9+0+5AKTS:35
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüDİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze , Laboratuar Çalışması, Uygulama
Dersin Süresi14 hafta - haftada 9 saat teorik ve 5 saat laboratuar
Öğretim ÜyesiDoç. Dr. Davut ÇELİK
Diğer Öğretim ÜyesiProf. Dr. Engin YENİLMEZ Prof. Dr. Yavuz TEKELİOĞLU Prof. Dr. Esin YULUĞ Prof. Dr. Süleyman Caner KARAHAN Prof. Dr. Yüksel Ali YAZICIOĞLU Prof. Dr. Birgül VAZİNÖR KURAL Prof. Dr. Saadettin KAYIPMAZ Prof. Dr. Ahmet AYAR Prof. Dr. Ahmet MENTEŞE Prof.Dr. Evrim KARAGÜZEL Prof. Dr. Selcen ABİDİN
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Tıbbi Biyoloji, Biyofizik, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji ve Anatomi bölümlerinin işbirliği ile yürütülmektedir. Ders, öğrenciyi 4 temel doku sistemi ile tanıştırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca öğrencilerin etik ilkeler ve sosyal psikolojik olgulara ilişkin bakış açılarını ve kavrayışlarını geliştirmek ve bu alanda kullanılan başlıca metodolojik yaklaşımları tanıtmaktır.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Biyofiziğe giriş, temel elektrik kavramlar, Hücre zarı biyofiziği, Hücre zarında elektriksel olaylar, zaman ve uzay sabiti, aksiyon potansiyeli, sinaptik toplanma, Biyoelektrik ölçü ve gözlem araçları, dokulara elektrik uygulama, Ses, Ultrason, biyolojik etkileri, sağlık bilimlerinde kullanımı, Işık, Optik, biyolojik etkileri, sağlık bilimlerinde kullanımı, Elektromanyetik dalgalar, Biyolojik etkileri, Lazer, Radyoaktivite, çekirdek reaksiyonları, yarı ömür, Radyasyon doz birimleri, biyolojik etkileri. Mezopotamya (Sümer, Babil ve Asur), Mısır, Filistin ve Suriye (Fenike), İran ve Hindistan, Çin, Amerika kıtası ve eski Yunan, Roma, Bizans, 16.,17.,18.,19. Ve 20. yy'da Diş Hekimliğinin gelişimi, İslam dünyası ve Diş Hekimliği, Ülkemizde Diş Hekimliğinin gelişimi Biyomoleküller; Hücre biyolojisi; Hücre solunumu ve enerji; Hücre bölünmesi; DNA ve RNA'nın yapısı, çeşitleri; DNA replikasyonu; İnsan genomunun özellikleri; RNA sentezi ve işlenmesi; Mutajen maddeler, DNA hasarları ve DNA onarımı; Genetik şifre, protein sentezi ve mutasyon çeşitleri; Gen aktivitesinin düzenlenmesi (Operonlar); Rekombinant DNA Teknolojisi; Klonlama; Tıbbi Genetiğe giriş ve tek genli kalıtım; Genetik etkenleri inceleme yöntemleri; Genetik etkenleri inceleme yöntemleri; Kalıtsal nitelikler ve kalıtım kalıpları; Çok genli kalıtım ve gen sıklığını değiştiren etmenler; Kromozom terminolojisi; Kromozomlardaki sayısal ve yapısal düzensizlikler; Klasik olmayan kalıtım çeşitleri; Genetik hastalıklarda antinetal tanı ve kromozom analizi endikasyonları; Kök hücre çalışmaları; Hastalık tipleri ve genetik danışmanlık konularında bilgilenme/öğrenme Anatomiye giriş, anatomik terminoloji, tıbbi terminoloji, tıbbi terminoloji, kas-kemik genel bilgiler, üst extremite kemikleri, LAB, eklem genel bilgiler, üst ekstremite eklemleri,LAB, tatil, Alt ekstremite kemikleri, LAB, alt ekstremite eklemleri, LAB, col.vertebralis, sternum, costalar, LAB, col.vertebralis, sternum, costalar, LAB, col.vertebralis, sternum, costa eklemleri, LAB, neurocranium kemikleri, ara sınav, splenchnocranium kemikleri, cranium bütünü, art. temporomandibularis, LAB, kas genel bilgiler,sinir sistemine giriş, yüzeyel sırt kasları,derin sırt kasları, LAB, omuz,pektoral bölge,memeler, LAB, Axilla(Pl.brachialis),kol ön ve arka bölgeleri, LAB, ön kol ön ve arka bölgeleri,el anatomisi, LAB, yüz anatomisi,kafa derisi,mimik kasları, LAB, çiğneme kasları, LAB, fossa infratemportalis ve peterygopalatina, LAB, boyun ve ön ve yan bölgeleri boyun kökü, ara sınav, LAB, boynun fascial tabakaları, baş-boynun damarları ve sinirleri. Histoloji ve embriyolojiye giriş; Hücre ve hücresel elemanlar, Gametogenez, Ovulasyon, fertilizaston, implantasyon,Bilaminar germ diski, Embriyonal dönem, Fötal dönem, Embriyo Dışı Oluşumlar, Teratojenite, Mikroskop çeşitleri, doku takip ve inceleme yöntemleri, Epitel doku histolojisi, Bağ dokusu histolojisi, Kıkırdak dokusu histolojisi, Kemik dokusu histolojisi, Kas dokusu histolojisi , Sinir dokusu histolojisi, Deri ve ekleri histolojisi. Fizyolojiye Giriş ve Homeostazis Sıvı-Elektrolit Dengesi Kas Fizyolojisi I Kas Fizyolojisi II Perifer Sinir Sistemi Fizyolojisi Duyu Fizyolojisi: Genel prensipler Duyu Fizyolojisi: Özel Duyular I Hücre ve organellerin biyokimyasal yapıları ve bu kompartmanlarda yer alan biyokimyasal olaylar Aminoasid-protein yapı ve metabolizması Karbohidrat yapıları ve metabolizması Lipid yapılar ve metabolizması.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Biyofiziğe Giriş, Temel Elektrik Kavramlar, RC Devreleri, Logaritmik Fonksiyonlar. Mezopotamya (Sümer, Babil Ve Asur) Tıbbi Biyoloji Ve Genetiğe Giriş; Hücre, Hücrelerin Temel Yapısal Özellikleri Ve Biyomoleküller. Anatomik Terminoloji-1. Histoloji Ve Embriyolojiye Giriş; Hücre Ve Hücresel Elemanlar. Fizyoloji?ye Giriş ve Homeostazis Tıbbi Biyokimya ve uygulama alanları Biyomoleküllerin yapısında bulunan bağlar-Moleküller arası etkileşimler
 Hafta 2Hücre Zarı Biyofiziği, Difüzyon, Osmos. Mısır. Hücre Membranının Yapısı Ve Membrandan Transport Mekanizmaları .Anatomik Terminoloji-2. Gametogenez. Sıvı-Elektrolit Dengesi Biyomoleküllerde bulunan fonksiyonel gruplar ve özellikleri-I ve II. Davranışın temel bilimsel değerlendirilmesi
 Hafta 3Hücre Zarında Elektriksel Olaylar, Dinlenim Potansiyelinin Oluşumu. Filistin Ve Suriye (Fenike), İran Ve Hindistan. Hücre Sitoplazması, Hücre İskeleti Ve Hücre Hareket Mekanizmaları. Kemik Genel Bilgiler. Ovulasyon, Fertilizaston, İmplantasyon. Kas Fizyolojisi. Biyomoleküllerde izomerlik ve önemi-Biyokimyasal reaksiyon çeşitleri. Davranışın Nörobiyolojik Temelleri
 Hafta 4Hücre Zarında Eşdeğer Devre Modeli, Zaman Ve Uzay Sabiti. Japonya, Kore, Çin, Amerika Kıtası Ve Eski Yunan. Hücre-Hücre, Hücre-Ekstrasellüler Matriks Etkileşimleri. Eklem Genel Bilgiler. Bilaminar Germ Diski. Kas Fizyolojisi II. Sulu çözeltiler ve konsantrasyon birimleri-Canlılardaki pH kavramı ve tampon sistemleri. Anormal Davranış
 Hafta 5Uyarılabilir Zarlarda Yerel Potansiyeller, Aksiyon Potansiyeli. İslam Dünyası Ve Diş Hekimliği Hücre Organellerinin Yapı Ve Fonksiyonları. Kas Genel Bilgiler. Embriyonal Dönem. Perifer Sinir Sistemi Fizyolojisi. Aminoasitlerin yapı ve özellikleri. Kişilik Kuramları
 Hafta 6Birleşik Aksiyon Potansiyeli. Ülkemizde Diş Hekimliğinin Gelişimi. Hücre Organellerinin Yapı Ve Fonksiyonları. Sinir Sistemi Genel Bilgiler. Fötal Dönem. Duyu Fizyolojisi: Genel prensipler. Peptid bağı ve proteinlerin primer, sekonder, tersiyer ve kuaterner yapısı. Öğrenme İlkeleri
 Hafta 7Sinaptik İletim, Elektriksel Ve Kimyasal Sinapslar, Sinaptik Toplanma Embriyo Dışı Oluşumlar, Transduserler, Osiloskop, Biyolojik Sinyal Analizi Gen Ekspresyonu (Transkripsiyon-Translasyon), Regülasyonu Ve Epigenetik Mutasyon, Mutasyon Çeşitleri, Mutajenler Ve DNA Tamiri, Diğer Sistemler, Duyu Fizyolojisi: Özel Duyular I, Proteinlerin denatürasyonu ve renatürasyonu Protein yapı fonksiyon ilişkisinin örnek proteinlerle açıklanması
 Hafta 8Biyoelektrik Ölçü Ve Gözlem Araçları, Genel Bilgiler, Duyu Fizyolojisi: Özel Duyular I, Teratojenite, Üst Ekstremite Kemikleri, Gen Ekspresyonu (Transkripsiyon-Translasyon), Regülasyonu Ve Epigenetik Mutasyon, Mutasyon Çeşitleri, Mutajenler Ve DNA Tamiri Roma, Bizans, 16.,17.,18.,19. Ve 20. Y.Y.da Diş Hekimliğinin Gelişimi,Nükleotid yapısı, özellikleri ve fonksiyonları Enzimlerin genel özellikleri ve isimlendirilmesi
 Hafta 9Biyoelektrik Aktivite Kaydı, Biyolojik Potansiyeller, Dokulara Elektrik Uygulama Hücre-Hücre Haberleşmesi Ve Sinyal İletim Mekanizmaları, Alt Ekstremite Kemikleri, Mikroskop Çeşitleri, Doku Takip Ve İnceleme Yöntemleri, Kofaktörlerin yapısı ve özellikleri Enzim kinetiği ve inhibisyonları
 Hafta 10Ses, Ultrason, Biyolojik Etkileri, Sağlık Bilimlerinde Kullanımı, Hücre Döngüsü Ve Kontrolü; Mitoz Ve Mayoz Bölünme, Columna Vertebralis ve Costalar, Epitel Doku Histolojisi, Enzim aktivitesinin düzenlenmesi,İzoenzimler, İletişim Becerileri
 Hafta 11Işık, Optik, Biyolojik Etkileri, Sağlık Bilimlerinde Kullanımı ,Karbohidratların yapısı ve özellikleri,Basit ve kompleks karbohidratların özellikleri, Bağ Dokusu Histolojisi, Neurocranium Kemikleri, Tıbbi Genetiğe Giriş, Genetiğin Gelişimi
 Hafta 12Elektromanyetik Dalgalar, Biyolojik Etkileri, Lazer, Sitogenetik, Mendeliyen Olmayan Kalıtım Splanchnocranium kemikleri, Kıkırdak Dokusu Histolojisi Lipidlerin yapısı ve özellikleri Lipidlerin fonksiyonları
 Hafta 13Radyoaktivite, Çekirdek Reaksiyonları, Yarı Ömür, İnsan vücudu ve hücrelerin bileşimi Hücre yapısını tanımada kullanılan teknikler, Kemik Dokusu Histolojisi, Üst Ekstremite eklemleri, Otozomal Ve Gonozomal (Cinsiyet) Kromozomal Hastalıklar
 Hafta 14Radyasyon Doz Birimleri, Biyolojik Etkileri, Genetik Hastalıkların Moleküler Temeli; Mendeliyen Genetik Hastalık Örnekleri (Kalıtsal Metabolik Hastalıklar), Alt Ekstremite Ve Gövde Eklemleri,Kas Dokusu, ATP yapısı ve elektron taşıyıcı moleküller Biyolojik sistemlerdeki enerji transferi ve kullanımı Histolojisi
 Hafta 15Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Membran transportunun biyokimyası Reseptörler aracılığı ile sinyal iletimi, Sinir Dokusu Histolojisi, Kafa Bütünü ve Art. Temporomandibularis, Genetik Hastalıkların Moleküler Temeli; Mendeliyen Genetik Hastalık Örnekleri (Hemoglobinopatiler, Kan Pıhtılaşma Bozuklukları)
 Hafta 16ARASINAV
 
Ders Kitabı / Malzemesi
 
İlave Kaynak
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 15 01/11/2023 27/12/2023 20/03/2024 15/15/2024 50
Dönem sonu sınavı 33 28/06/2024 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı