Türkçe | English
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://dis.ktu.edu.tr
Tel: +90 0462 3774700
DHF
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

DIS2001Temel Bilimler Ders Kurulları - II12+0+4AKTS:35
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüDİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze , Laboratuar Çalışması, Uygulama
Dersin Süresi14 hafta - haftada 12 saat teorik ve 4 saat laboratuar
Öğretim ÜyesiDoç. Dr. Davut ÇELİK
Diğer Öğretim ÜyesiProf. Dr. Engin YENİLMEZ Prof. Dr. Yavuz TEKELİOĞLU Prof. Dr. Esin YULUĞ Prof. Dr. Süleyman Caner KARAHAN Prof. Dr. Yüksel Ali YAZICIOĞLU Prof. Dr. Birgül VAZİNÖR KURAL Prof. Dr. Celal Kurtuluş BURUK Prof. Dr. Neşe KAKLIKAYA Prof. Dr. Ahmet AYAR Prof. Dr. Ahmet MENTEŞE
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Tıbbi Biyoloji, Mikrobiyoloji, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji Biyoistatistik ve Anatomi bölümlerinin işbirliği ile yürütülmektedir. Ders, öğrenciyi 6 temel doku sistemi ile tanıştırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca öğrencilerin etik ilkeler ve sosyal psikolojik olgulara ilişkin bakış açılarını ve kavrayışlarını geliştirmek ve bu alanda kullanılan başlıca metodolojik yaklaşımları tanıtmaktır.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Bağ dokusu biyokimyası İmmün Sisteme Giriş ve İmmun Yanıtın Bileşenleri (Bağışıklık Sisteminin İşlevi) ve İmmun Yanıtın Hücresel Temelleri. Oral Fizyolojiye Giriş ve Oral Kalp ve Pericardium Homeostazis Kan dokusu, hematopoez İstatistik, biyoistatistik, örneklem, popülasyon, veri, tahmin, olasılık, değişken, ölçüm vb. kavramlarını anlamak yorumlamak ve tekrar edebilmek. İstatistiksel ölçüm ve ölçüm seviyelerini ve farklarının öğrenilmesi, uygulanması. Hücre yaşlanması ve programlı hücre ölümü (apoptoz) Bağ dokusu biyokimyası Doğal İmmünite ve Mekanizmaları (Enfeksiyona karşı dış bariyerler ve fagositoz) Çene ve Orofasiyal Kasların Sinirsel Kontrolü Baş-Boyun ve Gövde Damarları Lenforetiküler organların histolojisi Tanımlayıcı istatistikleri, hesaplanma şekillerini ve özelliklerini bilmek.Ölçüm düzeyi (Scale, nominal, ordinal) ile tanımlayıcı istatistiklerin ilişkisinin kurulması Hücre yaşlanması ve programlı hücre ölümü (apoptoz) Kemik ve kıkırdak biyokimyası Kompleman Sistemi, Akut Faz Cevabı, Sitokinler (Lenfokinler, Kemokinler ve İnterferon) Oral Kavite ve Alakalı Yapıların Fonksiyonel Duyusal ve Motor Nöronal Organizasyonu Üst ve Alt Ekstremite Damarları Dolaşım (kalp,damar) sistemi histolojisi Verilerin, merkezi, dağılımı ve değişkenlik açısından analizinin yapılması. İstatistiksel ölçüm ve ölçüm seviyelerini ve farklarını bilmek, uygulamak. Hücre yaşlanması ve programlı hücre ölümü (apoptoz) mKan proteinleri Kazanılmış İmmun Yanıt (T ve B lenfosit yanıtı ve özellikleri) Fonksiyonel Oral Fizyoloji: Konuşma Burun ve Burunla İlgili Yapılar Solunum sistemi histolojisi Histogram nedir, nasıl çizilir ve yorumlanır, Histogram dağılım ilişkisinin incelenmesi Histogram çeşitleri ve dağılımsal özellikler,Normal dağılan veri histogramı.Normal Dağılım Uygunluk Grafikleri,Kanserin moleküler biyolojisi ve genetiğim Kan proteinleri İmmunojenler, Antijenler ve Özellikleri ve İmmunglobulin Tipleri ve Yapıları Çiğneme Fizyolojisi Pharynx ve Larynx Ağız ve tükürük bezleri histolojisi Boxplot ve çeyreklikler.Diğer data gösterim yöntemleri. Diğer data gösterim yöntemleri Kanserin moleküler biyolojisi ve genetiği Kan proteinleri Hemostaz biyokimyası Antijen-Antikor reaksiyonları Yutma Fizyolojisi Trachea ve Akciğer Özofagus, mide ve bağırsak histolojisi Temel olasılık kavramları. Olasılık dağılımları ve olasılık yoğunluk fonksiyonu,Standart normal dağılım ve özellikleri.Normal Dağılım Kök hücre biyolojisi Hemostaz biyokimyası Tıbbi Mikrobiyolojinin Temel Prensipleri ve Tarihsel Gelişimi ve Mikrobiyota Kan Fizyolojisi Ağız Anatomisi, Periton Karaciğer, safra kesesi ve pankreas histolojisi Standart normal dağılım ve özellikleri. Normal Dağılım Kök hücre biyolojisi Hemostaz biyokimyası, Bakterilerin Morfolojik Özellikleri ve Sınıflandırlmaları Kan Fizyolojisi Oesephagus, Mide ve İnce Bağırsaklar Üriner sistem histolojisi Olasılık dağılımları ve istatistiksel analiz ilişkisi. istatistiksel tahmin, İstatistiksel Model Gelişim biyolojisine giriş Metabolizmaya genel bakış Bakteri genetiği ve Bakterilerin Metabolizması ve Üretilmeleri Dolaşım Sistemi Fizyolojisi-I Kalın Bağırsaklar, Karaciğer, Pankreas ve Dalak Endokrin sistem histolojisi Standart Hata Güven Aralığı Rekombinant DNA teknolojisi ve tıpta kullanımı Karbohidrat metabolizması Mantarların Morfolojik Özellikleri, Sınıflandırlmaları ve üretilmeleri Dolaşım Sistemi Fizyolojisi-Iıı Üriner Sistem Anatomisi Erkek ve Kadın genital sistem histolojisi Hipotez testleri
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Bağ dokusu biyokimyası İmmün Sisteme Giriş ve İmmun Yanıtın Bileşenleri (Bağışıklık Sisteminin İşlevi) ve İmmun Yanıtın Hücresel Temelleri. Oral Fizyolojiye Giriş ve Oral Kalp ve Pericardium Homeostazis Kan dokusu, hematopoez İstatistik, biyoistatistik, örneklem, popülasyon, veri, tahmin, olasılık, değişken, ölçüm vb. kavramlarını anlamak yorumlamak ve tekrar edebilmek. İstatistiksel ölçüm ve ölçüm seviyelerini ve farklarının öğrenilmesi, uygulanması. Hücre yaşlanması ve programlı hücre ölümü
 Hafta 2Bağ dokusu biyokimyası Doğal İmmünite ve Mekanizmaları (Enfeksiyona karşı dış bariyerler ve fagositoz) Çene ve Orofasiyal Kasların Sinirsel Kontrolü Baş-Boyun ve Gövde Damarları Lenforetiküler organların histolojisi Tanımlayıcı istatistikleri, hesaplanma şekillerini ve özelliklerini bilmek.Ölçüm düzeyi (Scale, nominal, ordinal) ile tanımlayıcı istatistiklerin ilişkisinin kurulması Hücre yaşlanması ve programlı hücre ölümü (apoptoz)
 Hafta 3Kemik ve kıkırdak biyokimyası Kompleman Sistemi, Akut Faz Cevabı, Sitokinler (Lenfokinler, Kemokinler ve İnterferon) Oral Kavite ve Alakalı Yapıların Fonksiyonel Duyusal ve Motor Nöronal Organizasyonu Üst ve Alt Ekstremite Damarları Dolaşım (kalp,damar) sistemi histolojisi Verilerin, merkezi, dağılımı ve değişkenlik açısından analizinin yapılması. İstatistiksel ölçüm ve ölçüm seviyelerini ve farklarını bilmek, uygulamak. Hücre yaşlanması ve programlı hücre ölümü (apoptoz)
 Hafta 4Kan proteinleri Kazanılmış İmmun Yanıt (T ve B lenfosit yanıtı ve özellikleri) Fonksiyonel Oral Fizyoloji: Konuşma Burun ve Burunla İlgili Yapılar Solunum sistemi histolojisi Histogram nedir, nasıl çizilir ve yorumlanır, Histogram dağılım ilişkisinin incelenmesi Histogram çeşitleri ve dağılımsal özellikler,Normal dağılan veri histogramı.Normal Dağılım Uygunluk Grafikleri,Kanserin moleküler biyolojisi ve genetiği
 Hafta 5Kan proteinleri İmmunojenler, Antijenler ve Özellikleri ve İmmunglobulin Tipleri ve Yapıları Çiğneme Fizyolojisi Pharynx ve Larynx Ağız ve tükürük bezleri histolojisi Boxplot ve çeyreklikler.Diğer data gösterim yöntemleri. Diğer data gösterim yöntemleri Kanserin moleküler biyolojisi ve genetiği
 Hafta 6Kan proteinleri Hemostaz biyokimyası Antijen-Antikor reaksiyonları Yutma Fizyolojisi Trachea ve Akciğer Özofagus, mide ve bağırsak histolojisi Temel olasılık kavramları. Olasılık dağılımları ve olasılık yoğunluk fonksiyonu,Standart normal dağılım ve özellikleri.Normal Dağılım Kök hücre biyolojisi
 Hafta 7Hemostaz biyokimyası Tıbbi Mikrobiyolojinin Temel Prensipleri ve Tarihsel Gelişimi ve Mikrobiyota Kan Fizyolojisi Ağız Anatomisi, Periton Karaciğer, safra kesesi ve pankreas histolojisi Standart normal dağılım ve özellikleri. Normal Dağılım Kök hücre biyolojisi
 Hafta 8Hemostaz biyokimyası, Bakterilerin Morfolojik Özellikleri ve Sınıflandırlmaları Kan Fizyolojisi Oesephagus, Mide ve İnce Bağırsaklar Üriner sistem histolojisi Olasılık dağılımları ve istatistiksel analiz ilişkisi. istatistiksel tahmin, İstatistiksel Model Gelişim biyolojisine giriş
 Hafta 9Metabolizmaya genel bakış Bakteri genetiği ve Bakterilerin Metabolizması ve Üretilmeleri Dolaşım Sistemi Fizyolojisi-I Kalın Bağırsaklar, Karaciğer, Pankreas ve Dalak Endokrin sistem histolojisi Standart Hata Güven Aralığı Rekombinant DNA teknolojisi ve tıpta kullanımı
 Hafta 10Karbohidrat metabolizması Mantarların Morfolojik Özellikleri, Sınıflandırlmaları ve üretilmeleri Dolaşım Sistemi Fizyolojisi-Iıı Üriner Sistem Anatomisi Erkek ve Kadın genital sistem histolojisi Hipotez testleri Tip I ve Tip II hata Parametrik Non-Parametrik test kavramları Rekombinant DNA teknolojisi ve tıpta kullanımı
 Hafta 11Dokulara göre metabolizma Virusların Morfolojik Özellikleri ve üretilmeleri Dolaşım Sistemi Fizyolojisi-I Endokrin Sistem Anatomisi Sinir sistemi histolojisi Etki Genişliği, İstatistiksel Güç Rekombinant DNA teknolojisi ve tıpta kullanımı
 Hafta 12Dokulara göre metabolizma Parazitlerin Genel Özellikleri ve Sınıflandırılmaları Solunum Sistemi Fizyolojisi Genital Sistemler Göz histolojisi Normal dağılım varsayımı Parametrik test özellikleri Test ve deney tasarımı ilişkileri. Konjenital dental anomaliler (Ektodermal ve Kleidokranial displazi)
 Hafta 13Kan glukozunun düzenlenmesi Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Prensipleri Solunum Sistemi Fizyolojisi Beyin Zarları ve Venöz Sinüsler Kulak histolojisi Kategorik veri analizi, kalitatif ölçümler ve analiz yöntemleri. Konjenital dental anomaliler (Enamel defektleri)
 Hafta 14Doymamış yağ asitleri, eikosanoidler Hepatit virusları Solunum Sistemi Fizyolojisi MS ve Beyin Sapı Morfolojisi Baş, Yüz ve Ağız Embriyolojisi Frekans, beklenen gözlenen değer ve Ki-Kare istatistiği Çapraz tablo ve ki-kare istatistiği. Konjenital dental anomaliler (Dentinogenezis imperfekta)
 Hafta 15Lipoproteinler ve metabolizmaları HIV Virolojisi Boşaltım sistemi fizyolojisi İnen-Çıkan Yollar ve Diencephalon Dişler ve destek dokularının gelişimi Beklenen ve gözlenen frekanslar ve uyum istatistiği.
 Hafta 16Arasınav
 
Ders Kitabı / Malzemesi
 
İlave Kaynak
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 15 25/10/2023 06/12/2023 14/02/2024 03/04/2024 22/05/2024 50
Dönem sonu sınavı 33 10/06/2024 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı